In het onderwijs: alles op een rij

Op school of in het onderwijs kunnen leerlingen of studenten met hiv gewoon meedoen. De krachtige ervaringsverhalen van Ada en haar mentor, van Chaniel, maar ook van Ida, moeder van twee kinderen met hiv, laten zien hoe zij omgaan met hiv in het onderwijs. Het aan wie je het wel of niet vertelt, is en blijft een lastig onderwerp. De angst om afgewezen te worden kan openheid in de weg staan. Het onderwerp hiv kan bovendien vragen oproepen op school: bij docenten, bij leerlingen en/of bij hun ouders. Gelukkig is er voldoende informatie beschikbaar om antwoord op die vragen te geven.

Chaniel: “Ik wil het graag aan mijn klas vertellen, maar mijn docent raadt het af. Hij wil me beschermen tegen eventuele nare reacties van leerlingen of van hun ouders. Na mijn middelbare school wil ik er helemaal open over zijn.”

“Als iedereen er meer over weet, kan ik open zijn over mijn status. Dat zou ik echt veel fijner vinden.”

Openheid belangrijk voor goed en gezond leren

Openheid over hiv draagt bij aan een goede gezondheid en is belangrijk voor je welbevinden.

 • Zet vooroordelen over hiv of over leerlingen met hiv opzij.
 • Een school of studieomgeving moet veilig voelen.
 • Het is aan de scholier of student zelf om al dan niet open te zijn over hiv. Dit is een persoonlijke keuze en die moet worden gewaardeerd en gerespecteerd. Steun hem of haar hierbij. 
 • Hiv hoeft niet in het dossier te worden opgenomen (tenzij op verzoek van de ouder(s) of leerling zelf).

Hiv staat goed leren en overal aan meedoen niet in de weg

Hiv is in het dagelijkse sociale verkeer niet overdraagbaar. Dus ook niet op school of in een andere onderwijsomgeving.

 • Iedereen moet handelen volgens de geldende hygiëne- en arbovoorschriften.
 • Gezien alle medische ontwikkelingen zijn leerlingen met hiv net zo gezond als andere leerlingen.
 • Leerlingen met hiv kunnen gewoon overal aan meedoen.
 • Het is niet nodig om speciale maatregelen te nemen vanwege hiv.

Sijbren, mentor: “Ik heb de examencommissie ronduit gezegd dat het voor onze opleiding een gemiste kans zou zijn als we zo’n jong talent zouden laten lopen.”

Discriminatie verboden

Gelijke behandelingswetgeving beschermt een scholier of student met hiv tegen discriminatie.

 • Er is geen reden om een leerling of student met hiv anders te behandelen.
 • Informatie en beeldvorming over hiv of over scholieren met hiv moeten up-to-date zijn.

Respecteer de privacy

Gegevens over iemands hiv-status behoren tot de persoonlijke levenssfeer.

 • Officieel ben je niet verplicht om anderen over je hiv-status te informeren.
 • Het doorvertellen zonder toestemming van de persoon in kwestie of van de desbetreffende ouders is in strijd met de privacywetgeving.
 • Het is aan hen zelf wie wel of niet wordt geïnformeerd.

Moeder Ida: “Ze mogen later, op het moment dat ze daar zelf de consequenties van overzien, beslissen wie ze het wel en niet vertellen.”

Geheimhouding medische gegevens

 • Een dossier mag niet zomaar van het ene schoolteam naar het andere team worden doorgestuurd. Je moet er toestemming voor krijgen van de ouders of, afhankelijk van de leeftijd, van de leerling.
 • Vraag je altijd af of dat wat in het dossier staat van belang is voor de lezer.
 • Als er dingen in staan die niet gewenst zijn, kunnen die in overleg met de ouders worden verwijderd.
 • Weet ook dat ouders het recht hebben om zaken die niet relevant zijn eruit te laten halen.

Omarm openheid

Het kan ook gebeuren dat een scholier met hiv graag open wil zijn over zijn of haar hiv-status. Het is namelijk vervelend om met een groot geheim te lopen.

 • Waardeer en respecteer hun openhartigheid.
 • Zet je actief in om negatieve reacties onder scholieren of bij hun ouders te voorkomen. 
 • Openheid is belangrijk op momenten dat je een steuntje in de rug nodig hebt.

Ada: “De steun van de mentor was geweldig. Ik denk dat als hij er niet was geweest, ik was gestopt met mijn opleiding.”

Chaniel: “Ik zit op een multiculturele school en de leraar was bang dat ouders er een probleem van zouden maken. Ik had het graag rustig willen vertellen zodat niemand in paniek raakt.”

Informeer je over hiv

Kennis over hiv kan soms beperkt zijn omdat er relatief weinig kinderen of leerlingen met hiv in Nederland zijn. Dus informeer je goed. Lees meer over voorlichting over hiv

 • Onbekendheid zorgt ervoor dat op school de leraren, scholieren en/of hun ouders, maar ook vertrouwenspersonen of mentoren, niet altijd weten hoe zij moeten omgaan met iemand met hiv.
 • Een overdreven reactie kan vervelende en verstrekkende gevolgen hebben voor de scholier met hiv.
 • Als je de juiste kennis hebt, weet je dat hiv geen reden is om anders met elkaar om te gaan.

Moeder Ida: “Onwetendheid onder het publiek heeft mede de keuze beïnvloed om de hiv-status van de kinderen geheim te houden.”

Informatiebronnen

Het onderwerp hiv binnen het onderwijs of een scholier met hiv kan vragen oproepen. Er is informatie beschikbaar om antwoord te geven op alle vragen over hiv in het onderwijs.

Dit interview is onderdeel van de serie Positief Contact op de opvang en  school, voor een overzicht van de serie klik hier. 

 

 

Deze informatie is nuttig

Lees ook

Wat speelt er in het onderwijs

Lees meer: >

Studievertraging door hiv samen weten te voorkomen

Lees meer: >

Ze mogen later zelf beslissen wie ze het wel en niet vertellen

Lees meer: >

Ik mocht het niet in de klas vertellen

Lees meer: >