Werkgroep Colourful in 2017

Gepubliceerd: 02 mei 2018

Omdat mensen met een migratieachtergrond een groot deel uitmaken van onze achterban en zij op veel verschillende plekken in de vereniging actief zijn, hebben we op hun verzoek de werkgroep Colourful samengesteld die nadenkt over hoe mensen met een migratieachtergrond beter bediend en betrokken kunnen worden door de hele organisatie heen.

In de werkgroep Colourful participeren mensen met verschillende migratieachtergrond samen met de medewerker community network en het bestuurslid migrantenbelangen. Deze werkgroep is in 2017 vier keer bijeen geweest. Sommigen van hen zijn peer-counselor geworden of opgeleid tot voorlichter. Ook is er verbinding met de Posidivas en de heteromannen.

Deze informatie is nuttig