vanuit de vereniging

Ons verenigingsbestuur zet beleidslijnen uit en legt verantwoording af aan de ledenvergadering.

Gepubliceerd: 24 april 2023

De Hiv Vereniging organiseert samen met stichting hiv monitoring (SHM) een serie webinars over leven met hiv. Op donderdag 1 juni van 19:30 - 20:30 uur gaan Marc van der Valk (SHM) en Reina Foppen (Hiv Vereniging) in gesprek met tafelgasten over het onderwerp anuskankerscreening (AIN) en hiv. Meld je aan!

Lees meer... >

Gepubliceerd: 20 maart 2023

Ruim zestig deelnemers, waaronder 27 hiv-zorgprofessionals en zo’n 20 aanbieders van (of mensen werkzaam voor) peersupport komen op een gure nawintermiddag bijeen om te praten over het belang van peersupport. ‘Het is goed en essentieel de mensen achter het aanmeldformulier te zien!, is een belangrijke conclusie die hiv-consulenten trekken. ‘Ik weet nu naar wie ik doorverwijs en ik heb daar vertrouwen in.’ Victor vertelt op indrukwekkende manier waarom hij peercounseling had aangevraagd en nieuwe brochures worden overhandigd. 

Lees meer... >

Gepubliceerd: 22 februari 2023

Het is weer tijd voor de belastingaangifte - jippie. Als je hiv hebt, kun je voor extra kosten komen te staan. Sommige hiervan kun je opvoeren in je aangifte over 2022. Ook als je niet of nauwelijks belasting hoeft te betalen kun je toch in aanmerking komen voor teruggave. Zeker als je krap zit: laat geen geld liggen.

Lees meer... >

Gepubliceerd: 13 februari 2023

Hiv-zorgprofessionals, peersupporters & peers gaan met elkaar in gesprek over het belang van peersupprt. Hoe kunnen we de samenwerking tussen formele en informele zorg versterken zodat mensen met hiv (nog) beter in hun vel zitten.Je hoort praktijkervaringen van peers, peercounselors en hiv-zorgprofessionals én er worden nieuwe materialen gepresenteerd. Praat mee!
Op donderdag 9 maart van 16.00 - 19.30 uur in De Witte Vosch in Utrecht. 

Lees meer... >

Gepubliceerd: 15 januari 2023

De Hiv Vereniging organiseert samen met stichting hiv monitoring het derde seminar. Thema is 'Migranten & hiv'. Let op: deze seminar is in het Engels en daarom is alle informatie hierover verder in het Engels.
The Hiv Vereniging is organizing a series of webinars about living with HIV together with the HIV Monitoring Foundation (SHM). On Thursday 9 February 2023 from 7:30 pm - 8:30 pm Marc van der Valk (SHM) and Reina Foppen (Hiv Vereniging) will discuss the subject migrants and HIV in the Netherlands with table guests.

Lees meer... >

Gepubliceerd: 13 januari 2023

Voorzitter van de Hiv Vereniging Reina Foppen sprak afgelopen donderdag tijdens de gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie van onder meer Aidsfonds en de Hiv Vereniging. Over de uitdagingen die de Nationale Hiv Alliantie te wachten staan, en de kracht van samenwerking: "Ook ik was hier nooit gekomen zonder hulp en steun."

Lees meer... >

Gepubliceerd: 04 januari 2023

Peter van Delft neemt na zes jaar afscheid als bestuurder van de Hiv Vereniging. Loek Elsenburg keert op die positie terug van nooit-echt-weggeweest. We kijken achteruit én vooruit met de heren. Peter: “Ik moest hard aan de bak.”

Lees meer... >

Gepubliceerd: 13 december 2022

Op zaterdag 19 november was de Ledenraad weer bijeen op het kantoor van de Hiv Vereniging aan de Eerste Helmerstraat in Amsterdam. Er was flink wat belangrijk werk te doen tijdens dit overleg: het bestuur heeft het Jaarplan 2023 en de conceptbegroting vastgesteld. Het is daarna aan de Ledenraad om deze te beoordelen en goed te keuren.

Lees meer... >

Gepubliceerd: 30 november 2022

Dertig jaar geleden liep schrijver en journalist Geert Mak een poos mee bij de Hiv Vereniging. Hij schreef er voor NRC een aangrijpend en indrukwekkend artikel over. Met hiv is vandaag de dag doorgaans goed te leven in Nederland, maar daar zijn activisme, vastberadenheid en solidariteit aan vooraf gegaan. Als opmaat naar Wereldaidsdag en met dank aan (en toestemming van) NRC nemen we je mee terug in de tijd. 

Lees meer... >

Gepubliceerd: 22 november 2022

Ook dit jaar organiseert HIV010, een samenwerkingsverband van verschillende Rotterdamse organisaties en vrijwilligers, activiteiten in de week rond Wereldaidsdag. De aftrap is met een feestelijke Hiv+Borrel, die 9 jaar bestaat, op vrijdagavond 25 november. Er is gratis cava en non-alcoholische drankjes terwijl het weekprogramma wordt toegelicht. Behalve mensen met hiv en hun naasten zijn ook hiv-zorgprofessionals extra welkom. 

Lees meer... >

Gepubliceerd: 16 november 2022

The Young Ones is een groep jongeren van 11 tot en met 21 jaar. De kinder-hiv-consulenten houden zich intensief bezig met deze leuke, enthousiaste groep en organiseren activiteiten, Van 28-30 oktober was er weer een Young Ones Weekend. In Driebergen hebben 27 jongeren tussen de 12 en 16 jaar met zes begeleiders en een kok drie dagen in de bossen doorgebracht. Er zijn allerlei leuke, creatieve activiteiten gedaan en er werd uitgebreid over o.a. stigma gepraat. Lees het verslag van de kinderconsulenten én van deelnemer Ricky, die 15 jaar is.  

Lees meer... >

Gepubliceerd: 25 oktober 2022

Nog geen maand nadat ze de diagnose had gekregen is Marjolijn van der Meulen overleden aan alvleesklierkanker. 

Lees meer... >

Gepubliceerd: 20 oktober 2022

We gaan beginnen! Vanaf 9 november is er weer de wekelijkse woensdagmiddaglunch voor mensen met hiv en hun naasten.  

Lees meer... >

Gepubliceerd: 04 oktober 2022

De ledenraad die vorig jaar november is geïnstalleerd vergadert een paar keer per jaar met het bestuur van de Hiv Vereniging over de strategie, de doelen, plannen en resultaten van de vereniging. De ledenraad heeft als taak het bestuur te controleren en kiest bestuursleden. Zaterdag 24 september vond er weer een gezamenlijk overleg plaats. Edwin van Dam schreef hierover vanuit de ledenraad deze blog.

Lees meer... >

Gepubliceerd: 12 september 2022

De Hiv Vereniging staat voor onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid voor mensen met hiv. We bieden onderling contact en ondersteuning en zetten ons in voor goede informatievoorziening, zorg, preventie en het bestrijden van stigma. De vereniging heeft een bestuur dat de strategie en het beleid bepaalt en verantwoording aflegt aan de ledenraad van de vereniging. We zijn nu in ieder geval op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Lees meer... >