Is het AstraZeneca vaccin geschikt voor mensen met hiv?

Gepubliceerd: 12 april 2021

Het Vaxzevria vaccin, gemaakt door AstraZeneca, was de afgelopen dagen veel in het nieuws. Er werd getwijfeld of dit vaccin nog wel gegeven kon worden aan mensen jonger dan 60 jaar, omdat de bijwerkingen misschien niet opwegen tegen de voordelen van het vaccin. Als je hiv hebt, tussen de 18 en 65 bent en niet in de zorg werkt kreeg je volgens de vorige strategie het AstraZeneca vaccin aangeboden. Ook als je ouder bent dan 65 kun je een oproep voor het vaccin krijgen. De Hiv Vereniging houdt dan ook nauwlettend in de gaten of dit vaccin geschikt is voor mensen met hiv.

Let op: dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 12 april 2021. We vullen dit artikel aan zodra er nieuws is. Meer informatie over hiv en de coronavaccinatie vind je hier.

Het oordeel van de EMA

Experts van het Europese Geneesmiddelenbureau (het EMA) gaven op 7 april aan dat het AstraZeneca vaccin als mogelijke bijwerking een combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes heeft. Deze bijwerking zal nu ook toegevoegd worden aan de bijsluiter. De bijwerking is zeer zeldzaam en de kans wordt nu geschat rond de 1 op 100.000. In Nederland werd de bijwerking 5 keer gemeld. Er zijn in Nederland 400.000 prikken met het vaccin gezet.  

Het oordeel van het EMA is dat de kans op deze mogelijke bijwerking opweegt tegen de schade die COVID-19 kan veroorzaken, en dat het vaccin dus nog steeds gegeven kan worden. Ook aan mensen jonger dan 60 jaar. Maar het EMA gaf ook aan dat landen zelf hun strategie moeten bepalen, en dat nationale adviseurs moeten beslissen of het AstraZeneca vaccin nog aan mensen jonger dan 60 jaar aangeboden wordt.

Gezien de bijwerking zo zeldzaam is, is het nog niet bekend of leeftijd en geslacht de kans op deze bijwerking verhogen. De bijwerking werd vaker bij vrouwen gezien, maar er zijn ook meer vrouwen met dit vaccin geprikt. Dus het is nog niet zeker of dit van invloed is, dus dit wordt de komende tijd onderzocht.   

Nieuw advies van de Gezondheidsraad

Aan de hand van het oordeel van de EMA van 7 april heeft de Gezondheidsraad op 8 april een nieuw advies gegeven over het gebruik van het AstraZeneca vaccin in Nederland. Ondanks het oordeel van het EMA, is het advies van de Gezondheidsraad om mensen jonger dan 60 jaar niet meer te vaccineren met het AstraZeneca vaccin. De overheid heeft dit advies overgenomen.

Het is dus niet meer zeker welk vaccin mensen met een medische aandoening (zoals hiv) tussen de 18 en 60 aangeboden zullen krijgen. Mensen met hiv van 60 jaar en ouder zullen nog wel het vaccin van AstraZeneca aangeboden krijgen.

Alle vaccins geschikt voor mensen met hiv

Er is momenteel geen reden om aan te nemen dat het AstraZeneca vaccin niet geschikt is voor mensen met hiv. Er is geen reden om aan te nemen dat mensen met hiv meer risico lopen op de bijwerking van het AstraZeneca vaccin dan mensen zonder hiv.

Internationale experts nemen aan dat alle vier de vaccins die goedgekeurd zijn in Nederland geschikt zijn voor mensen met hiv. Het gaat om de Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen vaccins. Naar de precieze effectiviteit van de verschillende vaccins bij mensen met hiv wordt momenteel onderzoek gedaan, je leest hier meer.

Mensen met hiv die in de zorg werken krijgen het Pfizer, Moderna of AstraZeneca vaccin aangeboden. Mensen met hiv ouder dan 65 jaar (geboren in 1955 of eerder) krijgen ook het Pfizer, Moderna of AstraZeneca vaccin aangeboden. Mensen met hiv geboren tussen de 60 en 65 (geboren tussen 1956 en 1960) krijgen volgens de huidige strategie op basis van hun leeftijd het AstraZeneca vaccin aangeboden.

Mensen met hiv tussen de 18 en de 60 jaar (geboren na 1961) zouden volgens de vorige strategie het AstraZeneca vaccin aangeboden krijgen. Nu de strategie aan de hand van het advies van de Gezondheidsraad is aangepast, wordt dit vaccin niet meer aangeboden aan mensen jonger dan 60. Het is dus nog niet bekend welk vaccin mensen met hiv tussen de 18 en 60 jaar aangeboden gaan krijgen in mei.

Het hebben van alleen hiv is geen reden dat je niet het AstraZeneca vaccin zou mogen krijgen. Dit vaccin is onderzocht bij mensen met hiv. Daar lees je hier meer.

Hiv en andere aandoeningen

Maar wanneer je naast hiv andere aandoeningen hebt, kan het zijn dat het AstraZeneca vaccin niet geschikt voor je is. Bijvoorbeeld wanneer je een bloedziekte of ernstig nierfalen hebt, of een orgaantransplantatie bent ondergaan. Je vindt hier meer informatie. Heb je een andere aandoening waardoor je twijfelt over dit vaccin, neem dan contact op met je huisarts.

Wat doet de Hiv Vereniging?

We zijn vanaf het begin van de vaccinatiestrategie betrokken bij het proces en hebben regelmatig overleg met de Patiëntenfederatie, het RIVM, de GGD en de NVHB. We lobbyen ervoor dat hiv een ‘andere medische risicogroep’ is en dat mensen met hiv dus voorrang krijgen bij de vaccinatie.

Mensen met een goed behandelde hiv-infectie hebben geen groter risico om heel ziek te worden of te overlijden door het coronavirus, maar mensen met een onbehandelde hiv-infectie of minder dan 200 CD4-cellen worden wel als risicogroep aangemerkt.

Hiernaast houden we in de gaten of de verschillende vaccins geschikt zijn voor mensen met hiv. En wanneer blijkt dat het AstraZeneca vaccin niet geschikt is voor mensen met hiv, zullen we dit nieuws natuurlijk direct delen.

Wanneer kun je gevaccineerd worden?

Als je wil weten wanneer je de vaccinatie krijgt, vul dan deze vragenlijst in. Bij de vraag ‘Behoort u tot een andere medische risicogroep?’ vul je in ‘Ja, ik heb een afweerstoornis of word behandeld met immuunsuppressiva leidend tot verminderde weerstand tegen luchtweginfecties’. Hier valt hiv namelijk onder.

 

Deze informatie is nuttig