Promotieonderzoek ‘Hiv op de werkvloer’

Gepubliceerd: 29 juni 2017

“Kan ik op mijn werk wel of niet open zijn over mijn hiv-status? Het is een groot dilemma waar veel mensen met hiv dagelijks mee worstelen”, concludeert Marlies Wagener in haar proefschrift. Wagener is fysiotherapeute en docent-onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam en onderzocht de problemen die mensen met hiv ervaren in hun werk. Op woensdag 5 juli verdedigt zij haar proefschrift ‘Living with HIV: Implications for work participation’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De gezondheid en levensverwachting van mensen met hiv is in Nederland enorm verbeterd. Mede daardoor zou deelname aan het arbeidsproces weer de ‘normaalste zaak’ moeten zijn. Wagener: “Helaas ervaren veel mensen met hiv nog wel allerlei problemen in relatie tot hun werk, zoals het dilemma om wel of niet open te zijn over hun hiv-status, stigma en fysieke of mentale problemen.” De promovenda heeft, samen met beroepsverenigingen en de Hiv Vereniging, een multidisciplinaire richtlijn ontwikkeld om de begeleiding op de arbeidsmarkt van mensen met hiv door professionals te verbeteren. Omdat tijdens de ontwikkeling van de richtlijn bleek hoe weinig kennis er is over werken met hiv zijn er vervolgonderzoeken opgezet in samenwerking met het Erasmus MC (afdeling Viroscience en Interne geneeskunde) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (iBMG), waar 400 patiënten aan hebben deelgenomen.

Conclusie en aanbeveling

Mensen met hiv werken gemiddeld evenveel als de algemene Nederlandse bevolking, maar de arbeidsparticipatie onder mensen met hiv in de leeftijdscategorie 40 tot 54 jaar is duidelijk lager. Bij mannen geldt dit ook voor de leeftijdscategorie 20 tot 39 jaar. Uit het onderzoek van Wagener komt tevens naar voren dat fysieke klachten en depressieve symptomen bij mensen met hiv beperkende factoren zijn voor deelname aan de arbeidsmarkt. Wagener raadt aan om verder onderzoek te doen naar de problemen in het werk van mensen met hiv binnen deze leeftijdscategorieën. Daarnaast is ook onderzoek nodig naar subgroepen die buiten deze studie vielen, zoals mensen met een andere etnische achtergrond. “Het is belangrijk dat werken met hiv op de agenda blijft staan. Om stigma ook op de werkvloer te verminderen is voorlichting over hiv van belang. Het bespreken van de aanpak van problemen op de werkvloer zou heel goed onderdeel kunnen uitmaken van de dagelijkse begeleiding door zorgverleners, met name de hiv-verpleegkundige”, adviseert Wagener.

Symposium Leven met hiv anno 2017

Voorafgaand aan de promotie vindt een landelijk symposium plaats over leven met hiv anno 2017. Tijdens de bijeenkomst gaan sprekers in op de kwaliteit van leven en werken, nu hiv beschouwd kan worden als chronische aandoening. Het symposium is gericht op hiv-behandelaren, hiv-consulenten, bedrijfsartsen en huisartsen en wordt georganiseerd door het Erasmus MC en Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam).

Over Marlies Wagener

Marlies Wagener is in 1999 afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hogeschool Brabant in Breda. Vervolgens heeft zij gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting Arbeid en Gezondheid, gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Sinds 2009 werkt Marlies als docent-onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie en de opleiding fysiotherapie van Hogeschool Rotterdam. Binnen haar aanstelling houdt ze zich onder andere bezig met minoronderwijs, afstudeerbegeleiding en haar promotieonderzoek.

Informatie:

Deze informatie is nuttig