Infomiddag Genezing = Zegening?

Gepubliceerd: 12 mei 2023

Op 23 april 2023 organiseerde Poz&Proud in het Betty Asfalt Complex in Amsterdam een paneldiscussie over hiv-genezing.

De Hiv Vereniging werd in het panel vertegenwoordigd door voorzitter Reina Foppen en belangenbehartiger Medische zaken Thijs Albers. Zij gingen het gesprek aan met onderzoekers Monique Nijhuis (UMC Utrecht, viroloog) en Maaike Noorman (Universiteit Utrecht, sociaal wetenschapper), en het publiek dat bestond uit mensen met hiv. Andere deelnemers aan de paneldiscussie waren Leo Schenk (hello gorgeous) en Erik van Beek (seksuoloog).

Samen met het publiek is gesproken over hoe er door de community wordt aangekeken tegen hiv-genezing. In twee panels van ongeveer een uur is met elkaar gesproken over wat er belangrijk is aan onderzoek naar hiv-genezing en over het belang om vanaf het eerste uur betrokken te worden bij dit soort onderzoek. 

 20230423 140646

Het publiek kreeg de gelegenheid om te reageren op een aantal stellingen door aan te geven in hoeverre ze het daarmee eens waren. Op een schaal van 0 (helemaal oneens) tot 10 (helemaal eens) scoorde de stelling 'Mijn kwaliteit van leven zou erop vooruit gaan als ik genezen zou zijn van hiv' 4,9. De stelling 'Genezing van hiv is in andere landen harder nodig dan in Nederland' scoorde 7,9. 

Ook kwam er een opvallende score uit de stellingen 'als hiv genezen kan worden, sta ik vooraan in de rij' (6,1), 'Het halen van de 90-90-90-doelen is urgenter dan het vinden van een geneesmiddel' (7,6) en 'Ik zou met mijn identiteit worstelen als ik genezen zou zijn van hiv' (3,4). De kritische noot ontbrak niet; hiv-genezing en onderzoek hiernaar staat blijkbaar niet bij iedereen met hiv even hoog op de agenda. 


20230423 160348

 

Deze informatie is nuttig