Bedrijfsarts, arbodienst en UWV

Je bent niet verplicht iets te melden aan je werkgever over je hiv-diagnose als je een keertje ziek bent. Zelfs de vraag: ‘Wat is er aan de hand?’ hoef je niet te beantwoorden. Wel moet je aangeven wanneer je verwacht weer aan het werk te kunnen. Dus, de werkgever mag wel vragen op welke termijn je verwacht weer te kunnen werken en tot welk werk je dan in staat bent.

In het kort:

 • Heeft je ziekmelding te maken met hiv dan is het verstandig de bedrijfsarts te informeren
 • Een bedrijfsarts heeft beroepsgeheim en mag geen medische informatie doorgeven aan werkgever
 • Bij twijfel over advies van bedrijfsarts is er recht op second opinion
 • Verzuimorganisaties mogen bij ziekmelding geen medische vragen stellen
 • Een stappenplan belastbaarheid kan inzicht geven in (on)mogelijkheden om te werken

Ziekmelding

Vertel wel aan je bedrijfsarts waarom je ziek bent. De bedrijfsarts kan zich zo een goed oordeel vormen over de oorzaak van je ziekmelding. Heeft je ziekmelding met hiv te maken, realiseer je dan dat het voor de bedrijfsarts belangrijk is hiervan op de hoogte te zijn. Weet dat de bedrijfsarts een beroepsgeheim heeft. Deze mag geen medische informatie doorgeven aan je werkgever. Benadruk dit eventueel in het gesprek met de bedrijfsarts. Informatie mag alleen worden doorgegeven als jij daarvoor toestemming geeft.
Lees meer informatie over de ziektewet op de website van het UWV.

Let op bij verzuimorganisaties

Het kan zijn dat jij je ziekmelding moet doorgeven aan een verzuimorganisatie. Het komt regelmatig voor dat niet medisch geschoolde medewerkers van deze verzuimorganisaties vragen stellen over medische aspecten rondom jouw ziekmelding. Dit is niet toegestaan en je hoeft daar niet op te antwoorden. De kans is namelijk groot dat de antwoorden op deze vragen worden doorgegeven aan je werkgever. Dit druist in tegen alle juridische regels en betekent inbreuk op je privacy als  werknemer. Wees dus alert bij je ziekmelding en laat je niet verleiden tot antwoorden op vragen die bij een ziekmelding niet mogen worden gesteld.

Langdurig ziek

Bij langdurig verzuim is het verplicht je te laten ondersteunen door een arbodienst of een bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet bij het bedrijf in dienst zijn of aangesloten zijn bij een reïntegratiebedrijf. Misschien krijg je te maken met het UWV en een arbeidsdeskundige.

Bereid dit soort gesprekken goed voor. Maak een helder overzicht tegen welke knelpunten en welke grenzen je binnen je werk aanloopt. En benoem de mogelijkheden binnen je werkzaamheden waar jij voor jezelf kansen ziet.
Lees hier meer over de financiële kant van langdurig ziek zijn.

Stappenplan belastbaarheid

De bedrijfsarts of verzekeringsarts kunnen samen met jou de belastbaarheid in kaart brengen met behulp van dit stappenplan:

 1. Welk stadium van de aandoening is bereikt?
  Aspecten van het ziektebeeld, stoornissen of beperkingen.
 2. Welke mogelijkheden zijn er om met de aandoening om te gaan en te blijven functioneren?
  Zelfverzorging, omgang met het ziektebeeld, met de omgeving (familie en woonomgeving) en werk en werkrelaties.
 3. Wat is de prognose en wat is redelijkerwijs te verwachten?
  Het gaat hierbij om bestaande beperkingen en mogelijkheden in relatie tot de arbeidsmogelijkheden.
 4. Welke rol kunnen bedrijfsarts en verzekeringsarts hebben bij je reïntegratie?
  Denk niet alleen aan taakaanpassing en urenbeperking, maar ook aan andere mogelijkheden binnen het bedrijf:
  • Is het nodig in het bedrijf voorlichting te geven over hiv?
  • Moet geheimhouding worden gewaarborgd of kan er openheid zijn? Hieraan dient veel aandacht te worden besteed!
  • Wat voor aanstelling  heeft de werknemer? B.v. vast, flexibel of tijdelijk? En hoe onzeker maakt dit zijn rechtspositie?
 5. Bespreek vervolgacties
  Denk hierbij aan de reïntegratievisie van bedrijfsarts of arbeidsdeskundige of follow-up na werkhervatting.
Deze informatie is nuttig

Lees ook

Medicatie in de praktijk

Lees meer: >

In balans aan het werk

Lees meer: >