Onverzekerd en recht op hiv-zorg

Iedereen heeft recht op medische zorg, ook als je even (tijdelijk) onverzekerd bent. Toch kunnen er bij (zorg)professionals of financiële administraties vragen zijn over het verstrekken van hiv-zorg aan mensen zonder zorgverzekering. Hiv-zorg moet gewoon verstrekt worden.

In het kort:

  • (hiv-) zorg moet altijd verstrekt worden
  • ook als je geen zorgverzekering of geen geld hebt
  • het CAK vergoedt zorgverleners kosten geleverde zorg
  • factsheet over gezondheidszorg in NL beschikbaar

Medische noodzakelijke zorg

Wettelijk gezien heb je altijd recht op medisch noodzakelijke zorg. Dit is alle zorg wat valt onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Of onder de afspraken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit geldt dus ook voor hiv-zorg.

Onverzekerd en zorg

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor je (tijdelijk) onverzekerd bent. Bijvoorbeeld omdat je zonder rechtsgeldige papieren in Nederland bent en je geen verzekering voor zorgkosten kunt afsluiten.

Wat als je dan toch (hiv-)zorg nodig hebt, en je de rekening niet kan betalen? Dan kan een huisarts, apotheker of hiv-behandelaar onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van financieringsregelingen van het CAK waardoor de kosten voor zorg en medicatie vergoed worden.

Hoe vind je hiv-zorg?

Het beste kun je een afspraak maken met een huisarts in de omgeving waar je verblijft. Deze kan een verwijsbrief schrijven voor een afspraak bij een hiv-poli bij jou in de buurt

Lukt dit niet, kijk lokaal welke andere opties er zijn, zoals een medische post van het Rode Kruis. Ook kun je aankloppen bij een huisartsenpost van Dokters van de Wereld (zoals de Zorgbus) of bij de Straatdokters, zoals te vinden bij de Pauluskerk in Rotterdam of de Kruispost in Amsterdam. 

Lees meer

Informatie voor zorgprofessionals

Vergoeding hiv-zorg en medicatie
Als zorgverlener kun je in bepaalde gevallen bij het CAK een bijdrage aanvragen voor de kosten van de medische zorg die je aan mensen zonder zorgverzekering hebt verleend. Je kunt gebruik maken van een aantal financieringsregelingen van het CAK om geleverde zorg vergoed te krijgen:

LAMPION
Op de website www.lampion.info vind je (deels Engelstalige) informatie over hoe je als professional zorg kunt verlenen aan mensen zonder papieren, en over onderwerpen als financiering van de zorg, wetgeving en opvang & onderdak.

E-learning cursus Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
De Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten heeft een e-learning cursus ontwikkeld, bedoeld voor zorgverleners die te maken (kunnen) krijgen met patiënten zonder papieren. Cursisten krijgen inzicht in hoe de  toegang tot de zorg voor ongedocumenteerden in Nederland geregeld is. Daarnaast geeft de cursus handvatten voor zorgverlening.

De cursus bestaat uit 2 modules van gemiddeld 60 minuten. Module 1 gaat over toegang tot zorg. Module 2 gaat over zorg verlenen aan ongedocumenteerden. De cursus wordt afgesloten met een eindtoets.

Start de cursus hier.

 

Deze informatie is nuttig

Lees ook

Starten met de hiv-behandeling

Lees meer: >

Medicatie in de praktijk

Lees meer: >

Hiv-medicatie

Lees meer: >