Verenigingsblad

De zomereditie 2021 van plus>, het verenigingsblad, gaat in op: onderzoek naar genezing; stigma anno 2021; hoe vrijwilligers de afgelopen coronatijd beleefd hebben; Julia die vertelt over haar vrijwilligerswerk en wat de ideale hiv-consult zou kunnen zijn.

Lees meer... >

De voorjaarseditie 2021 van plus>, het verenigingsblad, gaat in op de coronavaccinatie; de geschiedenis van de vereniging - en wel over de jaren 2010 - 2020 en de toekomst; de bestuurlijke ontwikkeling die ruimte geeft voor een ledenraad en uitvoeringsraad en het inhumane beleid van Immigratie en Naturalisatiedienst rondom verblijf op medische grond.

Lees meer... >

De wintereditie 2020 van plus>, het verenigingsblad, gaat in op de onduidelijkheid over gewichtstoename; de geschiedenis van de vereniging - en wel over de jaren 2000 - 2010; het 20-jarig bestaan van het Servicepunt; hiv-zorg in het nieuwe normaal en meer.

Lees meer... >

De zomereditie 2020 van plus>, het verenigingsblad, gaat in op de ervaringen tijdens de lockdown; de eerste tien jaar van de vereniging; Positief in Beeld; hiv en het nieuwe coronavirus en meer.

Lees meer... >

De voorjaarseditie 2020 van plus>, het verenigingsblad, gaat in op de training n=n voor vrijwilligers, het 30 jarig jubileum van de vereniging, AIN: still a pAIN in the ass, een opinieblog: 'Laten we ophouden over stigma', Richard en zijn vrijwilligerswerk, AIDS2020 of HIV2020 en het belang van een financieel vangnet.

Lees meer... >

De wintereditie 2019 van plus>, het verenigingsblad, gaat in op mensen wiens partner of kind hiv heeft en de voor- en nadelen van injecties met hiv-medicatie. Verder aandacht voor reiog Oost-Nederland, de onderzoeksagenda van NL4Cure, vrouwen met hiv en onie hulp bij depressieve klachten. Ook lees je meer over het samen beslissen in de spreekkamer wat per 1 januari 2020 voorop moet staan in de consult. Naast cultuurtips, columns en de agenda.

Lees meer... >

De zomereditie 2019 van plus> het verenigingsblad, gaat in op de zorg voor kinderen met hiv. Geeft tips over reizen met hiv. Informeert over internationale studenten en hun moeite om hiv-behandeling te krijgen. Laat zien wat de afgevaardigde bij UNAIDS doet en legt peer-counseling en het belang daarvan uit. Naast cultuurtips, columns en de agenda.

Lees meer... >

De voorjaarseditie 2019 van plus> het verenigingsblad, kijkt uitgebreid terug op de succesvolle communitydag Share the Power. Vind je informatie over hoe je zelf meer de regie kunt nemen over jouw behandeling. Lees je over wat er is veranderd sinds het 'Zwitsers standpunt' uit 2008 en MIPA. En krijg je tips over wat je kunt doen als je geen medicatie voor drie maanden mee krijgt.

Lees meer... >

De wintereditie van plus> het verenigingsblad, kijkt terug op de succesvolle Wereld Aids Conferentie die eind juli plaatsvond in Amsterdam. Vind je uitgebreide informatie over de diverse onderzoeken naar genezing van hiv. Word je meegenomen in het belang van de  ondersteuning door b3positive voor mensen die leven met hiv. En lees je over de artikelenserie Positief Contact. 

Lees meer... >

De zomereditie van plus>, het verenigingsblad, informeert je over wat er tijdens de Wereld Aids Conferentie zoal te doen is in de Global Village, Amsterdam en andere plekken in het land. Wordt ingegaan op vrouwengezondheid: wat zijn aandachtspunten voor vrouwen met hiv. Lees je over de betekenis van de leermodule Positief in beeld op scholen en hoe de Nederlandse Aids Memorial Quilts een nieuw leven krijgen.

Lees meer... >

In de voorjaarseditie 2018 van plus>, het verenigingsblad, lees je informatie over het geven van borstvoeding en vertellen twee vrouwen over hun ervaringen en keuzes. Wordt de solidariteitscampagne #millionpositivefaces gepresenteerd. Vind je uitleg over generieke geneesmiddelen en lees je over nieuwe video’s van n=n. En natuurlijk informatie over wat de Wereld Aids Conferentie in Amsterdam gaat brengen.

Lees meer... >

In de wintereditie 2017 van plus>, het verenigingsblad, wordt vertelt over de campagne n=n: niet meetbaar = niet overdraagbaar. Lees je ervaringsverhalen en feiten over AIN en krijg je tips hoe je bij een doorverwijzing naar een ander specialisme in actie kunt komen als hiv een probleem wordt gemaakt. Verder vertellen Maurice en Reina over lekker eten en beter leven.

Lees meer... >

In de zomereditie 2017 van plus>, het verenigingsblad, vertellen mensen met hiv en professionals uit de hiv-zorg over U=U. Lees je een verhaal over de ervaringen van adoptiekinderen met hiv rondom stigma en wordt het aanbod van peer-counseling door de vereniging besproken. En kun je wijzer worden over oud worden en lang en gezond leven.

Lees meer... >

De voorjaarseditie 2017 van plus>, het verenigingsblad, vertelt over onderzoeken naar genezing van hiv. Gaat in op de tandartsbehandeling, presenteert de Regio Limburg zich, Laat het Summa College zien hoe zij hiv onder de aandacht brengen en lees je over inspanningen voor de Wereld Aids Conferentie 2018 in Amsterdam.

Lees meer... >

De wintereditie 2016 van plus>, het verenigingsblad, vertelt over het belang van bewegen voor een goede gezondheid en de aandacht daarvoor in de spreekkkamer. Staat het project voor hiv-positieve migranten in de schijnwerpers en maak je kennnis met Long Term Survivors.

Lees meer... >