Lid worden

Van, voor en door mensen met hiv

De Hiv Vereniging is een zelfhulporganisatie van, voor en door mensen met hiv. Leden van de vereniging krijgen drie keer per jaar het verenigingsblad plus> in de bus. Plus> informeert, deelt ervaringen en wil bijdragen aan meningsvorming van mensen met hiv en hun omgeving.

In verschillende regio’s binnen Nederland en op landelijk niveau organiseren vrijwilligers activiteiten. Leden krijgen bij een aantal van deze activiteiten korting.

Als lid kun je ook je stem laten horen door je aan te melden als kandidaat voor de ledenraad. De ledenraad is de vertegenwoordiging van álle leden en daarmee het hoogste orgaan binnen de vereniging. De ledenraad kiest de bestuursleden en controleert het bestuur. Ze stelt strategische doelen en de jaarlijkse prioriteiten vast en oordeelt over eventuele statutenwijzigingen en aanpassingen van het huishoudelijk reglement.

Leden van de Hiv Vereniging krijgen korting op een aantal basis- en aanvullende zorgverzekeringen. Deze korting kan oplopen tot wel 12%. Meer informatie vind je hier. Soms wordt het lidmaatschap van een patiëntenvereniging gedeeltelijk of volledig vergoedt vanuit een aanvullende zorgverzekering. Je leest op de zorgwijzer of je met jouw verzekering de kosten van het lidmaatschap gedeeltelijk of helemaal terug kan krijgen.

Vul onderstaand formulier in om lid te worden

De jaarcontributie bedraagt € 46,-.
Wil je geen lid worden maar donateur, lees dan hier de mogelijkheden.

Invalid Input

Voer je voornaam in

Voer je achternaam in

Voer je straat en huisnummer in

Voer je postcode in

Voer je woonplaats in

Invalid Input

Invalid Input

Voer je e-mail in

Invalid Input

Maak een keuze

Maak een keuze

Invalid Input

Meer informatie over het lidmaatschap

 

Deze informatie is nuttig