Advies over 3e coronavaccinatie voor mensen met hiv

Gepubliceerd: 16 september 2021

Op 14 september publiceerde de Gezondheidsraad het advies voor het aanbieden van een 3e coronavaccinatie. Sommige mensen met een afweerstoornis krijgen een 3e coronavaccinatie aangeboden. Op de website van het RIVM kun je vinden om welke groepen dit gaat. Er zijn veel verschillende partijen betrokken bij het uitbrengen van het advies, onder andere de Nederlandse Vereniging van Hiv-Behandelaren (NVHB).

Krijgen mensen met hiv een 3e vaccinatie aangeboden?

Nee, over het algemeen niet. De 3e vaccinatie wordt alleen aangeboden aan mensen waarvan medisch specialisten vermoeden, of weten, dat ze onvoldoende beschermd zijn na de eerdere 2 vaccinaties. Experts nemen tot nu toe aan dat de coronavaccins net zo goed werken bij mensen met hiv als bij mensen zonder hiv, maar aanvullend onderzoek loopt nog. Als je naast hiv een andere reden hebt dat je immuunsysteem is aangetast, kan het wel zijn dat je een 3e vaccinatie krijgt aangeboden.

Wie krijgt wel een 3e vaccinatie aangeboden?

Bij andere aandoeningen is inmiddels wel aangetoond of is een sterk vermoeden dat de coronavaccins minder goed werken. Deze mensen krijgen dus wel een 3e vaccinatie aangeboden. Het gaat om de volgende groepen:

  • Mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan
  • Mensen die een beenmerg- of stamceltransplantatie hebben ondergaan
  • Mensen die behandeling voor een bepaalde bloedziektes ondergaan of recent hebben ondergaan
  • Mensen met bepaalde soorten bloedkanker
  • Mensen met kanker (solide tumor) die minder dan 3 maanden voor hun coronavaccinaties chemotherapie en/of immunotherapie toegediend kregen
  • Mensen met een nieraandoening die door een specialist gecontroleerd worden, die een nierfunctie onder de 30% hebben en die afweeronderdrukkers gebruiken
  • Mensen aan de nierdialyse
  • Mensen met aangeboren afweerstoornis waarbij hun specialist dat nodig vindt
  • Mensen die behandeld worden met bepaalde afweeronderdrukkers

Kijk op de website van het RIVM voor het hele overzicht.

Wat als je hiv hebt en onvoldoende antistoffen hebt?

Als de coronavaccins net zo goed werken bij mensen met hiv als bij mensen zonder hiv wil dat niet zeggen dat iedereen met hiv voldoende antistoffen heeft na de vaccinatie. Er is een klein deel van de mensen (met of zonder hiv) die toch onvoldoende antistoffen houden, ondanks het vaccineren. Hier kunnen verschillende onderliggende redenen voor zijn.

Deelnemers aan de COVIH-studie krijgen een 3e vaccinatie aangeboden wanneer blijkt dat ze onvoldoende antistoffen hebben. Er zal dan opnieuw gecheckt worden of je hierna wel voldoende antistoffen hebt.

Als je geen deelnemer aan de COVIH studie bent kun je je hiv-behandelaar of -consulent vragen of het mogelijk is dat je antistoffen gecheckt worden bij je volgende bloedafname. Vervolgens kun je met je behandelaar of consulent overleggen wat de stappen zijn als blijkt dat je onvoldoende antistoffen hebt.

 

 

Deze informatie is nuttig