Positief je opleiding volgen

Wanneer je te horen gekregen hebt dat je hiv-positief bent, kan dit het verloop van je opleiding beïnvloeden. Misschien kun je je moeilijker concentreren, vallen resultaten wat tegen of wordt studeren gewoonweg even onbelangrijk. Of  je vraagt je af of hiv invloed zal hebben op je opleiding of studie en of bij je werkvooruitzichten.

Hiv-status vertellen?

Misschien twijfel je of je je opleiding nu wel of niet op de hoogte moet brengen van je hiv-status. Besef dat gegevens over je hiv-status behoren tot jouw persoonlijke levenssfeer. Officieel ben je niet verplicht om aan iemand te melden dat je hiv positief bent. Jezelf goed informeren over je rechten, plichten en mogelijkheden rondom je opleiding kunnen je helpen de juiste beslissingen te nemen. 

Extra studietijd 

Of je nou op school zit of al studeert dan kun je te maken krijgen met de druk van de schoolleiding of van de leiding van je opleiding om je studie binnen de geplande tijd opleiding af te ronden. Maar ook bijvoorbeeld van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die wil dat je binnen een aantal jaren je opleiding afrondt. Door hiv kun je mogelijk studievertraging oplopen met gevolgen voor de studiefinanciering. Er zijn mogelijkheden om dit  op te vangen: via studiefondsen binnen de opleiding en/of via een regeling van de DUO. Veel opleidingen hebben studiefondsen waar studenten die te maken krijgen met persoonlijke omstandigheden een beroep op kunnen doen. 

Als student heb je recht op een aantal zaken die jou in staat stellen je studie te vervolgen en af te ronden op een manier, waarbij hiv je zo min mogelijk belemmert. Het gaat hierbij o.a. om zaken als een aangepaste werkplek, examentijdverlenging en extra studiefinanciering. Om hier aanspraak op te kunnen doen is het verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium een signaal te geven aan de vertrouwenspersoon of decaan binnen de opleiding.

DUO biedt mensen met bijzondere omstandigheden de mogelijkheid tot een extra jaar studiefinanciering. Hiv kan ook hieronder vallen. De aanvraag komt uitsluitend onder ogen van mensen die voor geheimhouding hebben getekend. Wanneer de aanvraag wordt toegekend heb je recht op 12 extra maanden studiefinanciering.

Informatiebronnen 

  • Op de site van Handicap + Studie staan alle relevante regelingen betreffende het hoger onderwijs - www.handicap-studie.nl, (zie link naar handicap + studie bovenaan in de linker kolom).
  • Meer specifieke informatie over studeren en studievertraging lees je op www.duo.nl.
  • Lees meer over omgaan met hiv binnen het onderwijs  en tijdens de studie in de serie 'Op de opvang en school' onder het thema empowerment.
Deze informatie is nuttig

Lees ook

Vertellen of niet

Lees meer >

Sport en bewegen

Lees meer >

Geldzaken

Lees meer >