Gediscrimineerd, wat nu?

Hiv is een chronische aandoening en mensen met een chronische aandoening mogen niet gediscrimineerd worden. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verbiedt mensen met een chronische aandoening anders te behandelen dan mensen zonder een chronische aandoening.

Stigmatisering

Het hebben van een hiv-infectie is niet relevant. Anno nu is de behandeling effectief en kan iemand hiv niet meer overdragen. Oude beelden en verkeerde of verouderde informatie veroorzaken vaak nog pijnlijke situaties waardoor mensen met hiv worden gestigmatiseerd. De Hiv Vereniging wil jou graag ondersteunen en sterken in het bestrijden hiervan.

Als je je gediscrimineerd voelt vanwege je hiv-status bij jouw werkzaamheden kun je altijd stappen ondernemen tegen de partij die jou discrimineert. Het lijken lastige stappen maar er zijn goede voorbeelden hoe mensen met hiv hun gelijk hebben gehaald.

Voel je je gediscrimineerd vanwege jouw hiv-status dan kun je jouw klacht voorleggen aan een anti-discriminatiebureau in jouw woonplaats of directe omgeving of aan  het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht. Je kunt dan laten onderzoeken of er in jouw geval al dan niet sprake is van discriminatie vanwege hiv.

Stappenplan

Het is belangrijk om jouw vermoeden van discriminatie goed te verwoorden. Waaruit blijkt de discriminatie. Wat zijn jouw ervaringen. Hoe ben jij ermee omgegaan. Welke reacties heb je gekregen. Een stappenplan kan je hierbij helpen:

Het oordeel van het College heeft geen rechtskracht, maar instanties en werkgevers volgen meestal wel het oordeel van het College. Zij kunnen met het oordeel in de hand met de klager rond de tafel gaan zitten om te kijken welke oplossing nog te vinden is voor de ontstane situatie en of deze of bijvoorbeeld de werkrelatie nog te herstellen is.

Achtergrondinformatie

Deze informatie is nuttig

Lees ook

Wat te doen met stigma

Lees meer: >

Criminalisatie

Lees meer: >

Voorlichting

Lees meer: >