Empowerment

Vooroordelen en discriminatie. Veel mensen met hiv lopen hier in meer en mindere mate tegen aan. Wat kun je doen als je gediscrimineerd wordt op je werk? En hoe kun jezelf wapenen tegen stigma? Weet dat het altijd mogelijk is hier ondersteuning in te krijgen. Voorlichting helpt om het beeld over hiv realistisch te maken!

Positief contact in de gezondheidszorg

In de Nederlandse grondwet is vastgelegd dat iedereen recht heeft op gezondheidszorg. Toch heeft lang niet iedereen in Nederland toegang tot de juiste zorg op het juiste tijdstip en bij elke gelegenheid. Een voorbeeld hiervan is dat iemand met hiv een blindendarmontsteking had en werd weggestuurd bij een plaatselijk ziekenhuis, omdat ze hem daar niet wilden behandelen. Ze vonden dat hij beter per ambulance naar zijn hiv-behandelcentrum kon worden gebracht. Dit is onprofessioneel en discriminerend: hiv is geen reden om iemand niet te behandelen. Wat speelt er in de zorg? Volg de reeks artikelen over hiv en de gezondheidszorg die in november/oktober 2018 worden gepubliceerd.

Lees meer...>

Het belang van betekenisvolle betrokkenheid van mensen met hiv

In haar openingsspeech van de Wereld Aids Conferentie 2018 in Amsterdam sprak Dinah de Riquet-Bons (oa. bestuurslid van de Hiv Vereniging) over het MIPA-principe en het feit dat mensen met hiv betrokken moeten worden bij beleidsvorming rondom hiv. Ook Reina Foppen (medewerker Community Netwerk van de Hiv Vereniging) sprak in haar speech bij de opening van de Global Village over de plek aan de tafel voor mensen met hiv. Maar waar hebben Dinah en Reina het precies over en waarom is het zo belangrijk?

Lees meer... >

Positief contact op de opvang en school

Kinderen tieners en jongvolwassenen die leven met hiv nemen deel aan de maatschappij en gaan naar de opvang, zitten op school en studeren. Wat speelt er op school als het gaat over hiv? Lopen ouders en kinderen nog steeds tegen oude beelden over leven met hiv aan en worden zij daardoor geconfronteerd met discriminatie, angst voor overdracht van hiv en vooroordelen? Wat moet een schoolleiding weten als het gaat over hiv anno nu. En wat kun je leren van de ervaringen van anderen en de tips en handvatten die beschikbaar zijn. Volg de reeks artikelen over hiv en opvang & school die in september/oktober worden gepubliceerd.

Lees meer...>

Positief contact op de werkvloer

Mensen die leven met hiv staan midden in de maatschappij en leveren ook hun aandeel in werk. Wat speelt er op de werkvloer als het gaat over hiv? Lopen mensen nog steeds tegen oude beelden over leven met hiv aan en worden zij daardoor geconfronteerd met discriminatie, angst voor overdracht van hiv en vooroordelen? Wat moet een werkgever weten als het gaat over hiv anno nu. En wat kun je leren van de ervaringen van anderen en de tips en handvatten die beschikbaar zijn. Volg de reeks artikelen over hiv en werk die in mei/juni worden gepubliceerd.

Lees meer...>

Het belang van taal

Het belang van taal: hoe woorden kunnen bijdragen aan stigma rondom hiv, en het voorkomen ervan.

Taal is een machtig instrument dat onlosmakelijk is verbonden met maatschappij en politiek. Wie denkt dat woorden maar woorden zijn, gaat voorbij aan de politieke en emotionele lading die woorden kunnen hebben.

Lees meer... >

Empowered, wat nu?

De acceptatie van je eigen diagnose is een proces waar je goed de tijd voor moet nemen. De Hiv Vereniging heeft een aanbod in ondersteuning voor mensen met hiv. Maar wat als je meer wilt doen voor de emancipatie van mensen met hiv? Je staat sterk in je schoenen en wilt iets betekenen voor de ander. Het kan zijn dat je graag je eigen verhaal wilt delen met andere mensen om zo meer bewustzijn te creëren over leven met hiv. Misschien wil je mensen inspireren of andere mensen met hiv ondersteunen. Of heb je zelf geen hiv maar wil je toch je steentje bijdragen. De Hiv Vereniging biedt vele mogelijkheden en kan samen kijken wat het beste bij je past. 

Lees meer... >

Wat te doen met stigma

Al vanaf het begin van de epidemie lopen hiv-positieven tegen stigma aan. Stigmatisering kan in allerlei dingen zitten: in de manier waarop mensen met je omgaan; hoe ze op je reageren als je vertelt dat je hiv-positief bent; hoe anderen over hiv spreken; moraliserende opmerkingen in de media of professionals die onheuse vragen aan je stellen.

Lees meer... >

Gediscrimineerd om je hiv? Laat het er niet bij zitten

Discriminatie om iemands hiv-status komt regelmatig voor; in sociale setting, op het werk, bij instanties, bij zorgverleners, online, op datingsites. Je hoeft het niet zomaar te accepteren: dit kun je doen. 

Lees meer... >

Criminalisatie

Hoewel het bijna niet meer voor komt, wordt er af en toe aangifte gedaan bij de politie vanwege het verzwijgen van de hiv-status en omdat er onbeschermde seks is geweest. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een voormalig partner. Sinds 2005 kunnen mensen met hiv hiervoor niet meer strafrechtelijk vervolgd worden. De politie roept mensen met hiv na zo’n aangifte soms toch nog op voor verhoor. Wat moet je doen bij zo’n oproep? Wees je bewust van de feiten. Dit geeft rust.

Lees meer... >

Onze voorlichters vertellen graag hun verhaal

Kennis over hiv breekt stigma en vooroordelen af. De Hiv Vereniging verzorgt daarom jaarlijks tientallen voorlichtingen door het hele land: op middelbare scholen, bij zorginstanties, hogere onderwijsinstellingen en universiteiten, farmaceuten, enzovoorts.

Lees meer... >