Stichting vrienden van

Met ingang van januari 2014 is Stichting Vrienden van de Hiv Vereniging Nederland als ANBI verplicht diverse gegevens openbaar te maken via internet.

Contactgegevens

Eerste Helmersstraat 17, 1054 CX, Amsterdam
RSIN: 811003607

De doelstelling van de stichting

Het inzamelen van geld ten bate van de activiteiten van de Hiv Vereniging.

De Stichting Vrienden van de Hiv Vereniging Nederland volgt in haar beleid de plannen van de Hiv Vereniging zoals die zijn vastgelegd in het 'Strategisch Plan 2022-2025: Een optimaal leven met hiv’. Deze strategie is ontwikkeld op basis van de Theory of Change. Kenmerkend hieraan is dat het gewenste toekomstbeeld wordt geformuleerd als een affirmatie, alsof het al is gerealiseerd. Vanuit deze affirmatie wordt teruggewerkt naar het nu. Het beschrijft de rol van de organisatie binnen het hiv-veld, de strategische keuzes en de vervolgstappen die nodig zijn om het geformuleerde doel
te bereiken. De focus van de stichting ligt op het ondersteunen van activiteiten gericht op ontmoetingen tussen mensen met hiv.

Het is van groot belang om activiteiten te blijven organiseren voor mensen met hiv. Niet voor alle activiteiten is reguliere subsidie beschikbaar. Daarom is ondersteuning door derden altijd welkom. Een bijdrage overmaken kan op rekeningnummer NL16INGB0009263523, ten name van Stichting Vrienden van de Hiv Vereniging Nederland.

Het bestuur bestaat uit:

  • Krispijn Plettenberg, voorzitter    
  • Adri van Hout, penningmeester    
  • Ed Rosbergen, secretaris

 De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording

Deze informatie is nuttig