Leven met hiv

In de hiv-behandeling zijn de afgelopen twintig jaar enorme sprongen gemaakt. De grootste stap voorwaarts is dat bij de meeste mensen die hun medicatie nemen, de virusbelasting kan worden teruggebracht tot ondetecteerbaar niveau. Dit betekent dat hiv niet meer kan worden overgedragen (lees meer hierover bij n=n) en dat de gezondheid van mensen die leven met hiv enorm is verbeterd. Sterker nog: door vroeg te starten met de behandeling leven mensen met hiv vaak langer dan wanneer de behandeling wordt uitgesteld tot de afweer is verlaagd. De levensverwachting is vergelijkbaar met die van de algemene bevolking.

Hiv-behandeling gaat verder dan ondetecteerbaar zijn en een goed CD4 getal

In Europa is de gemiddelde leeftijd bij de diagnose 38 jaar bij mannen en 34 jaar bij vrouwen wat betekent dat je na de diagnose hiv nog een leven te gaan hebt met combinatietherapie. Vandaag de dag is ongeveer één op drie volwassenen met hiv in Europa 50 jaar of ouder. Langer leven met hiv leidt ertoe dat van artsen een andere visie wordt gevraagd op de hiv-behandeling op lange termijn. Een goede hiv-behandeling moet daarom verder gaan dan uitsluitend ondetecteerbaar zijn en een hoog CD4 getal.  Mensen met hiv moeten de kans krijgen om minder risico te lopen op gezondheidsproblemen die een neveneffect kunnen zijn van het leven met hiv.

Gezondheidsdoelen op lange termijn

Deze gezondheidsdoelen voor mensen met hiv zijn gericht op verlaging van het risico op hart en vaatziekte, sommige vormen van kanker, osteoporose en aandoeningen van de lever, nieren en hersenen. Onderzoek toont aan dat deze ziekten vaker voorkomen bij mensen met hiv en dat dit in een vroeger stadium gebeurt dan bij andere mensen.

Gezondheid op lange termijn verbeteren

Inzicht in de risico's die jij loopt en in de mogelijkheden om die risico’s te verkleinen kan in belangrijke mate helpen om je gezondheid op de lange termijn te ondersteunen. De informatie in dit artikel is ontwikkeld in samenwerking met een groep van hiv-experts die meegewerkt hebben aan hiv-leeftijd.nl.

Deze informatie is nuttig

Lees ook

Sport en bewegen

Lees meer >

In balans aan het werk

Lees meer >

Gezonde voeding

Lees meer >