Onderzoek naar kwaliteit van leven onder mensen met hiv, ouder dan 50 jaar

Gepubliceerd: 28 januari 2019

Het AmsterdamPinkPanel voert in samenwerking met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) onderzoek uit naar naar de kwaliteit van leven onder LHBTIQ+ senioren (50+), en senioren met hiv, onafhankelijk van hun seksuele orientatie.

Zij zijn onder andere geïnteresseerd in thema’s zoals de psychosociale gezondheid, het dagelijks leven en het sociale leven van senioren. Zij willen graag zoveel mogelijk senioren bereiken dus we hopen dat je aan deze vragenlijst wilt deelnemen. Zowel inwoners van Amsterdam en omstreken, als ook senioren uit andere delen van het land worden van harte uitgenodigd om aan het onderzoek mee te doen.

Deelname is anoniem

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer dertig minuten, afhankelijk van de antwoorden die je geeft. Deelname is zoals altijd compleet anoniem. Aan het begin van de vragenlijst staat over deelname uitgebreide informatie en zijn contactgegevens te vinden als je vragen hebt. Je kunt de vrangenlijst in delen invullen. Dus beginnen, de vragenlijst afsluiten en later weer oppakken.

Over de resultaten

De resultaten worden met de deelnemers gedeeld en gepresenteerd op het LHBTIQ+ ouderen congres in Amsterdam, eind April 2019. Het COC Amsterdam, Hiv Vereniging en de GGD Amsterdam zijn erg benieuwd naar de 'stand van zaken' in deze groep. Er is weinig over bekend, daarom kunnen uitkomsten eventueel leiden tot acties op bepaalde gebieden.

 Via deze link kun je meedoen aan dit onderzoek.

Deze informatie is nuttig