Werkplan Poz&Proud 2022

Gepubliceerd: 10 december 2021

De Hiv Vereniging stelt elk jaar een werkplan op voor het komend jaar. In dit werkplan zitten ook bijdrages van de regio’s en groepen van de Hiv Vereniging, waarin ze hun plannen voor het komend jaar verkondigen. In dit blog vind je de plannen van Poz&Proud voor het jaar 2022. Het complete werkplan van 2022 vind je hier.

Poz&Proud

Poz&Proud organiseert diverse activiteiten voor homomannen met hiv, met als doel te verbinden en empowerment te bewerkstelligen. Deze mannen worden bereikt via de Poz&Proud website, via een open FB-groep, via de nieuwsbrief (PozUp), Twitter, Instagram en via het eigen netwerk.

Activiteiten

CD4: maandelijkse borrel
Deze wordt op de 3e zondag in gay friendly-bar Prik te Amsterdamgehouden en de 1e zondag in Amersfoort bij J&D. Tijdens de CD4-borrel is de bar gewoon open. Dit vergroot de zichtbaarheid van Poz&Proud en hiv binnen de roze-community en vaak leidt dit tot mooie gesprekken met de andere bezoekers. Twee gastheren ontvangen de bezoekers en zorgen voor integratie van de (nieuwe) deelnemers. Iedereen krijgt een eerste gratis drankje. Daarbij zijn er infokaartjes aanwezig welke met een QR code toegang geven tot meer activiteiten welke we als Poz&Proud organiseren.

Angels: late brunch
Op de (3e) zondag van de maand wordt deze brunch georganiseerd in de barruimte van de Hiv Vereniging. Ter bevordering van het sociale netwerk en het in gesprek komen rondom het onderwerp stigma gaan we andere patiëntenverenigingen uitnodigen. Door een spreker van een andere vereniging uit te nodigen rondom stigma willen we naast het sociale aspect ook meer verdieping toevoegen aan de activiteit.
Deelname is gratis en betrokkenen zijn van harte welkom. De Angels late bruch vindt drie maal per jaar plaats, waarvan 1x gecombineerd met de nieuwjaarsreceptie.

Deelname Canal Parade
Dé mogelijkheid tot zichtbaarheid bij het grootste LHBT-evenement van het land. Met onze deelname aan de botenparade geven we hiv een gezicht aan de hand van een specifiek thema en geven we een grote boost aan de empowerment van mensen met hiv, zowel aan boord (max 55 deelnemers) als langs de kant. 

Deelname aan de Pride Walk
Ook dit is een manier om zichtbaarheid te geven en activisme te tonen rondom hiv. Pride Walk is al jaren de activiteit tijdens de Pride met een wat meer activistisch karakter, hier mogen we als Poz&Proud niet ontbreken. Meelopend met een groep van de achterban in herkenbare Poz&Proud shirts en vlag creëren we zichtbaarheid en ontstaan er vaak mooie interacties met toeschouwers, maar ook met andere deelnemende organisaties.

Pride Markt
Als vervolg op de Pride Walk is er een markt waar een meer informatief karakter heerst. We kunnen hier in combinatie met bijvoorbeeld de LTS een kraam bemannen. Het is de plek om meer informatie te geven aan geïnteresseerden vanuit de community maar ook daarbuiten, er is meer ruimte voor een goed gesprek.

Verschillende workshops
Het doel van de workshops is homomannen met hiv bewust met lijf en geest te leren omgaan, om eventuele lichamelijke en psychische stress te verlichten.

  • Positive mind: mindfulness (1x per jaar).
  • Positive touch: workshop waarin aanraking centraal staat (1x per jaar).
  • Positive yoga: Kundalini yoga (2x per jaar 10 lessen).

Mankracht-wandeling
Een eendaagse buitenactiviteit. Een laagdrempelige activiteit, centraal bereikbaar, waarbij de nadruk ligt op het sociale aspect en het vergroten van het individuele netwerk. Hier is vaak meer vrijheid om de diepte in te gaan met verschillende thema's die mensen bezighouden.

Mankracht 2.0
Eenmaal per 2 jaar organiseren we een lang weekend op locatie in Nederland waarin onderling contact, uitwisseling en verdieping van kennis over leven met hiv centraal staat. Groepsgesprekken en groepsactiviteiten staan onder leiding van ervaren vrijwilligers. Voor de werving van deelnemers willen we ook aankloppen bij de hiv-behandelcentra.

Informatieve activiteiten

HCV peer-support
Ondanks de succesvolle behandelmogelijkheden blijft er een stigma heersen op HCV binnen de homo-community. Daarom het aanbod van een-op-een contact voor homomannen met hiv en hepatitis C. Op aanvraag worden geïnteresseerden gekoppeld aan een ervaringsdeskundige vrijwilliger voor face-to-face, telefonisch en/of Skype contact en ook in contact gebracht met de website van NoMoreC.

AIN/HPV
Poz&Proud heeft een doorlopend blog over dit thema waarin ontwikkelingen worden gevolgd. Via eigen communicatiekanalen wordt dit blog gedeeld zodat de achterban geïnformeerd blijft.

Hepatitis
Poz&Proud heeft een speciaal themadossier waarin ontwikkelingen worden gevolgd. Via eigen communicatiekanalen wordt dit dossier gedeeld zodat de achterban geïnformeerd blijft.

PrEP
Poz&Proud heeft een speciaal themadossier waarin actie rondom snelle beschikbaarheid PrEP in Nederland wordt ondersteund, i.s.m. PrEPnu. Via eigen communicatiekanalen wordt dit dossier gedeeld zodat de achterban geïnformeerd blijft.

Thema-avonden
Aan de hand van actuele onderwerpen, willen we 2-3 keer per jaar (afhankelijk van de urgentie) discussie-/infoavonden organiseren op locatie. Liefst verspreid ovre het land of op uitnodiging aansluiten bij een thema-avond welke een directe binding heeft met onze doelgroep. Een manier om meer informatie te geven aan geïnteresseerden vanuit de community maar ook daarbuiten en ruimte te bieden voor een goed gesprek cq discussie.

Jubileum Poz&Proud

Poz&Proud bestaat in 2021 15 jaar en gaat op zoek naar zijn toekomst. Een succesvolle enquête onder de achterban met een motiverende uitslag is daarbij een mooi uitgangspunt. Door de beperkende coronamaatregelen en gebrek aan actieve vrijwilligers en kerngroepleden was het niet mogelijk in 2021 een jubileumweekend te organiseren. We kijken in 2022 wat er weer mogelijk is qua bezetting en maatregelen.

.

 

 

 

Deze informatie is nuttig