Stichting vrienden van

Met ingang van januari 2014 is Stichting Vrienden van de Hiv Vereniging Nederland als ANBI verplicht diverse gegevens openbaar te maken via internet.

Contactgegevens

Eerste Helmersstraat 17, 1054 CX, Amsterdam
RSIN: 811003607

De doelstelling van de stichting

Het inzamelen van geld ten bate van de activiteiten van de Hiv Vereniging Amsterdam.

De Stichting Vrienden van de Hiv Vereniging volgt in haar beleid de plannen van de Hiv Vereniging zoals die zijn vastgelegd in het ' pdf Meerjarenplan 2014-2019 (743 KB) ’. 
Dit beleid wordt gevoerd over de 3 hoofdthema's Stigma, Gezondheid en Vitale Vereniging. De focus van de stichting ligt op het ondersteunen van activiteiten gericht op ontmoetingen tussen mensen met hiv.

Het is van groot belang om activiteiten te blijven organiseren voor mensen die leven met hiv. Niet voor alle activiteiten is reguliere subsidie beschikbaar. Daarom is ondersteuning door derden altijd welkom. Een bijdrage kan men overmaken op rekeningnummer NL16INGB0009263523, ten name van Stichting Vrienden van de Hiv Vereniging Nederland.

Het bestuur bestaat uit:

  • Krispijn Plettenberg, voorzitter    
  • Adri van Hout, Penningmeester    
  • Ed Rosbergen, Secretaris

 De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Gefinancierde projecten

logo n is n patroon 250In 2017 heeft de stichting het opstarten van Poz Paradise ondersteund. Dit theaterstuk over Long Term Survivors en de aansluiting met leven met hiv in de huidige tijd is in première gegaan op dinsdag 24 juli 2018 in de Stadsschouwburg in Amsterdam. Daarnaast is de brochure Positief leven geactualiseerd en dusdanig gerestyled dat deze nu aansluit op de informatie en indeling van website van de Hiv Vereniging. Ook is met behulp van de stichting de campagne n=n (niet meetbaar = niet overdraagbaar) gelanceerd tijdens de jaarlijkse informatiebijeenkomst voor met hiv en hun familie en vrienden in december. Er is uitleg gegeven over n=n en in de goodiebag zat een informatiekaart over het onderwerp.

Financiële verantwoording

This information is useful