Positief je opleiding volgen

Wanneer je een hiv-diagnose krijgt, ben je wellicht bezorgd dat dit invloed heeft op het verloop van je studie. Misschien kun je je een periode wat moeilijker concentreren, vallen studieresultaten wat tegen of wordt studeren gewoonweg even onbelangrijk. Of vraag je je af of hiv invloed heeft op je werkvooruitzichten. Logische vragen maar wat is belangrijk om te weten?

In het kort:

  • Hiv is geen reden om geweigerd te worden voor een opleiding
  • Bepaal zelf of je open bent over je hiv-status
  • Extra (financiële) ondersteuning voor studiefaciliteiten is mogelijk
  • Na je opleiding kun je met hiv werken in elke functie
  • Voor studie in het buitenland kunnen beperkingen gelden vanwege hiv

Wel of niet vertellen?

Het is goed om te weten dat gegevens over je hiv-status behoren tot jouw persoonlijke levenssfeer. Dus jij bepaalt wat je wel of niet wilt delen. Misschien twijfel je of je de mensen bij je opleiding op de hoogte moet brengen van je hiv-status. Officieel ben je dus niet verplicht om aan iemand te melden dat je hiv positief bent.

Protocollen en richtlijnen

Voor je studie mag hiv geen probleem vormen. Overal gelden de gebruikelijke hygiëne- en infectiepreventieprotocollen en -richtlijnen. Dus ook bij studies als tandheelkunde of geneeskunde, fysiotherapie, verzorgende beroepen of andere opleidingen met fysiek contact. Er is geen risico van overdracht van hiv.

Extra studiefaciliteiten

Laat je goed informeren over de mogelijkheden die jou in staat stellen je studie te vervolgen en af te ronden waarbij hiv je zo min mogelijk belemmert. Want misschien kun je je een periode wat moeilijker concentreren, heb je tijdelijk last van bijwerkingen, vallen studieresultaten wat tegen of wordt studeren gewoonweg even onbelangrijk.

Denk dan aan verlenging examentijd, extra studiefinanciering of aan een aangepaste plek om te studeren. Om hiervan gebruik te kunnen maken is het verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen de vertrouwenspersoon, mentor of decaan binnen de opleiding. Uiteraard hebben zij een geheimhoudingsplicht en gaan zij vertrouwelijk om met jouw persoonlijke gegevens.

Lees hier meer over de goede ervaringen van zo’n gesprek tussen een studente en haar mentor waardoor studievertraging is voorkomen.

Studiefinanciering

Door hiv kun je mogelijk studievertraging oplopen met gevolgen voor de studiefinanciering. Je kunt te maken krijgen met de druk van de leiding van je opleiding om je studie binnen de geplande tijd af te ronden. Maar ook bijvoorbeeld van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die wil dat je binnen een aantal jaren je opleiding afrondt.

Er zijn mogelijkheden om dit op te vangen bijvoorbeeld via een regeling van de DUO en/of studiefondsen binnen de opleiding. Veel opleidingen kennen studiefondsen waar studenten die te maken krijgen met persoonlijke omstandigheden terecht kunnen voor eventuele extra financiële ondersteuning.

DUO biedt mensen met bijzondere omstandigheden de mogelijkheid tot een extra jaar studiefinanciering. Hiv kan ook hieronder vallen. De aanvraag komt uitsluitend onder ogen van mensen die voor geheimhouding hebben getekend. Wanneer de aanvraag wordt toegekend heb je recht op extra maanden studiefinanciering.

Stageplek in buitenland

Studeren in het buitenland levert natuurlijk een belangrijke studie- en levenservaring op. Er komen steeds meer internationale uitwisselingsprogramma’s en veel studenten hebben hiervoor belangstelling. Sommige landen hebben echter inreisbeperkingen voor mensen met hiv. Vaak speelt dit als je langer dan drie maanden in het land wilt verblijven. Of het is gekoppeld aan het verkrijgen van een werkvergunning of een stageplek.
Check dan ook goed de werking van je zorgverzekering voor het buitenland zodat je zonder problemen je hiv-medicatie kunt blijven gebruiken en zonodig hiv-zorg kunt krijgen als je dat nodig hebt.

Medicatiegebruik

Voor sommige opleidingen voor banen bij defensie, de politie of de luchtvaart kan medicatiegebruik als een probleem worden gezien. Bijvoorbeeld omdat bij uitzending voor missies in het buitenland de beschikbaarheid van medicatie niet kan worden gegarandeerd, vanwege 24/7-roosters of omdat door bijwerkingen van medicatie de vliegveiligheid in gevaar kan komen.

Laat je goed informeren over welke soort medicatie het specifiek gaat. De Hiv Verenging is van mening dat ook bij dit soort opleidingen hiv-medicatiegebruik niet op voorhand een reden is om iemand met hiv te weigeren een opleiding te starten. Want ook bij toekomstige functies in genoemde sectoren mag hiv geen reden zijn iemand zomaar en zonder geldige redenen af te wijzen.

Meer informatie:

  • Over studeren en studievertraging lees je op www.duo.nl.
  • Over adviezen voor opleidingen waardoor ook studenten met een extra ondersteuningsvraag hun opleiding kunnen doorlopen lees je op www.ecio.nl
  • Over reisbeperkingen vanwege hiv in het buitenland lees je op www.hivtravel.org
  • Over omgaan met hiv binnen het onderwijs en tijdens de studie lees je via 'Op de opvang en school'.

 

 

Deze informatie is nuttig

Lees ook

Vertellen of niet

Lees meer: >

Sport en bewegen

Lees meer: >

Geldzaken

Lees meer: >