In de zorg

In de serie Positief Contact wordt met drie thema’s aandacht besteed aan hoe mensen met hiv in het leven staan en dat hiv in de dagelijkse omgang niet overdraagbaar is. Hier staat het thema zorg centraal.

Hiv is geen reden om mensen anders te benaderen. Ook in de zorg hoeven mensen met hiv niet anders behandeld te worden dan anderen. Sterker nog, mensen met hiv krijgen soms geen of minder goede zorg omdat er onnodige maatregelen worden genomen. Een voorbeeld hiervan is het aantrekken van (dubbele) handschoenen door zorgverleners bij bloedprikken. Hiernaast ervaren mensen met hiv nog altijd veel stigma in de zorg.

Lees meer... >

Bij het Servicepunt van de Hiv Vereniging komen geregeld klachten binnen over tandartsen die mensen met hiv niet willen behandelen of alleen aan het einde van de dag. Of die overdreven beschermende maatregelen treffen. “Allemaal onzin”, zegt tandarts Saskia Bookelman-Bulterman. “De normale beschermingsmaatregelen zijn voldoende, voor alle patiënten.”

Lees meer... >

Wanneer Chris onder behandeling is in een verslavingskliniek, wordt hem gevraagd niet over zijn hiv-status te praten. “Ze waren bang dat ik ‘de jongen met hiv’ zou worden.” In een groepssessie vertelt hij het toch – de anderen reageren allemaal heel positief. Voor Chris was het zijn eerste stap naar openheid over zijn hiv-status.

Lees meer... >

Jarenlang heeft Dennis te maken met zorgmedewerkers die, omdat hij leeft met hiv, angst voor hem hebben. De zeer krachtige n=n-boodschap heeft voor Dennis veel positieve gevolgen. “Het is wonderlijk hoe zo’n simpele poster zo’n groot effect kan hebben”, vertelt hij.

Lees meer... >

In de Nederlandse grondwet is vastgelegd dat iedereen recht heeft op gezondheidszorg. Toch heeft lang niet iedereen in Nederland toegang tot de juiste zorg op het juiste tijdstip en bij elke gelegenheid. Een voorbeeld hiervan is dat iemand met hiv een blindendarmontsteking had en werd weggestuurd bij een plaatselijk ziekenhuis, omdat ze hem daar niet wilden behandelen.

Lees meer... >