Leven met hiv

In de hiv-behandeling zijn de afgelopen twintig jaar enorme sprongen gemaakt. De grootste stap voorwaarts is dat bij de meeste mensen die hun medicatie nemen, de virusbelasting kan worden teruggebracht tot ondetecteerbaar niveau. Dit betekent dat hiv niet meer kan worden overgedragen (lees meer hierover bij n=n) en dat de gezondheid van mensen die leven met hiv enorm is verbeterd. Sterker nog: door vroeg te starten met de behandeling leven mensen met hiv vaak langer dan wanneer de behandeling wordt uitgesteld tot de afweer is verlaagd. De levensverwachting is vergelijkbaar met die van de algemene bevolking.

Hiv-behandeling gaat verder dan ondetecteerbaar zijn en een goed CD4 getal

In Europa is de gemiddelde leeftijd bij de diagnose 38 jaar bij mannen en 34 jaar bij vrouwen wat betekent dat je na de diagnose hiv nog een leven te gaan hebt met combinatietherapie. Vandaag de dag is ongeveer één op drie volwassenen met hiv in Europa 50 jaar of ouder. Langer leven met hiv leidt ertoe dat van artsen een andere visie wordt gevraagd op de hiv-behandeling op lange termijn. Een goede hiv-behandeling moet daarom verder gaan dan uitsluitend ondetecteerbaar zijn en een hoog CD4 getal.  Mensen met hiv moeten de kans krijgen om minder risico te lopen op gezondheidsproblemen die een neveneffect kunnen zijn van het leven met hiv.

Gezondheidsdoelen op lange termijn

Deze gezondheidsdoelen voor mensen met hiv zijn gericht op verlaging van het risico op hart en vaatziekte, sommige vormen van kanker, osteoporose en aandoeningen van de lever, nieren en hersenen. Onderzoek toont aan dat deze ziekten vaker voorkomen bij mensen met hiv en dat dit in een vroeger stadium gebeurt dan bij andere mensen.

Gezondheid op lange termijn verbeteren

Inzicht in de risico's die jij loopt en in de mogelijkheden om die risico’s te verkleinen kan in belangrijke mate helpen om je gezondheid op de lange termijn te ondersteunen. De informatie in dit artikel is ontwikkeld in samenwerking met een groep van hiv-experts die meegewerkt hebben aan hiv-leeftijd.nl.

botten

De functie van botten
Mensen hebben in totaal 206 botten. Hun functie is om:

  • samen met pezen en spieren beweging mogelijk te maken
  • interne organen te beschermen
  • in het beenmerg nieuwe bloedcellen aan te maken
  • calcium te leveren voor het hele lichaam

Botten zijn levend weefsel van het lichaam en ze blijven zich gedurende het hele leven vernieuwen.

Wat is het risico?
Het is normaal dat botten na verloop van tijd minder dicht, zwakker en kwetsbaarder worden. Als botmassa sneller verloren gaat dan het lichaam kan aanmaken, ontstaat wat je noemt osteoporose. De term osteopenie beschrijft de situatie dat je botdichtheid, ook bekend als BMD (botmineraaldichtheid), lager is dan normaal, maar niet zo ernstig als bij osteoporose.

Over het algemeen wordt gedacht dat vooral vrouwen na de menopauze meer risico lopen op osteoporose. Studies in hiv  hebben aangetoond dat mannen en vrouwen met hiv ook een lagere botdichtheid kunnen hebben dan de algemene bevolking, en zo meer risico lopen op een fractuur. Praat eens met je behandelteam over screening op botdichtheid, zodat je complicaties kunt voorkomen.

Hoe tast hiv mijn botten aan?
Sommige antiretrovirale behandelingen worden geassocieerd met een verhoogd  verlies van botdichtheid, en een langdurige onbehandelde hiv-infectie kan ook bijdragen aan een lagere botdichtheid. Daarnaast zijn er ook andere factoren die het risico op osteoporose vergroten, zoals roken, een laag lichaamsgewicht, een laag testosteron- of oestrogeenniveau, en alcoholgebruik. Deze factoren, of vormen van leefstijl, komen vaker voor bij mensen met hiv. Studies hebben aangetoond dat 67% van de mensen die leven met hiv een lage BMD heeft en 15% lijdt aan osteoporose. Het gevolg van dit botverlies is dat mensen met hiv bijna vijf keer meer kans lopen dan anderen op een botbreuk.

Hoe kan ik voor mijn botten zorgen?
Niet roken, een gezond lichaamsgewicht (geen onder- of overgewicht) en gezonde voeding zijn goed voor de algemene gezondheid en zijn belangrijk om het risico op lagere botdichtheid te verkleinen. Het is ook belangrijk om eventuele zorgen die je hebt over de gezondheid van je botten en osteoporose met je behandelteam te bespreken. Zij kunnen je advies geven hoe je je botten zo gezond mogelijk kunt houden.

Deze informatie is nuttig

Lees ook

Sport en bewegen

Lees meer >

Goed en gezond werken

Lees meer >

Gezonde voeding

Lees meer >