Fostemsavir: een nieuwe entreeremmer

Gepubliceerd: 12 november 2018

Tijdens het International Congress on Drug Therapy in HIV Infection (HIV Glasgow)  werden de onderzoeksresultaten van een nieuwe entreeremmer gepresenteerd. De werkzame stof heet fostemsavir. Dit middel werd onderzocht in de BRIGHTE studie en de resultaten van week 48 werden gepresenteerd.

Fostemsavir bindt zichzelf aan het gp120 eiwit op hiv. Zo kan het virus zich niet binden aan andere cellen. Dit middel is dus een entreeremmer: het virus kan geen nieuwe cellen infecteren.

Hoge waarden vanwege multiresistent virus

De deelnemers in de studie hadden allemaal een viral load van boven de 400 kopieën/ml en kregen ineffectieve hiv-remmers door hun multiresistente virus. Er waren 371 deelnemers. Hun gemiddelde leeftijd was 49 en minder dan een kwart was vrouw. Driekwart van de deelnemers had een CD4-aantal lager dan 200 cellen/mm3. Ongeveer 30% had zelfs minder dan 20 CD-cellen/mm3.

De deelnemers werden in twee groepen verdeeld: één groep die als aanvulling op hun falende hiv-remmers andere hiv-remmers konden krijgen (272 deelnemers), en één groep waarbij dit niet mogelijk was (99 deelnemers). Van de deelnemers in de eerste groep kreeg een deel acht dagen alleen fostemsavir (203 deelnemers) en een deel acht dagen alleen een placebo (69 deelnemers). Na acht dagen kregen alle deelnemers fostemsavir als aanvulling op hun ineffectieve hiv-remmers.

62% onmeetbare viral load in eerste groep

Gedurende de acht weken dat de eerste groep alleen fostemsavir kreeg, werd de viral load ongeveer 6,5 keer lager. Na 48 weken had 62% van de deelnemers in de eerste groep een onmeetbare viral load, tegen 48% van de deelnemers in de tweede groep. Bij 68% van de deelnemers in de eerste groep was de viral load gezakt ten opzichte van de start van de studie, bij de tweede groep was dit 55% van de deelnemers. In de eerst groep steeg het aantal CD4-cellen met gemiddeld 239 cellen/mm3. In de tweede groep steeg het aantal CD4-cellen met gemiddeld 64 cellen/mm3.

Verder onderzoek

De meest voorkomende bijwerkingen waren misselijkheid, diarree en hoofdpijn. De onderzoeker meldde dat deze 48-weeks resultaten voldoende reden zijn om fostemsavir verder te bestuderen en te ontwikkelen. Dit middel kan van toegevoegde waarde zijn voor mensen met een multiresistent virus.

 

Bronnen:
Ackerman P et al. Week 48 safety and efficacy of the HIV-1 attachment inhibitor prodrug fostemsavir in heavily treatment-experienced participants (BRIGHTE study) International Congress on Drug Therapy in HIV Infection (HIV Glasgow), Glasgow, 2018, abstract O344A.

Deze informatie is nuttig