Zorgverzekering

Halverwege november krijgt iedereen een nieuw aanbod van de huidige zorgverzekeraar. Als je denkt dat er daarmee, behalve de prijs, niets verandert, kun je bedrogen uitkomen. Je moet de polisvoorwaarden checken. Heb je een restitutiepolis, dan blijf je vrij in je keuze van zorgverleners. Heb je een naturapolis, dan moet je – als je bij dezelfde verzekeraar wilt blijven – controleren of je hiv-behandelcentrum, huisarts en andere zorgverleners (fysiotherapeut en tandarts bijvoorbeeld) ook in 2018 onder dezelfde voorwaarden vergoed blijven. Als dat niet zo is, dan kun je beter de overstap maken naar een iets duurdere restitutiepolis.

Welke verzekering is het best?

Het is niet mogelijk om één bepaalde verzekering aan te raden voor mensen met hiv. Iedereen is namelijk verschillend en iedereen heeft andere zorg nodig. De één wil veel fysiotherapie, de ander veel tandheelkundige zorg, een derde wil het allebei. Ook kan het zijn dat je bijvoorbeeld een klantenservice die altijd telefonisch bereikbaar is heel belangrijk vindt, of juist je zaken graag via het internet regelt. De Consumentenbond heeft een onderzoek gedaan naar welke verzekering het best beoordeeld wordt door consumenten. Uit het onderzoek van de Consumentenbond van 2017 kwamen alle verzekeraars goed uit de bus: ze kregen cijfers tussen de 7.2 en 8.1.

Welke soort polis? Kijk kritisch!

Wil je onaangename verrassingen zoveel mogelijk voorkomen? Neem dan een restitutiepolis en in geen geval een budgetpolis en liever ook geen naturapolis. De verschillen tussen de soort polis (restitutiepolissen, naturapolissen en budgetpolissen) worden steeds groter. Dat hield in het verleden in dat steeds meer verzekerden voor vervelende verassingen kwamen te staan zoals bijbetalingen voor medicijnen of behandelingen. Kijk daarom kritisch naar je polis en de polisvoorwaarden.

naturapolis of restitutiepolis

De Hiv Vereniging adviseert iedereen met hiv een restitutiepolis te nemen. Die polis is weliswaar wat duurder, maar voorkomt dat je soms tot 25-50% van een dokters- of ziekenhuisrekening moet bijbetalen. Dit jaar worden verzekeraars daar nog strenger in. Dat is ook de wens van de minister van VWS. Zij wil dat zorgverzekeraars in het groot zorg inkopen zodat de zorg uiteindelijk goedkoper wordt. Maar dat betekent wel dat de grenzen van de naturapolis (grenzen over bij wie jij je zorg mag halen) sterker bewaakt worden.
De Hiv Vereniging blijft extra benadrukken dat je beter een restitutiepolis kunt nemen dan een naturapolis. Je blijft dan te allen tijde vrij in de keuze van je artsen en andere zorgverleners, zonder dat je hoeft bij te betalen.

Vergelijken: bijvoorbeeld via Consumentenbond

Omdat er elk jaar behoorlijk wat verandert, kan het zinvol zijn om eens een zorgvergelijker in te vullen. Via de Consumentenbond kun je ook zelf een vergelijking doen op ‘de zorgvergelijker’. Wij adviseren om bij de zorgvergelijker aan te geven dat je vrije keuze in zorgverleners wilt hebben.

Let op: de Consumentenbond heeft soms een klein commercieel belang: je kunt via de bond die verzekeringen soms met een collectiviteit (via de bond) afsluiten.
Wat je ook kunt doen: vul de zorgvergelijker van de Consumentenbond in. Als De Amersfoortse, CZ, Delta Lloyd, Menzis, OHRA, ONVZ, VGZ of Zilveren Kruis er bij jou uitkomen, dan kan het zinnig zijn om via de collectiviteit van de Hiv Vereniging deze verzekeringen af te sluiten omdat de kortingspercentages net iets hoger kunnen zijn dan via de Consumentenbond.

Overstappen

Wanneer je voor of op 31 december 2017 overstapt naar een nieuwe verzekeraar, wordt je oude verzekeraar automatisch opgezegd. Je nieuwe verzekering gaat dan in per 1 januari 2018. Wanneer je meer bedenktijd nodig hebt kun je je oude zorgverzekering tot en met 31 december 2017 opzeggen, en tot en met 31 januari 2018 een nieuwe verzekering aanvragen. De nieuwe verzekering gaat dan met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 in.

Veranderingen in eigen risico en premie

Ieder jaar kan het eigen risico en de prijs van de basisverzekering veranderen.

prijs

Gemiddeld hebben de zorgverzekeraars de basiszorgpolis in 2018 met € 2,13 per maand verhoogd. Die verhoging kan lager zijn als je bij een zorgverzekeringscollectief bent aangesloten. Hiv-positieven kunnen via de Hiv Vereniging gebruik maken van zo’n collectief. Maar als je ambtenaar bent, vakbondslid of lid van sommige sportverenigingen, zijn daar vaak ook collectieven voor waardoor je een percentage kunt besparen.

Nieuwe vergoedingen in de basisverzekering in 2018

In het basispakket wordt door iedere verzekering dezelfde zorg vergoed. Maar er zijn jaarlijks wettelijke veranderingen in de basisverzekering. Hieronder een overzicht van de wijzigingen die elke zorgverzekeraar wettelijk moet doorvoeren per 1 januari 2018. Voor de nieuwe vergoedingen in de basisverzekering geldt het verplichte eigen risico van € 385,-. Kijk voor de aanvullende voorwaarden altijd op de website van je zorgverzekeraar. Ben je niet zeker dat je de informatie hebt gevonden die je nodig hebt, bel dan met de klantenservice van je zorgverzekeraar..

fysiotherapie bij artrose

Met ingang van 2018 worden 12  fysiotherapiebehandelingen vergoed voor mensen met artrose

Misvattingen

De ouderenvereniging ANBO deed in 2015 onderzoek naar misvattingen over zorgverzekeringen. Die komen veel voor en gaan bijvoorbeeld over de beschikbare zorgverleners binnen een polis. Of die nieuwe apotheek die een ander contract heeft. Bekijk even de valkuilen die er zijn.

medicijnen

Ongeveer 40% van de mensen denkt alle medicijnen vergoed te krijgen die hij/zij het afgelopen jaar ook vergoed kreeg als ze het jaar erop bij dezelfde zorgverzekeraar blijven. Dat hoeft niet te kloppen. Elke verzekeraar stelt elk jaar opnieuw vast welke medicijnen hij vergoedt en hoe hoog die vergoeding is. Dus elk jaar kan de polis er anders uitzien, ook al verander jij zelf niets. Ruim 25% van de ouderen in het ANBO-onderzoek werd onaangenaam verrast omdat een behandeling (bijna 40%) of medicijnen (ruim 50%) niet of maar gedeeltelijk door hun eigen verzekeraar werd vergoed.
Met een restitutiepolis heb je echter het beste uitgangspunt. Maar 23% van de verzekerden had in 2015 inderdaad zo’n verzekering waarbij de vergoedingen geen problemen opleverden. Maar ook dan kan het per verzekeraar verschillen of medicatie die duurder dan 1.000 euro per maand is wel voor drie maanden kan worden meegegeven. Bij ONVZ, Zilveren Kruis en Menzis is dat echter geen probleem. Die drie komen ook voor in een collectiviteit waar de Hiv Vereniging bij betrokken is.

Aanvullende verzekeringen

In 2017 zagen mensen vaker af van een aanvullende verzekering. Op die manier wisten ze hun maandelijkse lasten te verlagen. Maar als je hogere zorgkosten verwacht op het gebied van fysiotherapie (zeker als je regelmatig sport en kans loopt op sportblessures ) of alternatieve geneeswijzen, of tandartskosten, moet je de risico’s en de kosten afwegen. Naar mate we langer leven met hiv hebben we vaker hiv-gerelateerde ouderdomsklachten. Dat kunnen ook bewegings-, spier- en gewrichtsklachten zijn. Dan is fysiotherapie belangrijk.
Met een aanvullende verzekering dek je zorgkosten die niet door de basisverzekering vergoed worden. Dan gaat het vooral om tandzorg, fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen en orthodontie. Als je hoge of hogere zorgkosten verwacht, kan een aanvullende verzekering soms voordelig zijn. Let op: als je nog geen aanvullende verzekering hebt, stellen sommige verzekeraars gezondheidsvragen. Soms willen zij geen chronisch zieken hebben, maar soms maken ze bij hiv nu net weer geen probleem. Omdat weigeren voor aanvullende verzekeringen mag, kun je er weinig tegen doen..

alles te verzekeren?

Als je een smalle beurs en weinig spaargeld hebt, kun je uit veiligheid kiezen voor een aanvullende verzekering. Maar de kosten daarvan kunnen flink oplopen, tot meer dan € 100,- per maand. Dan heb je wel zo ongeveer elk risico gedekt. Een reumapatiënt kan zich zo verzekeren voor onbeperkt bezoek aan een fysiotherapeut of voor compensatie voor de eigen bijdrage bij bepaalde geneesmiddelen. Maar ook voor het laseren van je ogen of voor de aanschaf van hulpmiddelen, kun je je aanvullend verzekeren.

Zorgverzekering op reis

De basisverzekering dekt soms minder dan je denkt. Zo worden de kosten voor spoedeisende medische zorg in het buitenland weliswaar vergoed. Maar slechts tegen het Nederlandse tarief. In veel vakantielanden pakken de kosten flink wat hoger uit. Laat je niet verrassen door een hoge ziekenhuisrekening. Je kunt bijvoorbeeld een aanvullende verzekering afsluiten die alle kosten van de spoedeisende zorg dekt. Maar vaak dekt een reisverzekering met een medische module die kosten ook.
Bedenk je wel dat als je tijdens je vakantie zorgkosten maakt, die kosten ook onder het eigen risico kunnen vallen. Ga je dus op wintervakantie de komende maanden, terwijl je nog niet in je hiv-behandelcentrum bent geweest – dan komen die kosten (deels) onder het eigen risico te vallen. Het deel van de kosten dat de zorgverzekeraar niet vergoedt vanwege het eigen risico, wordt vaak wél vergoed door je reisverzekering.

Veel zorgkosten, weinig inkomen

Veel gemeenten bieden gunstige collectieve zorgverzekeringen aan. Deze zijn bedoeld voor mensen met een klein inkomen, die veel kosten maken voor hun zorg. Als dit voor jou het geval is, informeer dan bij je gemeente. Je kunt nog tot 31 december wisselen van zorgverzekeraar.

Elke gemeente heeft zijn eigen regelingen voor mensen met een laag inkomen. Een collectieve zorgverzekering kan daarvan onderdeel uitmaken. De inhoud, vergoedingen en premie verschillen per gemeente en aangeboden zorgverzekering. Met een inkomen tot 110% van het wettelijk minimumloon kom je doorgaans in aanmerking voor een collectieve zorgverzekering. Bijna 273 gemeentes bieden een uitgebreide dekking.


Deelnemen aan de collectieve zorgverzekering bij de gemeente kan om twee redenen interessant voor jou zijn:

  1. Veel gemeenten hebben een uitgebreide dekking, waarin ook een compensatie van de eigen bijdrage WMO en vergoeding van het eigen risico is opgenomen.
  2. Er is een financieel voordeel te behalen, door de bijdrage van gemeente.

Kijk op gezondverzekerd.nl/nl/ om te zien wat jouw gemeente aanbiedt. Met deze website kun je een vergelijking maken met andere zorgverzekeringen.

Extra informatie
Advies vanuit de vereniging is te kiezen voor een restitutiepolis waarbij je vrije keus hebt van je zorgverlener. Biedt de gemeente of daaraan verbonden verzekeraar deze niet direct aan, ga daarover dan in overleg en kijk goed of een vrije keuze voor jou gegarandeerd wordt.
Bekijk ook het aanbod via de Hiv Vereniging van collectieve verzekeringen (De Amersfoortse, CZ, Delta Lloyd, Menzis, OHRA, ONVZ, VGZ en Zilveren Kruis).

Zorgverzekeraars en vergoeding lidmaatschap

De website zorgwijzer.nl biedt een overzicht van zorgverzekeraars die de contributie geheel, gedeeltelijk of niet vergoeden. In dit overzicht zie je per zorgverzekeraar wat deze aanbiedt. Vaak verbindt een zorgverzekeraar een voorwaarde aan de vergoeding. Namelijk of een patiëntenorganisatie is aangesloten bij de NPCF en Ieder(in). De Hiv Vereniging is aangesloten bij Ieder(in). Soms vraagt men naar een regionale organisatie. De vereniging is ook aangesloten bij Cliëntenbelang Amsterdam. Informeer jezelf, zoek in het overzicht jouw ziektekostenverzekering en neem desnoods contact op met je verzekering als je vragen hebt. Een  pdf overzicht (107 KB) is ook te downloaden (nog over 2017).

Afleveringsproblemen medicijnen?

De afgelopen jaren hadden relatief veel mensen met hiv afleverproblemen van hun hiv-remmers in de apotheek. Volgens de wet mag je voor drie maanden medicatie per keer meekrijgen. Sommige zorgverzekeraars hebben echter beperkende bepalingen in hun farmaceutische reglementen. Daardoor krijgen mensen soms maar voor een maand hiv-remmers mee.

De Hiv Vereniging heeft vastgesteld dat dit in het verleden vooral de VGZ Univé merken betrof (VGZ, Univé, Trias, IZA, IZZ, UMC-werknemerspolis, Bewuzt (via Internet alleen af te sluiten) SVKK (actieve militairen), Zorgzaam (partners van militairen), PLUS (via ING), VGZ via Cares of Goudse Verzekeringen, Blue en Zekur).
Maar ook CZ had daar soms een handje van. Het gaat dan om CZ-merken als CZ, CZ-direct en OHRA. Helaas lijkt dit ook af en toe Delta Lloyd te treffen. Daar is een oplossing voor die je kunt lezen onder de tab Delta Lloyd. Momenteel wordt door de Hiv Vereniging in kaart gebracht bij welke verzekeraars nog steeds leveringsproblemen van medicatie plaatsvinden.

Per 1 januari 2018 hanteren echter bijna alle verzekeraars de regel dat hiv-medicatie duurder dan €1.000,- per maand per drie maanden meegegeven mag worden wanneer de persoon met hiv goed ingesteld is (na zes maanden). Wanneer je toch problemen ervaart met de levering van medicijnen, vragen we je dit door te geven aan de Hiv Vereniging. Dat helpt ons in kaart te brengen welke verzekeraars we voor 2019 eventueel kunnen afraden. Ook zullen we als gewenst contact opnemen met de betreffende verzekeraar of apotheek.

Deze informatie is nuttig

Lees ook

Geldzaken

Lees meer >

Goed en gezond werken

Lees meer >

Collectieve zorgverzekering

Lees meer >