Peer-counseling

Echt doorpraten met iemand die al langer leeft met hiv en die luistert vanuit ervaringsdeskundigheid en empathie.

Het voeren van gesprekken gebeurt op basis van herkenbaarheid en gelijkwaardigheid en de begeleiding is kortdurend– ca. 3-5 gesprekken. Matching gebeurt op basis van raakvlakken en herkenning tussen aanvrager en peer-counselor. Onderwerpen die in gesprekken aan de orde kunnen komen zijn: stigma, wie/hoe vertel ik het, seksualiteit, schuld/schaamte, medicatie, toekomst. 

Verspreid over het land wonend zijn mannen en vrouwen getraind als peer-counselors. De peer-counselors zijn cultuursensitief, met Nederlandse achtergrond en met migratie-achtergrond. Begeleiding door een peer-counselor beperkt zich tot leven met hiv – voor andere (psychosociale, maatschappelijke) problematiek wordt verwezen naar andere mogelijkheden en professionals.

Dit aanbod is geschikt voor mensen die kortgeleden zijn gediagnosticeerd of al jaren in dezelfde cirkel ronddraaien. De counseling bestaat uit enkele gesprekken en ontmoetingen. Kernpunten zijn: luisteren, uitwisselen, bevorderen van acceptatie en stimuleren van zelf-management van hiv als chronische aandoening. De matchmaker in de Hiv Vereniging neemt de aanvraag binnen drie werkdagen in behandeling.

Op 20 januari 2018 waren Sieds Wildenbeest en ik uitgenodigd om een middag aan te schuiven bij het trainingsweekend van de peer-counselors. Doel was om de verschillen en overeenkomsten in aanpak en werkwijze tussen de hiv-verpleegkundigen en de peer-counselors met elkaar te bespreken.
Vooral het eerste jaar na de diagnose hiv is hierbij uitgebreid aan bod gekomen. Ons verhaal is gebaseerd op medische kennis en wetenschap maar ook op de inmiddels vele jaren ervaring die we hebben. Mooi vond ik vooral de ondersteunende rol die peers hebben bij de acceptatie en zelfstigma. Een prima aanvulling op elkaar. Daarnaast is het goed te horen dat niet alleen wij naar de inbreng van de peers verwijzen maar dat de peers ook naar ons verwijzen en mensen stimuleren om contact op te nemen als daar noodzaak toe is. Het was een boeiende middag en fijn dat we elkaar op een laagdrempelige manier konden spreken en aanvullen.

Tine Duijf, hiv-verpleegkundige

Als u niet precies weet welk aanbod het beste past, helpt het Servicepunt u graag. Het Servicepunt is bereikbaar op 020 - 689 25 77, elke ma, di en do van 14.00 - 22.00 uur.
Bekijk of download hier het hele pdf aanbod van onderling contact en ondersteuning (1.13 MB) .

Aanvraagformulier voor peer-counseling

Vul hier de gegevens in voor de aanvraag voor een peer-counselor.

U ontvangt uiterlijk na drie werkdagen bericht. Privacy wordt gerespecteerd.

Voor wie is de peer-counseling:

(alleen voor mensen met hiv)

Voer je naam in

Voer je telefoonnummer in

Er wordt contact gelegd via WhatsApp of sms

Maak een keuze

Voer je geboortejaar in

Voer je Nationaliteit / culturele achtergrond / religie in

Voer je (voorkeurs-) taal in

Voer je woon/verblijfplaats in

Voer je seksuele oriëntatie in

Voer welke onderwerpen / problemen / wensen in

Voer bijzonderheden / reden aanvraag in

Maak een keuze

Indien de aanvraag gedaan wordt door een ander dan de persoon voor wie de peer-counseling bedoeld is

Voer naam en functie verwijzer in

Voer relatie verwijzer met de persoon voor de aanvraag in

Voer naam en locatie hiv-behandelcentrum (GGZ / GGD / Servicepunt / anders) in

Voer voor matching met peer-counselor eerst contact opnemen met verwijzer in

Invalid Input

Voer je e-mail in

Invalid Input

Deze informatie is nuttig