Leven met hiv

Met hiv valt tegenwoordig goed te leven. Hiv is goed behandelbaar met medicatie, en ook kunnen mensen met hiv net zo oud worden als ieder ander. Hiernaast kun je hiv niet overdragen via seks wanneer je virus onderdrukt is, en vindt overdracht van moeder op kind vrijwel nooit plaats wanneer de moeder een onderdrukt virus heeft. Maar toch is het belangrijk hiv een plek te geven. Het is een chronische aandoening die zelfmanagement met zich meebrengt.

In het kort:

  • Hiv is tegenwoordig goed te behandelen
  • Met hiv kun je net zo oud worden als iemand zonder hiv
  • Een chronische aandoening zoals hiv vraagt om zelfmanagement
  • Je hebt zelf invloed op je gezondheid, en het heeft altijd zin om je gezondheid te verbeteren

Hiv-behandeling gaat verder dan ondetecteerbaar zijn en een goed CD4 getal

Vandaag de dag is meer dan de helft van de mensen met hiv in Nederland 50 jaar of ouder. Langer leven met hiv leidt ertoe dat van artsen een andere visie wordt gevraagd op de hiv-behandeling op lange termijn. Een goede hiv-behandeling moet daarom verder gaan dan uitsluitend ondetecteerbaar zijn en een hoog CD4 getal.

Deze gezondheidsdoelen voor mensen met hiv zijn gericht op verlaging van het risico op hart en vaatziekte, sommige vormen van kanker, osteoporose en aandoeningen van de lever, nieren en hersenen. Onderzoek toont aan dat deze ziekten vaker voorkomen bij mensen met hiv en dat dit in een vroeger stadium gebeurt dan bij andere mensen. Daarom worden er tijdens je bezoek aan de hiv-behandelaar of hiv-consulent allerlei zaken gemeten. Je leest hier meer over het hiv-consult.

In balans

Het is belangrijk dat je kunt blijven leven op een manier die voor jou optimaal is en wat goed werkt in jouw situatie. Dus als je merkt dat je op je tenen moet lopen of 's avonds geen tijd meer hebt om te ontspannen, is het zaak om even pas op de plaats te maken.
Mensen met hiv kunnen in vergelijking met anderen soms wat vaker moe zijn, bijvoorbeeld vanwege slaap- of psychische problemen. Vermoeidheid heeft effect op je functioneren. Het gebruik of het switchen van medicatie kan eventueel tijdelijk bijwerkingen geven. Doorwerken kan dan even wat lastiger zijn.
Probeer een goede balans te vinden tussen je dagelijkse routine, je werkzaamheden, de eventuele werkdruk en je energie. Hiermee kun je problemen of uitval op een later moment voorkomen.

Zelfmanagement

Wat betekent zelfmanagement eigenlijk? Hoe kan je hiv managen? Hoe kan je beter voor jezelf zorgen dan je nu al doet? Kan je voor jezelf opkomen? Ben je assertief? Leef je gezond? Ga je zelf op zoek naar oplossingen of laat je het allemaal afhangen van anderen, zoals de arts?

 

Gezondheid verbeteren

Inzicht in de risico's die jij loopt en in de mogelijkheden om die risico’s te verkleinen kan in belangrijke mate helpen om je gezondheid op de lange termijn te ondersteunen. Deze informatie is ontwikkeld in samenwerking met een groep van hiv-experts.

Deze informatie is nuttig

Lees ook

Sport en bewegen

Lees meer: >

In balans aan het werk

Lees meer: >

Gezonde voeding

Lees meer: >