Resultaten onderzoek voorkeuren voor hiv-medicatie

Gepubliceerd: 17 december 2020

De Hiv Vereniging is regelmatig actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek over hiv. We geven feedback, delen vragenlijsten of treden op als adviseur. Dit onderzoek gaat over de voorkeuren van mensen met hiv voor hiv-medicatie. Het afgelopen jaar hebben we twee keer om jullie input gevraagd voor dit onderzoek, de resultaten worden hier besproken.

Samen met onderzoekers van Maastricht University heeft de vereniging onderzocht of mensen met hiv liever een pil slikken of een injectie toegediend krijgen als hiv-medicatie. Het onderzoek werd gehouden om inzicht te krijgen in voorkeur voor hiv-medicatie, omdat de mogelijkheid tot injecties eraan zit te komen. In oktober 2020 heeft de European Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) akkoord gegeven voor de registratie van injecteerbare medicijnen voor de behandeling van hiv.

Hoe zat het onderzoek in elkaar?

Het onderzoek liep van mei tot en met augustus 2020. Eerst werd door middel van telefonische interviews de vragenlijst ontworpen. Hierna is de vragenlijst door 76 mensen met hiv ingevuld.

Doel
Het doel van het onderzoek was om de voorkeuren te weten te komen van mensen met hiv voor de manier van toedienen van hiv-medicijnen (injecties of pillen). Ook eigenschappen van hiv-medicatie die invloed kunnen hebben op deze voorkeuren zijn onderzocht.

Werkwijze

  1. Eerst werd bekeken wat in de internationale literatuur bekend was over welke eigenschappen van hiv-medicijnen de keuze voor een medicijn kunnen beïnvloeden.
  2. In interviews werd gevraagd welke eigenschappen van hiv-medicijnen de keuze beïnvloeden tussen een injectie of een pil volgens mensen in Nederland?
  3. Met deskundigen werden de geselecteerde keuzevoorwaarden besproken.
  4. In een online vragenlijst werden deelnemers gevraagd om verschillende keren een keuze te maken tussen injecties of pillen. In de vragenlijsten verschilden de injecties en pillen steeds in andere eigenschappen; de manier van toediening maar ook de frequentie van toedienen en risico op bijwerkingen.

Resultaten
Het onderzoek liet zien dat een groot deel van de deelnemers een duidelijke voorkeur heeft voor medicijngebruik in de vorm van injectables of een duidelijke voorkeur heeft voor pillen:

  • 39% van de deelnemers kiest altijd voor injecteerbare medicijnen en;
  • 29% kiest altijd om pillen te slikken, ongeacht verschillen in andere kenmerken dan de toedieningsmanier;
  • Bij 32% van de deelnemers verschilde de keus tussen injectables en pillen op basis van verschillen in andere eigenschappen van de medicijnen.

Conclusie
Uit het onderzoek blijkt dat mensen met hiv een sterke voorkeur hebben voor de manier waarop hiv-medicatie toegediend wordt. Een deel van de mensen met hiv zou graag kiezen voor injecties  als hiv-behandeling. Vaak zijn dit mensen die nog niet zo lang hiv hebben en minder lang hiv-medicatie gebruiken. Naast de manier van toedienen blijkt ook dat mensen een voorkeur hebben voor een lager risico op bijwerkingen en een lager risico op wisselwerking met andere medicijnen. Hiernaast hebben mensen een voorkeur voor een minder frequente toediening, toediening thuis en toediening zonder voedingsbeperkingen.

Omdat er ook grote verschillen gevonden worden in de voorkeuren voor injecties en pillen ter behandeling van hiv is samen beslissen tussen de persoon met hiv en de arts van belang. Zo kunnen zij samen tot een keuze voor een manier van toediening komen die het best past in het dagelijkse leven van de persoon.

Injecties

Therapietrouw aan medicijnen voor hiv is belangrijk om het virus voldoende te onderdrukken. Nu zijn alleen medicijnen beschikbaar die dagelijks als pil geslikt moeten worden. Het slikken van pillen of de manier waarop (bv. tijdstip, frequentie) kunnen moeilijk zijn en daardoor de therapietrouw beïnvloeden. Het beschikbaar komen van injecties voor hiv-behandeling zorgt voor een alternatief voor het dagelijks slikken van pillen.

De injecties hoeven minder vaak toegediend te worden en hebben dezelfde effectiviteit als een pil. Injecties zijn momenteel in ontwikkeling en komen naar verwachting in 2021 op de markt. Je leest hier meer over de injecties.

Deze informatie is nuttig