Een dagje uit en weekend-activiteit in 2020

Gepubliceerd: 25 februari 2020

The Young Ones is een groep jongeren in de leeftijd van 11 t/m 21 jaar. Zij leven met hiv en worden of werden behandeld in een kinder-hiv-behandelcentrum. Er worden jaarlijks activiteiten georganiseerd met als hoofddoel onderling contact. De activiteiten (bv. schaatsen, weekendkamp) worden gekoppeld aan workshops, informatie en educatie.

youngones 1Het jaarlijkse dagje uit en het kamp of weekend zorgt ervoor dat jongeren met hiv elkaar ontmoeten, leren van elkaar en elkaar steunen in een veilige omgeving. Het dagje uit is meer een ‘gezellige’ activiteit, waarbij ontmoeten centraal staat. Het kamp of weekend verzorgt naast leuke, sportieve activiteiten juist ook inhoudelijke workshops, thema’s: bv therapietrouw, omgaan met stigma, condoomgebruik.

De jongeren worden bereikt via verpleegkundig consulenten/ verpleegkundig specialisten. Per kinder-hiv-behandelcentrum is tenminste één verpleegkundig consulent/specialist actief voor deze groep. Daarnaast zijn er vaste vrijwilligers die zelf ook hebben deelgenomen aan activiteiten van The Young Ones.

Coördinatie ligt voor 2020 bij Erasmus MC-Sophia. We willen kijken of de organisatie van het kamp overgenomen kan worden door ‘Camp Cool’ en dat na 1 jaar evalueren. Sowieso worden de activiteiten jaarlijks geëvalueerd met de jongeren, maar ook met de hiv-consulenten van de kinder-hiv-centra onderling.

 

Deze informatie is nuttig