In 2020 op zoek naar nieuwe coördinator

De groep Heteromannen blijft een aandachtspunt voor de vereniging. In 2019 is het niet gelukt om heteromannen bij elkaar te krijgen en heeft de coördinator zijn functie neergelegd. In 2020 gaan we dus kijken hoe we nieuwe invulling kunnen geven aan deze groep.

We zijn benieuwd naar de behoefte en beleving van hiv bij heteromannen en waarop de Hiv Vereniging zich beter kan inzetten en/of waar heteromannen met hiv zich meer willen inzetten. Deze groep mannen blijkt zeer gesloten en in eerst instantie wel bereikbaar maar zeer moeilijk te bewegen tot zichtbaarheid en inzet. Door het jaar heen gaan we op zoek naar iemand die zich als coördinator in wil inzetten voor heteromannen met hiv. 

Het onderzoek naar de beleving van hiv bij heteromannen doen we het liefst via een persoonlijk gesprek aan de hand van een vragenlijst. Zo kunnen we bijvoorbeeld uitzoeken of heteromannen regionale activiteiten bezoeken en wat hun behoeften en drijfveren zijn als het gaat om onderling contact..

Daarnaast is er de mogelijkheid om in overleg met Posidivas, de groep die zich inzet voor vrouwen met hiv, te kijken of er twee keer een gezamenlijke activiteit neer gezet kan worden waarbij heteromannen en -vrouwen en hun eventuele partners welkom zijn.

Deze informatie is nuttig