Standpunt borstvoeding

Gepubliceerd: 21 juni 2018

De Hiv Vereniging pleit voor betere informatie aan alle zwangere vrouwen met hiv, ongeacht hun afkomst of opleidingsniveau, zodat ze een persoonlijke afweging kunnen maken over het geven van borstvoeding. Ook vindt de Hiv Vereniging het belangrijk dat vrouwen gesteund worden in hun hiv-behandelcentrum als ze kiezen voor borstvoeding. Hiernaast pleit de Hiv Vereniging voor meer onderzoek naar borstvoeding bij vrouwen met een onmeetbare viral load.

Borstvoeding en kunstvoeding hebben beide voor- en nadelen. Door kunstvoeding te geven is er geen kans om hiv over te dragen, en is er geen kans dat de baby via borstvoeding hiv-remmers van de moeder binnenkrijgt. Er kunnen verschillende redenen zijn om toch te kiezen voor borstvoeding. Borstvoeding kan voordelen bieden voor zowel moeder als kind. Vrouwen die borstvoeding willen geven maar de keuze niet mogen maken of niet gesteund worden in hun keuze door hiv-behandelaren, kunnen zich minder waard, schuldig of verdrietig voelen. Ook kunnen ze zich zorgen maken over het hechten van hun baby. Het niet mogen geven van borstvoeding kan stigma en zelfstigma in de hand werken.

In Nederland is de medische richtlijn voor vrouwen zonder hiv om borstvoeding te geven. Voor vrouwen met hiv is het advies om geen borstvoeding, maar alleen kunstvoeding te geven. Vrouwen met hiv worden op dit moment door zorgprofessionals actief ontraden borstvoeding te geven. De Hiv Vereniging is niet voor of tegen borstvoeding door vrouwen met hiv. We vinden dat vrouwen het recht hebben op informatie, zorg en een persoonlijke afweging op basis van goede en complete informatie. Dit staat ook in de aanbeveling van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

De Nederlandse medische richtlijn omtrent borstvoeding is gebaseerd op de aanbeveling van de WHO. De WHO adviseert een landelijke aanbeveling voor kunst- of borstvoeding. In de richtlijn van de WHO staat slechts dat er borstvoeding in plaats van kunstvoeding wordt aangeraden voor vrouwen met hiv in landen waar geen schoon drinkwater en veilige flesvoeding beschikbaar is. Dit betekent niet dat vrouwen in landen waar wél schoon drinkwater en veilige flesvoeding beschikbaar is geen borstvoeding mogen geven. Ook staat er in de richtlijn van de WHO dat er individuele keuzevrijheid moet zijn, en dat de landelijke aanbeveling niet moet worden gebruikt om de keuze van de vrouw te weerleggen. Er is dus een algemene aanbeveling omdat dat duidelijkheid schept, maar individuele keuzevrijheid moet er altijd zijn.

Deze informatie is nuttig