Basisrechten voor iedereen, dus ook voor nieuwkomers!

Gepubliceerd: 15 maart 2022

Hoe vinden mensen zonder papieren en nieuwkomers hun weg in Nederland? Wellicht hebben ze beperkte toegang tot informatiebronnen, tot diensten en tot middelen van bestaan. De online portal Basic Rights geeft een helder overzicht, in drie talen, over de basisrechten van eenieder in Nederland. Waar je recht op hebt, hoe je ervan gebruik kunt maken en waar je ondersteuning kunt vinden.

Basisrechten

Alle basisrechten worden uitgebreid toegelicht. Van artsenbezoek en asielzoekersopvang tot eerste hulp en juridisch advies. Van noodopvang en registratie van de geboorte je kind tot tandheelkunde en ziekenhuiszorg. Er wordt verwezen naar relevante adressen, websites en helpdesks. Het overzicht geeft en helder inzicht over de gang van zaken in Nederland. Het biedt ondersteuning hoe je de weg kunt vinden in onze Nederlandse samenleving vol regeltjes.

Gezondheidszorg voor iedereen

Voor veel nieuwkomers werkt de gezondheidszorg in Nederland anders dan in eigen land. Vaak is onduidelijk of ze gebruik mogen maken van de zorg en waar ze terecht kunnen. Bovendien is men bang om zich ergens te melden om vervolgens door de politie te worden opgepakt. Kortom, helder krijgen wat je rechten zijn is belangrijk, het neemt onterechte onzekerheid weg en het versterkt zelfredzaamheid.

Iedereen in Nederland heeft recht op medisch noodzakelijke zorg. Dit betekent dat je alle medische zorg moet krijgen die de dokter nodig vindt. Veel zorgaanbieders denken nog steeds dat je alleen recht hebt op eerste hulp in levensbedreigende situaties. Dit klopt echt niet. Ook hiv-zorg valt onder medische noodzakelijke zorg. Het is handig om eerst een afspraak te maken bij een huisarts. Deze kan verwijzen naar specialistische zorg, zoals een hiv-behandelcentrum. Ook kan men bijvoorbeeld gebruik maken van het soa- en hiv-spreekuur van de GGD. Deze is gratis en anoniem.

Zonder papieren is het echter niet mogelijk om een zorgverzekering af te sluiten. Wanneer men niet in staat is om de kosten voor de zorg of een medische behandeling zelf te betalen kunnen zorgprofessionals, zoals de huisarts, hiv-behandelaar of apotheker de kosten onder bepaalde voorwaarden declareren bij het CAK (Centraal Administratie Kantoor) via de Regeling onverzekerbare vreemdelingen.

Vraag juridisch advies

Iedereen heeft recht op juridische bijstand, dus ook mensen zonder papieren. Het Juridisch Loket of Rechtswinkel geven gratis advies. Ook hulporganisaties voor mensen zonder papieren hebben juridische kennis in huis. Zij verwijzen door naar specialistische advocaten. Zoals voor een advies over mogelijkheden voor een verblijfsvergunning in Nederland. Voor hiv-specifieke vragen kun je ook terecht bij het Servicepunt van de Hiv Vereniging. Hiv is geen reden voor asiel, maar mogelijk wel voor (tijdelijk)verblijf op medische gronden. Het kan voorkomen dat men niet langer in Nederland mag verblijven, maar Nederland niet kan verlaten omdat men een hiv-behandeling is gestart. In bepaalde situaties kan men verblijf op medische gronden krijgen.

Informeer je goed

De informatie van Basic Rights kan mensen goed helpen hun weg te vinden in Nederland en daarmee hun zelfredzaamheid vergroten. Dus krijg je vragen van nieuwkomers wat in Nederland is geregeld betreft opvang, toegang tot zorg, een verblijfsvergunning, financiële bijstand, openen van een bankrekening of het recht op arbeid? Of wellicht wil je zelf ook de achtergrondinformatie over alle basisrechten rustig nalezen? Kijk dan voor info, ook in het Engels en Frans, op www.basicrights.nl.

Deze informatie is nuttig