ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Met ingang van januari 2014 is Hiv Vereniging als ANBI verplicht diverse gegevens openbaar te maken via internet. Veel van deze informatie is al jaren publiekelijk in te zien via deze website, andere nog missende onderdelen worden vanaf nu toegevoegd. Hieronder de gegevens of verwijzingen daarheen:

De doelstelling van Hiv Vereniging is: Actieve belangenbehartiging, betrouwbare en onbevooroordeelde informatievoorziening, ondersteunen van preventie en onderling contact en ondersteuning.

Deze informatie is nuttig