Verenigingsblad

De zomereditie 2022 van ons verenigingsblad plus> gaat in op: verschillende initiatieven binnen de hiv-community hebben hun krachten gebundeld in de Nationale Hiv Alliantie; de tentoonstelling House of Hiv, over 40 jaar aan initiatieven vanuit de community; oud worden met hiv, een kwestie van accepteren en aanpassen; er is een nieuwe groep voor mensen met hiv uit Oost-Europa en Centraal-Azië; en: vrijwilliger Chadley wil als peer-counselor laten zien dat leven met hiv goed mogelijk is. 

Read more ... >

De voorjaarseditie 2022 van plus>, het verenigingsblad, gaat in op: hoe jongeren met hiv naar hun leven kijken nu hiv 40 jaar in de wereld voorkomt; Hepatitis C en hiv; 10 redenen om naar de commuitydag Share the Power te komen; Adam Castillejo, als tweede ter wereld genezen van hiv; de zorg voor mensen met hiv zonder verblijfsvergunning en het laat Melitia aan het woord over haar vrijwilligerswerk.

Read more ... >

De wintereditie 2021 van plus>, het verenigingsblad, gaat in op: de ledenraad van de vereniging; de laatste ontwikkelingen op het gebied van hiv-medicatie; commmunitydag Share the Power; Adrian vertelt door vrijwilligerswerk ook met zichzelf aan de slag te gaan en hiv-zorg aan asielzoekers.

Read more ... >

De zomereditie 2021 van plus>, het verenigingsblad, gaat in op: onderzoek naar hiv-genezing; het vrijwilligerswerk van Julia, zij laat zich zien met een doel; stigma in 2021, waar staan we?; hoe vrijwilligers het afgelopen anderhalf jaar hebben beleefd; het consult, hoe willen we dat?

Read more ... >

De voorjaarseditie 2021 van plus>, het verenigingsblad, gaat in op de coronavaccinatie; de geschiedenis van de vereniging - en wel over de jaren 2010 - 2020 en de toekomst; de bestuurlijke ontwikkeling die ruimte geeft voor een ledenraad en uitvoeringsraad en het inhumane beleid van Immigratie en Naturalisatiedienst rondom verblijf op medische grond.

Read more ... >

De wintereditie 2020 van plus>, het verenigingsblad, gaat in op de onduidelijkheid over gewichtstoename; de geschiedenis van de vereniging - en wel over de jaren 2000 - 2010; het 20-jarig bestaan van het Servicepunt; hiv-zorg in het nieuwe normaal en meer.

Read more ... >

De zomereditie 2020 van plus>, het verenigingsblad, gaat in op de ervaringen tijdens de lockdown; de eerste tien jaar van de vereniging; Positief in Beeld; hiv en het nieuwe coronavirus en meer.

Read more ... >

De voorjaarseditie 2020 van plus>, het verenigingsblad, gaat in op de training n=n voor vrijwilligers, het 30 jarig jubileum van de vereniging, AIN: still a pAIN in the ass, een opinieblog: 'Laten we ophouden over stigma', Richard en zijn vrijwilligerswerk, AIDS2020 of HIV2020 en het belang van een financieel vangnet.

Read more ... >

De wintereditie 2019 van plus>, het verenigingsblad, gaat in op mensen wiens partner of kind hiv heeft en de voor- en nadelen van injecties met hiv-medicatie. Verder aandacht voor reiog Oost-Nederland, de onderzoeksagenda van NL4Cure, vrouwen met hiv en onie hulp bij depressieve klachten. Ook lees je meer over het samen beslissen in de spreekkamer wat per 1 januari 2020 voorop moet staan in de consult. Naast cultuurtips, columns en de agenda.

Read more ... >

De zomereditie 2019 van plus> het verenigingsblad, gaat in op de zorg voor kinderen met hiv. Geeft tips over reizen met hiv. Informeert over internationale studenten en hun moeite om hiv-behandeling te krijgen. Laat zien wat de afgevaardigde bij UNAIDS doet en legt peer-counseling en het belang daarvan uit. Naast cultuurtips, columns en de agenda.

Read more ... >

De voorjaarseditie 2019 van plus> het verenigingsblad, kijkt uitgebreid terug op de succesvolle communitydag Share the Power. Vind je informatie over hoe je zelf meer de regie kunt nemen over jouw behandeling. Lees je over wat er is veranderd sinds het 'Zwitsers standpunt' uit 2008 en MIPA. En krijg je tips over wat je kunt doen als je geen medicatie voor drie maanden mee krijgt.

Read more ... >

De wintereditie van plus> het verenigingsblad, kijkt terug op de succesvolle Wereld Aids Conferentie die eind juli plaatsvond in Amsterdam. Vind je uitgebreide informatie over de diverse onderzoeken naar genezing van hiv. Word je meegenomen in het belang van de  ondersteuning door b3positive voor mensen die leven met hiv. En lees je over de artikelenserie Positief Contact. 

Read more ... >

De zomereditie van plus>, het verenigingsblad, informeert je over wat er tijdens de Wereld Aids Conferentie zoal te doen is in de Global Village, Amsterdam en andere plekken in het land. Wordt ingegaan op vrouwengezondheid: wat zijn aandachtspunten voor vrouwen met hiv. Lees je over de betekenis van de leermodule Positief in beeld op scholen en hoe de Nederlandse Aids Memorial Quilts een nieuw leven krijgen.

Read more ... >

In de voorjaarseditie 2018 van plus>, het verenigingsblad, lees je informatie over het geven van borstvoeding en vertellen twee vrouwen over hun ervaringen en keuzes. Wordt de solidariteitscampagne #millionpositivefaces gepresenteerd. Vind je uitleg over generieke geneesmiddelen en lees je over nieuwe video’s van n=n. En natuurlijk informatie over wat de Wereld Aids Conferentie in Amsterdam gaat brengen.

Read more ... >

In de wintereditie 2017 van plus>, het verenigingsblad, wordt vertelt over de campagne n=n: niet meetbaar = niet overdraagbaar. Lees je ervaringsverhalen en feiten over AIN en krijg je tips hoe je bij een doorverwijzing naar een ander specialisme in actie kunt komen als hiv een probleem wordt gemaakt. Verder vertellen Maurice en Reina over lekker eten en beter leven.

Read more ... >