ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Met ingang van januari 2014 is Hiv Vereniging als ANBI verplicht diverse gegevens openbaar te maken via internet. Veel van deze informatie is al jaren publiekelijk in te zien via deze website, andere nog missende onderdelen worden vanaf nu toegevoegd. Hieronder de gegevens of verwijzingen daarheen:

De doelstelling van Hiv Vereniging is: Actieve belangenbehartiging, betrouwbare en onbevooroordeelde informatievoorziening, ondersteunen van preventie en onderling contact en ondersteuning.

  • Naam, contactgegevens en het RSIN zijn te vinden op onze verenigingspagina.
  • Een overzicht van beleidsplannen (werkplannen) en verslagen van uitgeoefende activiteiten staat onder publicaties.    
  • De bestuursleden maken onderdeel uit van zo'n 190 onbezoldigde vrijwilligers die actief zijn binnen de vereniging. Zij worden volgens de richtlijn voor declaraties beloond voor hun inzet middels een vrijwilligersvergoeding van € 5,00 per dagdeel met een maximum van € 50,- per maand.    
  • De samenstelling van het bestuur en de bestuursleden is op de verenigingspagina voor iedereen inzichtelijk. In de jaarverslagen staan de besturen die verantwoordelijk waren voor de periode van het betreffende jaarverslag.    
  • Stafleden (kijk voor een overzicht op de verenigingspagina) worden beloond volgens het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 BBRA en HVN volgt de Arbeidsvoorwaarden van Aids Fonds - Stop Aids Now! - Soa Aids Nederland, 1 januari 2013.    
  • De financiële verantwoording:
Deze informatie is nuttig