Rukobia goedgekeurd door Europese Commissie: extra optie voor mensen met een multiresistent virus

Gepubliceerd: 08 februari 2021

De Europese Commissie heeft Rukobia op 8 februari 2021 goedgekeurd. Rukobia bestaat uit fostemsavir. Het middel is ontwikkeld door ViiV. Het middel is geschikt voor mensen met een multiresistent virus. Dit betekent dat deze mensen slechts een beperkte keuze van behandeling hebben, omdat sommige behandelingen niet werken.

Nieuwe entreeremmer

Rukobia bestaat uit 600 mg fostemsavir. Fostemsavir is een nieuwe entreeremmer. Het bindt zichzelf aan het gp120 eiwit op hiv. Zo kan hiv de menselijke cel niet binnendringen en kan het zijn virale RNA dus niet in de CD4-cel brengen om zich te vermenigvuldigen. 

De dosis bestaat uit twee pillen per dag. Dit middel kan als extra optie toegevoegd worden aan de huidige hiv-medicatie die iemand slikt wanneer diegene een multiresistent virus heeft. Zo is er voor mensen met een multiresistent middel een extra optie om hun hiv onderdrukt te krijgen en te houden.

Resultaten van de fase III studie

Dit middel is in de BRIGHTE studie onderzocht. Aan deze studie deden 371 mensen mee met een multiresistent virus, deze groep had aan het begin van de studie vaak al een vergevorderde hiv-infectie. 60% van de deelnemers die fostemsavir naast andere hiv-medicatie kregen, bereikten een onmeetbaar virus na 96 weken. De meest voorkomende bijwerkingen waren diarree (24%), hoofdpijn (17%), misselijkheid (15%), uitslag (12%), buikpijn (12%) en overgeven (11%).

Je leest hier meer over het onderzoek naar fostemsavir.

Meer over hiv-medicatie en geneesmiddelenonderzoek

Wil je meer lezen over hiv-medicatie? Alle informatie vind je hier. Verder is er ook een overzicht van middelen die in de pijplijn zitten. Hier lees je meer over onderzoek naar nieuwe hiv-medicatie.

Deze informatie is nuttig