De n=n-handreiking voor zorgprofessionals

De Hiv Vereniging heeft voor zorgprofessionals een handreiking opgesteld over n=n, niet meetbaar is niet overdraagbaar. Een persoon met hiv met een onderdrukt virus kan hiv niet overdragen. In de handreiking worden tips gegeven over hoe de boodschap geïmplementeerd kan worden in het werk van de professional, wordt de wetenschap uitgelegd en gaat men in op het grotere effect van een onderdrukte viral load op een persoon die leeft met hiv.

Door middel van deze handreiking wil de Hiv Vereniging meer informatie verstrekken over het belang van de n=n-boodschap voor de kwaliteit van leven van mensen met hiv. De handreiking wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging van HIV behandelaren (NVHB) en de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland – Verpleegkundig Consulenten HIV (V&VN/VCH).

De handreiking is online beschikbaar als PDF en daarnaast ook als folder te bestellen bij de vereniging.

UPDATE: De n=n-handreiking heeft een tweede druk gehad met nieuwe tips en nieuwe wetenschappelijke informatie. Daarnaast is hij ook online door te bladeren via deze link.

Download Bekijk online (4.07 MB) Bestel