Is de coronapil veilig en effectief voor mensen met hiv?

Gepubliceerd: 12 januari 2022

Onlangs is er een nieuw medicijn voor corona ontwikkeld: Paxlovid. De pil zou de kans op ziekenhuisopname verminderen. Maar is de pil wel geschikt voor mensen met hiv? In deze blog proberen we zoveel mogelijk antwoord te geven op deze vraag. 

Het European Medicines Agency (EMA) heeft op 27 januari 2022 de coronapil goedgekeurd. Midden december had het EMA al goedkeuring gegeven voor het gebruik van de coronapil in noodgevallen. Wanneer de Europese Commissie het advies van het EMA overneemt komt deze coronapil op grotere schaal beschikbaar.

Pil voor behandeling van covid-19

De pil heet Paxlovid. De farmaceut claimt dat het gebruik van de pil de kans op een ziekenhuisopname vanwege covid-19 met 89% vermindert. De behandeling duurt 5 dagen en bestaat uit 2 keer per dag een pil. Het middel is bedoeld voor mensen van 12 jaar en ouder van boven de 40 kilo met verhoogd risico om ernstig ziek te worden van covid-19. Mensen met hiv met minder dan 200 CD4-cellen/mm2 en mensen met hiv die nog niet onder behandeling zijn voor hiv zijn een risicogroep voor een ernstig verloop van covid-19.  

De pil bevat nirmatrelvir en ritonavir. Nirmatrelvir blokkeert het enzym dat het virus nodig heeft om zich te vermenigvuldigen. Ritonavir zorgt ervoor dat de stof nirmatrelvir minder snel wordt afgebroken, zodat het medicijn langer werkt in het lichaam. Ritonavir is een proteaseremmer die wordt gebruikt als hiv-behandeling. Omdat er ritonavir in de pil zit is het middel niet geschikt voor alle mensen met hiv.

Interactie met hiv-medicatie

Paxlovid heeft interactie met de volgende hiv-medicatie: (fos)amprenavir, atazanavir, darunavir, efavirenz, maraviroc, raltegravir en zidovudine. Dit betekent dat wanneer je de middelen tegelijk neemt, ze anders werken dan wanneer je één van de middelen zou nemen. Dit kan ervoor zorgen dat de pillen niet goed genoeg werken omdat de dosering in je bloed te laag is, of dat je last krijgt van bijwerkingen omdat de dosering in je bloed te hoog is. Je kunt hier checken of er interactie wordt verwacht tussen de coronapil en jouw hiv-medicatie.

Mensen met hiv die als hiv-medicatie ritonavir of cobicistat slikken kunnen volgens de huidige handleiding dezelfde dosis Paxlovid krijgen. Wel moet er dan gelet worden of mensen geen last van bijwerkingen krijgen door de ritonavir in Paxlovid. Bespreek het met je arts wanneer je hiv-medicatie slikt en je Paxlovid krijgt voorgeschreven.

Resistentie van hiv

Mensen met hiv die geen hiv-medicatie slikken kunnen theoretisch gezien resistentie tegen proteaseremmers ontwikkelen wanneer zij 5 dagen Paxlovid slikken. De kans dat dit gebeurt is heel klein. Mensen met hiv die behandeld worden en een onderdrukt virus hebben lopen geen risico op het ontwikkelen van deze resistentie. Bespreek het met je arts wanneer je geen hiv-medicatie slikt en je Paxlovid krijgt voorgeschreven.

 

Meer informatie?

Deze informatie is nuttig