Klacht over de zorgverlening

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de zorgverlening bij je internist, hiv-consulent, huisarts, tandarts of bij welke zorgverlener of professional dan ook. Of bijvoorbeeld als een Arbo- of bedrijfsarts zich niet aan het beroepsgeheim houdt of dat je tandarts je anders behandelt vanwege je hiv-status.

In het kort:

  • Ga het gesprek aan bij een vervelende ervaring
  • Vraag bij twijfel een second opinion
  • Een klacht indienen kan altijd
  • Weet goed wat je met een klacht wilt bereiken

Onderneem actie na een nare ervaring

Blijf niet met een vervelend gevoel lopen, maar ga het gesprek aan. Weet dat je ook altijd het recht hebt op een second opinion of om een klacht in te dienen.

Het is aan jou om:

  • je klacht te bespreken met de betreffende persoon;
  • op zoek te gaan naar iemand die jouw betere zorg biedt;
  • informatie in te winnen bij een andere arts, voor een zogenaamde 'second opinion';
  • een klacht in te dienen bij een klachtenfunctionaris;
  • een melding over je klacht te maken bij het Servicepunt van de Hiv Vereniging;
  • of het te laten voor wat het is.

Aanspreken

Ga allereerst in gesprek met je zorgverlener. Doe je verhaal en zoek antwoorden op je vragen. Misschien dat uitleg en verduidelijking door beiden al voldoende is. Vind je het moeilijk om je zorgverlener direct aan te spreken, kun je ook kijken of er binnen de instelling een klachtenfunctionaris is die je kan helpen. Bereid het gesprek goed voor en schrijf op wat je klacht precies is.

Klacht indienen

Volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moeten zorginstellingen en zorgaanbieders een schriftelijke klachtenregeling hebben. De positie van de patiënt en cliënt wordt hiermee beschermd. Informeer je goed welke regeling in jouw situatie van kracht is.

Wat wil je bereiken met je klacht

Ga voor jezelf na wat je precies voor ogen hebt en wat je precies wilt bereiken. Denk bijvoorbeeld aan een van de volgende doelen met daarbij de meest logische route die je kunt volgen. Je wilt b.v.:

Als dit niet het gewenste resultaat heeft, ga dan verder via de Geschillencommissie Zorg of de civiele rechter.

Deze informatie is nuttig

Lees ook

Wat te doen met stigma

Lees meer: >

Gediscrimineerd om je hiv? Laat het er niet bij zitten

Lees meer: >

Bijwerkingen

Lees meer: >