Zorgverzekering

In november/december krijgt iedereen een nieuw aanbod van de huidige zorgverzekeraar . Als je denkt dat er daarmee, behalve de prijs, niets verandert, kun je bedrogen uitkomen. Je moet de polisvoorwaarden checken. Heb je een restitutiepolis, dan blijf je vrij in je keuze van zorgverleners. Heb je een naturapolis, dan moet je – als je bij dezelfde verzekeraar wilt blijven – controleren of je hiv-behandelcentrum, huisarts en andere zorgverleners (fysiotherapeut en tandarts bijvoorbeeld) ook in 2017 onder dezelfde voorwaarden vergoed blijven. Als dat niet zo is, dan kun je beter de overstap maken naar een iets duurdere restitutiepolis.

Veranderingen in de basisverzekering

Elk jaar kun je je zorgverzekering aanpassen door een andere verzekeraar te nemen. Maar er zijn ook wettelijke veranderingen in de basisverzekering. Die wijzigingen gelden vanaf 1 januari. Hieronder een overzicht van de wijzigingen die elke zorgverzekeraar wettelijk heeft doorgevoerd. Let op: het maakt nog steeds uit of je een restitutiepolis, een naturapolis of een budgetpolis hebt.

prijs

Gemiddeld hebben de zorgverzekeraars de basiszorgpolis met € 10,- verhoogd. Die verhoging kan lager zijn als je bij een zorgverzekeringscollectief bent aangesloten. Hiv-positieven kunnen via de Hiv Vereniging gebruik maken van zo’n collectief. Maar als je ambtenaar bent, vakbondslid of lid van sommige sportverenigingen, zijn daar vaak ook collectieven voor waardoor je een percentage kunt besparen.

Nieuwe vergoedingen in de basisverzekering

Voor de nieuwe vergoedingen in de basisverzekering geldt het verplichte eigen risico van € 385,-. Kijk voor de aanvullende voorwaarden altijd op de website van je zorgverzekeraar. Ben je niet zeker dat je de informatie hebt gevonden die je nodig hebt, bel dan met de klantenservice van je zorgverzekeraar.

plastische chirurgie

Met ingang van 1 januari 2017 worden de volgende vormen van plastische chirurgie vergoed uit de basisverzekering. Er moet dan wel sprake zijn van medische noodzaak:

  • Besnijdenis om medische redenen
  • Bovenooglid correctie; er moet wel sprake zijn van ernstige beperking van je gezichtsveld. En dat moet een gevolg zijn van verlamming of verslapping van de bovenoogleden.
  • Borstprotheses; het operatief plaatsen van een borstprothese bij het ontbreken van borstvorming bij vrouwen en man-tot-vrouw-transgenders.

Welke soort polis? Kijk kritisch!

Wil je onaangename verrassingen zoveel mogelijk voorkomen? Neem dan een restitutiepolis en in geen geval een budgetpolis en liever ook geen naturapolis. De verschillen tussen de soort polis (restitutiepolissen, naturapolissen en budgetpolissen) worden steeds groter. Dat hield in 2016 in dat steeds meer verzekerden voor vervelende verassingen kwamen te staan zoals bijbetalingen voor medicijnen of behandelingen. Kijk daarom kritisch naar je polis en de polisvoorwaarden.

naturapolis of restitutiepolis

De Hiv Vereniging adviseert iedereen met hiv een restitutiepolis te nemen. Die polis is weliswaar wat duurder, maar voorkomt dat je soms tot 25-50% van een dokters- of ziekenhuisrekening moet bijbetalen. Dit jaar worden verzekeraars daar nog strenger in. Dat is ook de wens van de minister van VWS. Zij wil dat zorgverzekeraars in het groot zorg inkopen zodat de zorg uiteindelijk goedkoper wordt. Maar dat betekent wel dat de grenzen van de naturapolis (grenzen over bij wie jij je zorg mag halen) sterker bewaakt worden.
De Hiv Vereniging blijft extra benadrukken dat je beter een restitutiepolis kunt nemen dan een naturapolis. Je blijft dan te allen tijde vrij in de keuze van je artsen en andere zorgverleners, zonder dat je hoeft bij te betalen.

Misvattingen

De ouderenvereniging ANBO deed in 2015 onderzoek naar misvattingen over zorgverzekeringen. Die komen veel voor en gaan bijvoorbeeld over de beschikbare zorgverleners binnen een polis. Of die nieuwe apotheek die een ander contract heeft. Bekijk even de valkuilen die er zijn.

medicijnen

Ongeveer 40% van de mensen denkt alle medicijnen vergoed te krijgen die hij/zij het afgelopen jaar ook vergoed kreeg als ze in 2017 bij dezelfde zorgverzekeraar blijven. Dat hoeft niet te kloppen. Elke verzekeraar stelt elk jaar opnieuw vast welke medicijnen hij vergoedt en hoe hoog die vergoeding is. Dus elk jaar kan de polis er anders uitzien, ook al verander jij zelf niets. Ruim 25% van de ouderen in het ANBO-onderzoek werd onaangenaam verrast omdat een behandeling (bijna 40%) of medicijnen (ruim 50%) niet of maar gedeeltelijk door hun eigen verzekeraar werd vergoed.
Met een restitutiepolis heb je echter het beste uitgangspunt. Maar 23% van de verzekerden had in 2015 inderdaad zo’n verzekering waarbij de vergoedingen geen problemen opleverden. Maar ook dan kan het per verzekeraar verschillen of medicatie die duurder dan 1.000 euro per maand is wel voor 3 maanden kan worden meegegeven. Bij ONVZ, Zilveren Kruis en Menzis is dat echter geen probleem. Die 3 komen ook voor in een collectiviteit waar de Hiv Vereniging bij betrokken is.

Zorgverzekeringen op reis

De basisverzekering dekt soms minder dan je denkt. Zo worden de kosten voor spoedeisende medische zorg in het buitenland weliswaar vergoed. Maar slechts tegen het Nederlandse tarief. In veel vakantielanden pakken de kosten flink wat hoger uit. Laat je niet verrassen door een hoge ziekenhuisrekening. Je kunt bijvoorbeeld een aanvullende verzekering afsluiten die alle kosten van de spoedeisende zorg dekt. Maar vaak dekt een reisverzekering met een medische module die kosten ook.
Bedenk je wel dat als je tijdens je vakantie zorgkosten maakt, die kosten ook onder het eigen risico kunnen vallen. Ga je dus op wintervakantie de komende maanden, terwijl je nog niet in je hiv-behandelcentrum bent geweest – dan komen die kosten (deels) onder het eigen risico te vallen. Het deel van de kosten dat de zorgverzekeraar niet vergoedt vanwege het eigen risico, wordt vaak wél vergoed door je reisverzekering.

Aanvullende verzekeringen

In 2015 en 2016 zagen mensen vaker af van een aanvullende verzekering. Op die manier wisten ze hun maandelijkse lasten te verlagen. Maar als je hogere zorgkosten verwacht op het gebied van fysiotherapie (zeker als je regelmatig sport en kans loopt op sportblessures ) of alternatieve geneeswijzen, of tandartskosten, moet je de risico’s en de kosten afwegen. Naar mate we langer leven met hiv hebben we vaker hiv-gerelateerde ouderkomsklachten. Dat kunnen ook bewegings-, spier- en gewrichtsklachten zijn. Dan is fysiotherapie belangrijk.
Met een aanvullende verzekering dek je zorgkosten die niet door de basisverzekering vergoed worden. Dan gaat het vooral om tandzorg, fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen en orthodontie. Als je hoge of hogere zorgkosten verwacht, kan een aanvullende verzekering soms voordelig zijn. Let op: als je nog geen aanvullende verzekering hebt, stellen sommige verzekeraars gezondheidsvragen. Soms willen zij geen chronisch zieken hebben, maar soms maken ze bij hiv nu net weer geen probleem. Omdat weigeren voor aanvullende verzekeringen mag, kun je er weinig tegen doen.

alles te verzekeren?

Als je een smalle beurs en weinig spaargeld hebt, kun je uit veiligheid kiezen voor een aanvullende verzekering. Maar de kosten daarvan kunnen flink oplopen, tot meer dan € 100,- per maand. Dan heb je wel zo ongeveer elk risico gedekt. Een reumapatiënt kan zich zo verzekeren voor onbeperkt bezoek aan een fysiotherapeut of voor compensatie voor de eigen bijdrage bij bepaalde geneesmiddelen. Maar ook voor het laseren van je ogen of voor de aanschaf van hulpmiddelen, kun je je aanvullend verzekeren.

Vergelijken: bijvoorbeeld via Consumentenbond

Omdat er elk jaar behoorlijk wat verandert, kan het zinvol zijn om eens een zorgvergelijker in te vullen. Via de Consumentenbond kun je zien of dat handig voor jou is. Bekijk op deze site alle voors-en-tegens waaraan je zou moeten denken. Via de Consumentenbond kun je ook zelf een vergelijking doen op ‘de zorgvergelijker’. Wij adviseren om bij de zorgvergelijker aan te geven dat je vrije keuze in zorgverleners wilt hebben.

Let op: de Consumentenbond heeft soms een klein commercieel belang: je kunt via de bond die verzekeringen soms met een collectiviteit (via de bond) afsluiten.
Wat je ook kunt doen: vul de zorgvergelijker van de consumentenbond in. Als ONVZ, Zilveren Kruis Achmea, Menzis, Delta Lloyd of De Amersfoortse er bij jou uitkomen, dan kan het zinnig zijn om via de collectiviteit van de Hiv Vereniging deze verzekeringen af te sluiten omdat de kortingspercentages net iets hoger kunnen zijn dan via de Consumentenbond.

Zorgverzekeraars en vergoeding lidmaatschap

De website zorgwijzer.nl biedt een overzicht van zorgverzekeraars die de contributie geheel, gedeeltelijk of niet vergoeden. In dit overzicht zie je per zorgverzekeraar wat deze aanbiedt. Vaak verbindt een zorgverzekeraar een voorwaarde aan de vergoeding. Namelijk of een patiëntenorganisatie is aangesloten bij de NPCF en Ieder(in). De Hiv Vereniging is aangesloten bij Ieder(in). Soms vraagt men naar een regionale organisatie. De HVN is ook aangesloten bij Cliëntenbelang Amsterdam. Informeer jezelf, zoek in het overzicht jouw ziektekostenverzekering en neem desnoods contact op met je verzekering als je vragen hebt. Een  pdf overzicht (107 KB) is ook te downloaden (pdf).

Veel zorgkosten, weinig inkomen

Veel gemeenten bieden gunstige collectieve zorgverzekeringen aan. Deze zijn bedoeld voor mensen met een klein inkomen, die veel kosten maken voor hun zorg. Als dit voor jou het geval is, informeer dan bij je gemeente. Je kunt nog tot 31 december wisselen van zorgverzekeraar.

Elke gemeente heeft zijn eigen regelingen voor mensen met een laag inkomen. Een collectieve zorgverzekering kan daarvan onderdeel uitmaken. De inhoud, vergoedingen en premie verschillen per gemeente en aangeboden zorgverzekering. Met een inkomen tot 110% van het wettelijk minimumloon kom je doorgaans in aanmerking voor een collectieve zorgverzekering. Bijna 273 gemeentes bieden een uitgebreide dekking.


Deelnemen aan de collectieve zorgverzekering bij de gemeente kan om twee redenen interessant voor jou zijn:

  1. Veel gemeenten hebben een uitgebreide dekking, waarin ook een compensatie van de eigen bijdrage WMO en vergoeding van het eigen risico is opgenomen.
  2. Er is een financieel voordeel te behalen, door de bijdrage van gemeente.

Kijk op gezondverzekerd.nl/nl/ om te zien wat jouw gemeente aanbiedt. Met deze website kun je een vergelijking maken met andere zorgverzekeringen.

Extra informatie
Advies vanuit de vereniging is te kiezen voor een restitutiepolis waarbij je vrije keus hebt van je zorgverlener. Biedt de gemeente of daaraan verbonden verzekeraar deze niet direct aan, ga daarover dan in overleg en kijk goed of een vrije keuze voor jou gegarandeerd wordt. Wij raden je af om je te verzekeren bij CZ of bij VGZ/Univé. Die verzekeraars hebben te strenge regels over het meegeven van medicatie bij je apotheek. Klachten over dat probleem komen vooral bij deze verzekeraars voor. Als het aanbod van jouw gemeente bij CZ-merken of VGZ/Univé-merken is, raden wij je af om op dat aanbod in te gaan.
Bekijk ook het aanbod via de Hiv Vereniging van vijf collectieve verzekeringen (Zilveren Kruis, ONVZ,Delta Lloyd, De Amersfoortse en Menzis).

Deze informatie is nuttig

Lees ook

Geldzaken

Lees meer >

Goed en gezond werken

Lees meer >

Collectieve zorgverzekering

Lees meer >