Empowerment

Vooroordelen en discriminatie. Veel mensen met hiv lopen hier in meer en mindere mate tegen aan. Wat kun je doen als je gediscrimineerd wordt op je werk? En hoe kun jezelf wapenen tegen stigma? Weet dat het altijd mogelijk is hier ondersteuning in te krijgen. Voorlichting helpt om het beeld over hiv realistisch te maken!

Positief contact op de werkvloer

Mensen die leven met hiv staan midden in de maatschappij en leveren ook hun aandeel in werk. Wat speelt er op de werkvloer als het gaat over hiv? Lopen mensen nog steeds tegen oude beelden over leven met hiv aan en worden zij daardoor geconfronteerd met discriminatie, angst voor overdracht van hiv en vooroordelen? Wat moet een werkgever weten als het gaat over hiv anno nu. En wat kun je leren van de ervaringen van anderen en de tips en handvatten die beschikbaar zijn. Volg de reeks artikelen over hiv en werk die in mei/juni worden gepubliceerd.

Lees meer...>

Het belang van taal

Het belang van taal: hoe woorden bijdragen aan stigma rondom hiv.
Taal is een machtig instrument dat altijd invloed heeft gehad en zal hebben op de maatschappij en de politiek. Wie denkt dat woorden maar woorden zijn, vergeet de politieke en emotionele lading die woorden kunnen hebben.

Lees meer... >

Wat te doen met stigma

Al vanaf het begin van de epidemie lopen hiv-positieven tegen stigma aan. Stigmatisering kan in allerlei dingen zitten: in de manier waarop mensen met je omgaan; hoe ze op je reageren als je vertelt dat je hiv-positief bent; hoe anderen over hiv spreken; moraliserende opmerkingen in de media of professionals die onheuse vragen aan je stellen.

Lees meer... >

Gediscrimineerd, wat nu?

Hiv is een chronische aandoening en mensen met een chronische aandoening mogen niet gediscrimineerd worden. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verbiedt mensen met een chronische aandoening anders te behandelen dan mensen zonder een chronische aandoening.

Lees meer... >

Criminalisatie

Hoewel het bijna niet meer voor komt, wordt er af en toe aangifte gedaan bij de politie vanwege het verzwijgen van de hiv-status en omdat er onbeschermde seks is geweest. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een voormalig partner. Sinds 2005 kunnen mensen met hiv hiervoor niet meer strafrechtelijk vervolgd worden. De politie roept mensen met hiv na zo’n aangifte soms toch nog op voor verhoor. Wat moet je doen bij zo’n oproep? Wees je bewust van de feiten. Dit geeft rust.

Lees meer... >

Voorlichting

De Hiv Vereniging vindt het belangrijk met voorlichting als product hiv op een positieve wijze  onder de aandacht te brengen.  Voorlichting gaat over het vertellen van een persoonlijk verhaal over leven met hiv of als direct betrokkenen. Voorlichting is een persoonlijke vorm van informatievoorziening en biedt een doelgroep de gelegenheid vragen te stellen. Het werkt stigma rondom hiv tegen en houdt hiv op de agenda.

Lees meer... >