Weer minder nieuwe hiv-diagnoses, maar nog steeds veel te veel late presenters

Gepubliceerd: 13 november 2019

Op 12 november 2019 werd het jaarlijkse rapport van Stichting Hiv Monitoring gepresenteerd. In dit rapport worden de statistieken over mensen met hiv in Nederland gepresenteerd tot en met 2018.

cover shm rapport 2019 250Aantal mensen met hiv

Er leven ongeveer 23.300 mensen met hiv in Nederland. Er zijn ongeveer 1.900 mensen die hiv hebben maar dit niet weten. Van de mensen die gediagnosticeerd zijn is zes op de tien een man die seks heeft met mannen (MSM), twee op de tien heteroman, en twee op de tien vrouw. De helft van de mensen met hiv in Nederland is 50 jaar of ouder. Er zijn bijna 200 kinderen met hiv (0 tot 18 jaar).

90-90-90 doelen behaald

Aan het eind van 2018 waren naar schatting 92% van de mensen met hiv gediagnosticeerd en in zorg (21,360 mensen), 93% van deze mensen gebruikten hiv-medicatie (19,913 mensen), en 96% van deze mensen had een onderdrukt virus (19,046 mensen). Dit betekent dat naar schatting 82% van het totaal aantal mensen met hiv in Nederland een onderdrukt virus heeft, en het virus niet over kan dragen. Nederland had de 90-90-90 doelen voor 2020 vorig jaar al behaald, maar het is goed om te zien dat we het dit jaar nog beter doen.

Nieuwe diagnoses en nieuwe infecties

Sinds 2008 daalt het aantal nieuwe hiv-diagnoses per jaar. In 2018 kregen 664 mensen de diagnose ‘hiv’, dit waren er 768 in 2017. Tweederde van de nieuwe diagnoses vond plaats onder MSM. Hiernaast vond 22% van de nieuwe diagnoses plaats door heteroseksueel contact, en 12% via ander of onbekend contact. Een kwart van de mensen met een nieuwe diagnose waren 50 jaar of ouder. 95% van de mensen met een nieuwe diagnose zijn binnen zes weken met het behandeltraject gestart.

In 2018 waren er naar schatting 320 nieuwe infecties. In 2017 waren dit er naar schatting 440. Met een brede inzetting van PrEP kunnen veel nieuwe infecties voorkomen worden. Nederland ligt op schema om de doelstelling van UNAIDS voor 2020 te halen, dit is een vermindering van 75% van nieuwe jaarlijkse hiv-infecties sinds 2010.

Te veel late presenters

Er kwamen nog steeds veel te veel mensen met hiv laat in zorg. ‘Laat in zorg’ betekent dat iemand aids of minder dan 350 cd4-cellen/mm3 heeft (mensen hebben dan een fors aangetast immuunsysteem). We weten dat het belangrijk is dat mensen met hiv zo snel mogelijk gediagnosticeerd en behandeld worden, dan blijft de gezondheid zo goed mogelijk. Nederland doet het wat betreft late presenters in vergelijking met andere Europese landen relatief slecht. In 2018 kwam 41% van de MSM, 45% van de vrouwen en zelfs 66% van de andere mannen laat in zorg.

Late presenters zijn vaak mensen die al in een zorgtraject zitten, maar niet op hiv getest zijn. Het is dus belangrijk dat er meer getest wordt, vooral wanneer iemand een indicatorziekte heeft. Een indicatorziekte is een aandoening die op een hiv-infectie kan wijzen, zoals candida (schimmel) in de slokdarm. Vooroordelen en stereotypen over mensen met hiv zorgen voor verkeerde inschattingen en gemiste hiv-infecties.

Data van Stichting Hiv Monitoring

De data van de meeste mensen met hiv wordt in het cohort van Stichting Hiv Monitoring vastgelegd. Hier lees je meer. Het rapport van Stichting Hiv Monitoring vind je hier.

Deze informatie is nuttig