Kinderwens en zwangerschap

Als je de juiste maatregelen neemt, is het vrijwel uitgesloten dat je baby via jou hiv krijgt. Omdat je met hiv net zo oud kan worden als iemand zonder hiv, staat hiv je kinderwens niet in de weg. Het geven van borstvoeding als je hiv-positief bent is een persoonlijke keuze - ga daarover in gesprek met je behandelaar en lees verderop de uitgebreide informatie hierover. Na de geboorte moet de baby voor de zekerheid een maand lang hiv-medicatie krijgen.

Als je de juiste maatregelen neemt, is het vrijwel uitgesloten dat je baby via jou hiv oploopt. Omdat je levensverwachting met hiv vrijwel normaal is, staat hiv je kinderwens niet in de weg. Het geven van borstvoeding als je hiv-positief bent is een persoonlijke keuze - ga daarover in gesprek met je behandelaar en lees verderop de uitgebreide informatie hierover, verder moet de baby na de geboorte een maand lang hiv-remmers gebruiken.

In het kort:

  • Als een vrouw met hiv medicatie neemt en een onderdrukt virus heeft, krijg het kind bij een normale zwangerschap en bevalling geen hiv.
  • Een vader met hiv kan het virus niet overdragen aan het ongeboren kind.
  • Als een vrouw met hiv medicatie neemt en een onderdrukt virus heeft, is de kans heel klein dat hiv overgedragen wordt door borstvoeding.
  • Vrouwen met hiv mogen ervoor kiezen om borstvoeding te geven.
  • Er is in Nederland goede begeleiding voor (aanstaande) ouders die een kind met hiv adopteren.
  • Mensen met hiv kunnen kinderen adopteren.
  • Zwangere vrouwen worden in Nederland standaard op hiv getest.

Bereid je goed voor

Hoewel de kans in de praktijk vrijwel nul is dat je kindje hiv krijgt, is het voor veel aanstaande ouders heel spannend om een kind te krijgen. Dat kan des te meer gelden wanneer jij zelf met hiv bent geboren, in een tijd of in een gebied waar dat niet kon worden voorkomen. En hoe reageren mensen in je omgeving erop? Weten ze dat je hiv hebt of niet? Wanneer vertel je het aan je kindje? Elke vader of moeder met hiv vindt een eigen manier om hiermee om te gaan. Je kunt bij dit soort keuzes goede begeleiding krijgen van je internist en je hiv-consulent. Vertel het dus altijd aan je internist of consulent als je zwanger wil worden. En het is een aanrader om contact te zoeken met mensen met hiv die ook moeder of vader zijn, of dat willen worden. Steek je licht op bij Posidivas en Positive Families.

Zwanger worden als vrouw met hiv van een man met of zonder hiv

Als jullie beiden hiv hebben is het zwanger worden niet heel anders dan bij andere stellen. De vrouw kan zwanger worden via seks zonder condoom.

Als de vrouw hiv én een onderdrukt virus heeft, maar de man geen hiv heeft, kan ze hiv niet overdragen aan de man. Iemand met een onderdrukt virus kan hiv namelijk niet overdragen via seks. De vrouw kan dan zwanger worden via seks zonder condoom.

Heeft de vrouw geen onderdrukt virus dan is het voor de zwangerschap heel belangrijk om de viral load omlaag te krijgen. Anders is er een verhoogde kans dat de baby hiv krijgt tijdens de zwangerschap en geboorte. Bespreek het altijd met je arts als je zwanger wil worden. Zo kan gekeken worden wat voor jou de beste medicatie is om de viral load omlaag te brengen. Als het niet mogelijk blijkt om de viral load naar beneden te krijgen met medicatie, wordt soms inseminatie aangeraden. De man doet dan zijn sperma in een steriel potje en de vrouw brengt het in haar vagina met een spuitje.

Zwanger worden als vrouw zonder hiv van een man met hiv

Als je als man met hiv een onderdrukt virus hebt (<200 kopieën/ml) kun je de vrouw zonder hiv via seks zonder condoom zwanger maken. Als iemand een onderdrukt virus heeft kan diegene het namelijk niet overdragen via seks (niet meetbaar=niet overdraagbaar). De vrouw en de baby kunnen dan allebei geen hiv krijgen zo lang het virus onderdrukt is.

Heb je als man een hoge viral load en lukt het niet om deze omlaag te krijgen met medicatie, kun je bij een vrouw zonder hiv een kindje verwekken via kunstmatige inseminatie. Dan wordt in het AMC in Amsterdam je sperma ‘gewassen’: daarbij worden je zaadcellen (daar zit geen virus in) gescheiden van de rest van je sperma. Ook is PrEP (medicatie om hiv te voorkómen) geschikt voor (zwangere) vrouwen. Dit wordt in Nederland echter nog niet voorgeschreven aan vrouwen die zwanger willen worden van een man meteen hoge viral load.

De ongeboren baby kan geen hiv van de vader krijgen: hiv kan niet de eicel in, en moeder en kind hebben een gescheiden bloedbaan. De moeder kan tijdens de zwangerschap nog wel hiv krijgen van de vader als de viral load niet onderdrukt is. Maar ook dan zal ze bij een normale zwangerschap het virus niet doorgeven aan het ongeboren kind. Tegenwoordig hebben de meeste mensen echter een onderdrukt virus (<200 kopieën/ml) dus spermawassen komt bijna niet meer voor.

Zwangerschap en bevalling

Er komt best wat bij kijken bij een zwangerschap als je hiv hebt, maar het goede nieuws is: alleen al in het AMC in Amsterdam zijn de afgelopen jaren honderden zwangerschappen begeleid van vrouwen met hiv en niet één kindje was hiv-positief. Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Bespreek je zwangerschapswens met je internist of hiv-consulent vóórdat je tot actie overgaat. Je wordt dan doorverwezen naar een gynaecoloog die in hiv is gespecialiseerd; die zal jou begeleiden.

Borstvoeding geven als je hiv hebt

Als je hiv hebt, kun je er voor kiezen om borstvoeding te geven. Er zijn verschillende redenen om wel of geen borstvoeding te geven als je hiv hebt. Het is belangrijk dat je deze keuze zelf maakt, en je goed laat informeren over de voor- en nadelen. Overleg wel altijd met je internist of hiv-behandelaar als je borstvoeding wil geven.

Wanneer je geen steun ontvangt van je internist of hiv-behandelaar, raden we je aan om dit te melden bij het Servicepunt zodat er actie ondernomen kan worden.

Adoptie van een kind met hiv

Kinderen met een zogeheten ‘special need’ - een medisch dossier - worden nog steeds vaak in andere landen dan het land van herkomst ter adoptie aangeboden, omdat ze in hun land van herkomst meestal niet geadopteerd kunnen worden. Hieronder vallen ook kinderen met hiv. Het taboe op hiv is in de meeste landen nog erg groot en de medische voorzieningen zijn vaak niet toereikend, zodat veel kinderen met hiv in hun eigen land geen goede toekomst hebben.

Speciale maatregelen rondom (adoptie)kinderen met hiv kunnen achterwege blijven. Dit voorkomt onnodige discriminatie en stigmatisering. Voor meer informatie over adoptie van een kind kun je contact opnemen met het Servicepunt van de Hiv Vereniging via 020 – 689 2577 (elke ma, di en do van 14.00 – 22.00 uur).Ook vind je op de website van Stichting Adoptievoorzieningen informatie over adoptie van een kind met hiv, en kun je je aanmelden voor een voorlichtingsbijeenkomst. Je leest hier hoe de hiv-zorg voor kinderen in Nederland geregeld is.

Een kind adopteren als je hiv hebt

Mensen met hiv kunnen net als andere mensen kinderen adopteren. Hiv is geen reden om als adoptieouder geweigerd te worden. Je leest hier meer over de mogelijkheid voor het adopteren van een kind.

Hiv-test tijdens de zwangerschap

Sinds 2004 worden alle zwangere vrouwen in Nederland getest op hiv. Het kan dus zijn dat je tijdens je zwangerschap hoorde dat je hiv hebt. Als blijkt dat een zwangere vrouw hiv heeft, wordt nog tijdens de zwangerschap gestart met hiv-medicatie. Zo wordt ervoor gezorgd dat het virus onderdrukt wordt, en de moeder hiv niet overdraagt aan haar kind.

 

 

Deze informatie is nuttig

Lees ook

Seksuele problemen

Lees meer >

Hiv-zorg voor kinderen

Lees meer >