Brochures

Over verschillende onderwerpen rondom leven met hiv zijn brochures beschikbaar. Hieronder vind je een overzicht van de brochures met daaronder verschillende keuzeopties: de brochure als pdf downloaden naar je computer, bestellen of online door de brochure heen bladeren zodat je een indruk krijgt van de inhoud.

Brochures

De n=n-handreiking voor zorgprofessionals

De Hiv Vereniging heeft voor zorgprofessionals een handreiking opgesteld over n=n, niet meetbaar is niet overdraagbaar. Een persoon met hiv met een onderdrukt virus kan hiv niet overdragen. In de handreiking worden tips gegeven over hoe de boodschap geïmplementeerd kan worden in het werk van de professional, wordt de wetenschap uitgelegd en gaat men in op het grotere effect van een onderdrukte viral load op een persoon die leeft met hiv.

Download Bekijk online (1.53 MB) Bestel

Veerkracht en zichtbaarheid

Hiv heeft veel gezichten. Er is het medische hiv, dat van een virusinfectie, waarvoor eerst geen goede behandeling bestond en dat zich in een relatief korte tijd heeft ontwikkeld tot een chronische aandoening, die met medicijnen goed te behandelen en dan niet meer overdraagbaar is.Daarnaast is er het maatschappelijke gezicht van hiv, dat in bijna veertig jaar niet veel is mee veranderd. Het is het hiv waar we nog steeds bang voor moeten zijn, en waarover onder algemeen publiek nog veel onwetendheid bestaat. Dit is het verhaal van de Nederlandse hiv-community. En de bepalende rol die de Hiv Vereniging hierin speelde. Deze publicatie kun je alleen downloaden en online bekijken.

Download Bekijk online (7.94 MB) Bestel

Positief leven

Je hebt net gehoord dat je hiv hebt. Of je hebt een goede vriend, vriendin of iemand in je familie die leeft met hiv. Deze brochure informeert je over leven met hiv en wijst je de weg naar informatie, ondersteuning en ontmoeting. Het is geschreven voor en door mensen met hiv.

Download Bekijk online (1.29 MB) Bestel

Positief leven in gewone taal

In woord maar ook vooral in beeld wordt ingegaan op verschillende onderwerpen die belangrijk zijn en waarover vragen opkomen als iemand de hiv-diagnose krijgt. Over vertellen, medicatie, de behandeling, seks, werk en gezond oud worden. Bedoelt voor mensen die de Nederlandse taal nog niet goed onder de knie hebben of niet sterk zijn in geschreven taal.

Download Bekijk online (908 KB) Bestel

Brochure living positive

You’ve just learned that you have HIV? Or you have a close friend, a partner or family member who is living with HIV? This brochure provides information on living with HIV and points you towards more resources, support and opportunities to meet others. It is written by and for people with HIV

Download Bekijk online (5.07 MB) Bestel

Living positive in common language

De Engelstalige uitgave van Positief Leven in gewone taal. In woord maar ook vooral in beeld wordt ingegaan op verschillende onderwerpen die belangrijk zijn en waarover vragen opkomen als iemand de hiv-diagnose krijgt. Over vertellen, medicatie, de behandeling, seks, werk en gezond oud worden. Bedoelt voor mensen die de taal nog niet goed onder de knie hebben of niet sterk zijn in geschreven woord.

Download Bekijk online (883 KB) Bestel

Vivre positivement avec le VIH en langage simplifé

De Franse uitgave van Positief leven in gewone taal. In woord maar ook vooral in beeld wordt ingegaan op verschillende onderwerpen die belangrijk zijn en waarover vragen opkomen als iemand de hiv-diagnose krijgt. Over vertellen, medicatie, de behandeling, seks, werk en gezond oud worden. Bedoelt voor mensen die de taal nog niet goed onder de knie hebben of niet sterk zijn in geschreven woord.

Download Bekijk online (895 KB) Bestel

Vivir positivamente con VIH en lenguaje corriente

De Spaanse uitgave van Positief leven in gewone taal. In woord maar ook vooral in beeld wordt ingegaan op verschillende onderwerpen die belangrijk zijn en waarover vragen opkomen als iemand de hiv-diagnose krijgt. Over vertellen, medicatie, de behandeling, seks, werk en gezond oud worden. Bedoelt voor mensen die de taal nog niet goed onder de knie hebben of niet sterk zijn in geschreven woord.

Download Bekijk online (888 KB) Bestel

Gids positief zorgt

De Hiv Vereniging krijgt regelmatig signalen dat mensen met hiv negatieve ervaringen hebben binnen  de reguliere zorg.  Positief zorgt is een gids die hiv-positieven en professionals in de zorg informeert en wil bijdragen aan een beter contact tussen zorgverleners en mensen met hiv.

Download Bekijk online (1.12 MB) Bestel

Positieve seksualiteit

Iedereen leeft op z’n eigen manier met hiv. En iedereen beleeft zijn seksualiteit en relatie op zijn of haar eigen manier. Of je nu net hebt gehoord dat je hiv hebt of al jarenlangpositieve seksualiteit 1 leeft met hiv, deze brochure biedt informatie en inspiratie rondom seksualiteit. Er staan volop citaten in van mensen met hiv over hun seksualiteit en van mensen die hierbij support kunnen bieden.

Download Bekijk online (8.91 MB) Bestel

Positief Werkt

Tegenwoordig kunnen mensen met hiv, dankzij de medische ontwikkelingen, maatschappelijk goed blijven functioneren. Er zijn echter nog veel vooroordelen over hiv. De confrontatie met hiv kan bij werkgevers of collega's een overdreven reactie teweegbrengen. In deze  gids is de belangrijkste informatie gebundeld.

Download Bekijk online (910 KB) Bestel

Positief leert

De confrontatie met hiv kan in het onderwijs overdreven reacties veroorzaken die vaak verstrekkende gevolgen hebben voor het kind met hiv en/of de ouders. Positief leert wil door het geven van de juiste informatie verkeerde beeldvorming over hiv wegnemen en stigmatisering en discriminatie van kinderen, scholieren en studenten met hiv tegengaan.

Download Bekijk online (5.33 MB) Bestel

Positief geadopteerd

‘Positief geadopteerd’ van Hiv Vereniging ondersteunt (aspirant)adoptieouders bij hun beslissing een kind met hiv te adopteren en beantwoordt vragen die in dit verband kunnen worden gesteld. Ervaringsverhalen van alle betrokken partijen worden afgewisseld met medische en sociaal-maatschappelijke informatie.

Download Bekijk online (3.13 MB) Bestel

Jaarverslag 2017 Hiv Vereniging

Terugkijkend op het jaar 2017 kun je concludren dat de Hiv Vereniging een gezonde, actieve en alerte vereniging is. Er is enorm veel gedaan - een greep uit alle inspanningen: een nieuwe website, activiteiten in regio's en voor groepen, een-op-een ondersteuning en de anti-stigma campagne n=n. Lees het jaarverslag 2017 voor een boeiende impressie van de vereniging.

Download Bekijk online (5.15 MB) Bestel

Annual report 2017 Hiv Vereniging

Looking back on 2017, it’s quite obvious that the Hiv Vereniging (Dutch Association of People Living with HIV) is a healthy, active and vigilant organization and is in a strong position. We have been very active over the past year. Just to mention a few things: the launch of our new website, the many activities organized by our regional and specific groups, the one-on-one support and the “n=n” (U=U) campaign to fight stigmatization. Read the 2017 annual report for a fascinating impression of our association.

Download Bekijk online (5.44 MB) Bestel

Resilience and visibility

HIV has many different facets. There’s HIV as a medical condition: an initially untreatable virus which, within a fairly short space of time, has become a chronic condition. These days, given the right drugs, it can be managed effectively and is no longer transmissible.
Then there’s HIV as a social phenomenon: in other words, the way in which society perceives HIV. In this respect HIV has changed very little in almost 40 years: it still causes fear and meets with widespread ignorance among the general public. This book tells the story of the Dutch HIV community, and the defining role played within it by The Dutch Association of people living with HIV.

Download Bekijk online (936 KB) Bestel

Bestelformulier Hiv Vereniging maart2019

Voor het bestellen van folders van de Hiv Vereniging of meerdere exemplaren van de brochures kun je gebruik maken van het bestelformulier.

Download Bekijk online (119 KB) Bestel