Heteromannen

De groep Heteromannen komt op voor de belangen van heteromannen met hiv rond thema’s die voor hen belangrijk zijn. De groep organiseert ontmoetingsactiviteiten en biedt ondersteuning die empowerment en zelfredzaamheid stimuleert.

Welkom op de pagina van Heteromannen

De groep Heteromannen komt op voor de belangen van heteromannen met hiv rond thema’s die voor hen relevant zijn. De groep gaat activiteiten rondom onderling contact en ondersteuning organiseren die empowerment en zelfredzaamheid stimuleren voor deze groep mannen.

Lees verder >