Wanneer en hoe vertel ik het?

Vertellen dat je hiv hebt, blijft een bijzondere afweging. De angst voor afwijzing speelt hierin een grote rol. Het is  mogelijk dat je geconfronteerd wordt met slechte reacties, vooroordelen en discriminatie. Niet voor niets spreekt men over een 'stigma'. Een afwijzing vanwege je infectie kan ook als een afwijzing van jouw levensstijl aanvoelen, kortom als een niet aanvaarden van jouw 'zijn'. Soms draait het ook rond een dieperliggende angst voor hiv-infectie, of de ziekte die ze kan veroorzaken. Gelukkig reageren ook heel wat mensen begrijpend en ondersteunend. Vaak willen de mensen met wie je intiem bent je steunen en je gevoelens en ervaringen met je delen.

Rechten
De keuze ligt echter altijd bij jou of je het vertelt, aan wie je dat doet en wanneer. Hoewel je in sommige situaties een morele verplichting kunt voelen, ben je het in principe niet verplicht om iemand op de hoogte te brengen. Professionele hulpverleners hebben een beroepsgeheim. Vanaf 16 jaar heb je tevens een 'zelfstandig recht op informatie'. Het beroepsgeheim van hulpverleners geldt dan ook tegenover je ouders. Met hen kan je dus veilig over je diagnose spreken.

Tips voor het vertellen
Voor je je diagnose aan iemand meedeelt, neem je best even de tijd om een aantal zaken af te wegen:

  • Kies een rustig moment en een kalme plaats waar jullie je op je gemak voelen. Zo zul je het gevoel hebben het gesprek in de hand te kunnen houden en zal je gesprekspartner rustiger kunnen reageren op het  nieuws.
  • Bedenk waarom je iemand op de hoogtewilt brengen en wie dan de meest voor de hand liggende of gewenste persoon is om een gesprek mee te beginnen. Vooral op het gebied van werk, school, … is dit belangrijk.
  • Vraag je af of je gesprekspartner een steun kan zijn voor jou. Verwacht je eerder dat jij hem of haar zult moeten steunen? Ook voor je vriend of vriendin kan jouw diagnose namelijk een grote klap zijn.
  • Overweeg of deze persoon een geheim kan bewaren.
  • Probeer ook te voorzien hoe hij of zij zal reageren op je verhaal. Is de te verwachten reactie afwijzend, ga dan na of het nodig is dat deze persoon op de hoogte is van jouw hiv-status.
  • Hou er rekening mee dat beide partijen trouwens met angsten zitten. Jij als verteller dat de ander je misschien verlaat, de ontvanger dat hij of zij jou kan verliezen vanwege hiv.
Deze informatie is nuttig