Reactie Hiv Vereniging op de Kamerbrief over beschikbaarheid van PrEP

Gepubliceerd: 11 juli 2018

De Hiv Vereniging juicht het eindelijk beschikbaar maken van PrEP en de daarbij behorende zorg van harte toe. Wel plaatsten we daar een aantal kritische kanttekeningen bij.

  • Pas in 2019 starten met de invoering past niet bij het urgente advies van de Gezondheidsraad en is een onacceptabele verdere vertraging.
  • De erbij behorende zorg beperken tot enkele locaties van de GGD in het land maakt het voor een aantal mensen onbereikbaar. Juist buiten de grote steden is een betere beschikbaarheid van preventie interventies noodzakelijk.
  • Het aanbieden van deze vorm van bescherming in een onderzoeksetting is een onnodige voorwaarde en vormt daarmee een extra barrière voor potentiele gebruikers. Nederlands onderzoek naar gebruik bestaat al in de AMPrEP studie.
  • Het vragen van een eigen bijdrage vormt een barrière voor mensen met weinig geld.PrEP voorkomt niet alleen hiv, maar verbetert ook de psychische en seksuele gezondheid van de mensen die het gebruiken. Het zorgt daarbij voor een vermindering van stigmatiseren van mensen met hiv. Deze problemen bestaan juist niet alleen in de grote steden, maar ook sterk daarbuiten. Naast het individuele belang zorgt PrEP ook voor een vermindering van hiv in communities. PrEP vermindert angst om hiv op te lopen voor mensen die (soms decennia lang) geen seks kunnen hebben zonder die angst.

Als we in Nederland in 2021 naar 0 nieuwe hiv-infecties willen, dan vraagt dat om onbeperkte toegang tot informatie, zorg, ondersteuning en alle mogelijke vormen van bescherming voor iedereen die risico op hiv loopt. Niet alleen voor hen die het hoogste risico lopen of op plekken wonen waar hiv meer voorkomt, want juist de mensen met een lager risico hebben vaak al een beperkte toegang.

Het is zes jaar geleden dat PrEP werd toegelaten in de VS en twee jaar geleden ook in de EU. Wij doen daarom wederom een dringend beroep op de Minister voor Medische Zorg en Sport om met de grootst mogelijke spoed uitvoering te geven aan dit beleid en dat ruimhartig toe te passen. Elke dag krijgen in Nederland gemiddeld twee mensen een hiv-diagnose te horen. Dat zijn er twee teveel omdat we alle tools in handen hebben om dat te voorkomen. Maar dan moeten we die wel volledig inzetten. Nog zes maanden wachten tot PrEP eindelijk in deze beperkte vorm beschikbaar komt is onacceptabel.

Met minder dan twee weken te gaan is Nederland straks host van de internationale conferentie AIDS 2018. Als gastland maken we geen goede indruk als je bedenkt dat in landen als België, Frankrijk, Noorwegen, Kenia, Zuid-Afrika, Engeland en Schotland PrEP voor iedereen beschikbaar is en vergoed wordt, Nederland loopt achter en is te traag.

De Hiv Vereniging heeft zich samen met andere partijen gecommitteerd aan het 'Nationaal Actieplan soa, hiv en seksuele gezondheid 2017-2022' van het RIVM en kennen als geen ander het belang van hiv-preventie. Hiv leidt zonder behandeling tot aids en nog steeds overlijden in Nederland jaarlijks 40 tot 50 mensen aan de gevolgen daarvan. Wij zijn de generatie die de epidemie kunnen stoppen. Daarom is het noodzakelijk dat de uitvoerende organisaties daarvoor optimaal worden uitgerust. Niet pas over zes maanden, maar vanaf morgen!

Bertus Tempert, voorzitter
Pieter Brokx, directeur

Deze informatie is nuttig