Heteromannen in 2018

De sectie Heteromannen bestaat sinds mei 2017 en realiseert zich dat een lange-termijnaanpak alleen succesvol ontwikkeld kan worden als dat wordt gedaan door diezelfde heteromannen, ondersteund door medewerker Community netwerk en samenwerking met de sectie Posidivas. Er is nu een bestuurslid en een groepscoördinator. Beschikbare tijd en gebrek aan extra vrijwilligers voor deze groep heeft als gevolg dat het realiseren van een aantal wensen uit het werkplan niet is gelukt.

Townhall meetings

symbool heteromannen 250Voor 2018 stonden meerdere activiteiten op de wensenlijst. Voor de Townhall meetings zijn (eerste) pogingen gedaan om kleinschalige bijeenkomsten te organiseren. Met 4 a 5 deelnemers, waarvan we hoopten dat er bij de vaststelling van de datum en betrokkenheid van deelnemers meer mannen wilden aanschuiven. Er is een aantal keer en met verschillende mannen afgesproken. Er werd enthousiast gestart maar met het naderen van de datum waren er afmeldingen. Er is toen gekozen om een nieuwe opzet te bedenken en verdere pogingen voor townhall meetings te laten tot er meer interesse is.

WhatsApp of Facebook-groep

De coördinator heeft zelf geen Facebook meer en een WhatsApp-groep heeft geen duidelijke interesse bij heteromannen die benaderd zijn.

Samenwerking met Posidivas

Er is zeker interesse om weer een gezamenlijk evenement te starten met de Posidivas. Het was even onduidelijk met wie bij de dames samengewerkt kon worden. Dit blijft onder de aandacht voor de komende tijd.

Online activiteiten en doelgroepgerichte informatie

Er zijn enkele artikelen gepubliceerd. De webredactie heeft ze onder een andere categorie geplaats omdat ze breder aanspraken dan alleen heteromannen. Zonder actieve achterban van mannen hebben we geen verdere online activiteiten kunnen uitwerken.

Om dezelfde reden is aan andere voornemens rondom het idee Hetero infotainment evenement: “Ze gaan me nog bellen dat het een foutje is” en een Global Village activiteit tijdens Aids2018 is geen invulling gegeven.

Deze informatie is nuttig