Gefeliciflapstaart: de Hiv Vereniging bestaat vandaag 34 jaar!

Gepubliceerd: 27 maart 2024

En daar mogen we best even bij stilstaan.

27 maart 1990 was de dag waarop de Bond voor Mensen met Aids (BMA, opgericht in 1987) en de Stichting Belangenbehartiging Seropositieven (BSP, opgericht in 1986) fuseerden tot Hiv Vereniging Nederland, sinds 23 juni 2021 kortweg: Hiv Vereniging.

Zeer principieel is destijds gekozen voor de verenigingsvorm, valt te lezen in de 100ste editie van Hivnieuws uit 2006: ‘Zodat de mensen waar het om ging een stem hadden.’

Niets over ons, zonder ons

Dat principe staat ook vandaag de dag nog overeind: niets over ons, zonder ons. Met ruim 1.100 leden – vertegenwoordigd door de Ledenraad – en zo’n 170 vrijwilligers door het hele land, is de Hiv Vereniging er voor iedereen in Nederland die hiv heeft, ongeacht of je lid bent of niet.

Zo zwaar en emotioneel als de eerste jaren van de vereniging waren, is de situatie gelukkig allang niet meer. Maar ook nu nog is er zat werk te verrichten: te horen krijgen dat je hiv hebt, is voor heel veel mensen nog steeds heel lastig. Open erover praten durft lang niet iedereen; het stigma rondom hiv blijft hardnekkig. Discriminatie van mensen met hiv komt nog veelvuldig voor. Afhankelijk van je omstandigheden kan het vorm geven aan je leven een hele kluif zijn voor iemand met hiv.

Trots op waar we staan

Het virus zelf stuurt ons niet langer de dood in en het aantal nieuwe hiv-diagnoses neemt hard af. Maar zicht op genezing is er voorlopig niet. De ongeveer 25 duizend mensen in Nederland die hiv hebben, worden daar steeds ouder mee. Dat is goed nieuws natuurlijk, al komt ouder worden met hiv met eigen uitdagingen.

Die uitdagingen gaan we gewoon aan met zijn allen de komende jaren. Wij danken iedereen – heden, verleden en wijlen – die zich inzet en betrokken voelt bij het werk van de Hiv Vereniging. We zijn trots op waar we staan, en trots op waar we vandaan komen.

Sluit je aan 

Wil jij ook lid worden van de Hiv Vereniging? Ja, doen! Je geeft ons werk meer gewicht, je krijgt korting op activiteiten, je ontvangt ons verenigingsblad plus> en je mag meepraten over beleid en richting van de Hiv Vereniging. 

 

 

Deze informatie is nuttig