Het organisatiemanifest van de vereniging

Gepubliceerd: 17 januari 2018

Het organisatiemanifest van de Hiv Vereniging geeft het bestaansrecht en de beloften van de organisatie weer; het verwoordt haar karakter. De vereniging wil daarmee helder zijn over zichzelf, haar identiteit en cultuur en haar werk verduidelijken. De centrale boodschap - de kern van de vereniging - luidt: onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid voor mensen met hiv.

Met het manifest hoopt het bestuur een document te hebben opgesteld voor een ‘reis’ die het bestuur met de organisatie voor ogen heeft. Die reis wordt verder ingevuld door de resultaten van Positief Geluid (eind 2014) en het Meerjarenplan (in 2015). We ondernemen deze ‘reis’ niet vanwege het reizen zelf, maar omdat we op deze manier dichter bij onze leden en toekomstige leden willen komen.

Missie

De Hiv Vereniging strijdt voor onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid voor mensen met hiv. Hier geloven wij in, dit is wat ons drijft. Hieruit putten we niet alleen inspiratie, het bepaalt ook wat we doen. In ons handelen en onze communicatie staat deze overtuiging centraal. De focus van ons handelen en onze communicatie is Nederland en de mensen die in Nederland leven met hiv.

Organisatiebeloften

De Hiv Vereniging is erkennend, strijdvaardig, onbevooroordeeld, verbindend en positief. Alles wat we doen zullen we aan deze beloften toetsen.

 1. De vereniging is erkennend
  We weten hoe het is om te leven met hiv. We weten voor welke vragen en obstakels mensen met hiv komen te staan en welke onzekerheden, min- en pluspunten daaruit voortvloeien. We weten dat hiv hun leven verandert én dat acceptatie van hiv hen ook voordelen brengt. We stellen hen in staat hiv een gezonde plaats te geven in hun dagelijkse leven. Wij helpen hen in hun zelfrealisatie binnen hun leven met hiv. We stellen hen in de gelegenheid andere mensen met hiv te ontmoeten, àls ze daar behoefte aan hebben. We bieden hen betrouwbare informatie aan en we voeden de wereld om hen heen met de kennis dat mensen met hiv net zo positief aan het leven kunnen deelnemen als iedereen.
 2. De vereniging is strijdvaardig
  Al sinds 1989 strijden, vechten we onophoudelijk voor het leven van mensen met hiv. We hebben veel bereikt sinds die tijd: onder andere toegang tot medicatie, verzekerbaarheid van mensen met hiv en objectieve en betrouwbare seksuele voorlichting over hiv, zonder het geheven vingertje. Ondanks onze successenzijn we onze strijdlust niet kwijt. We blijven ons inzetten om het doel te bereiken: onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid voor mensen met hiv. De belangrijkste strijdpunten zijn het  bestrijden van het stigma rondom hiv en de  emancipatie van mensen met hiv, in alle groepen van de samenleving.
 3. De vereniging handelt onbevooroordeeld
  Wij geven niet op totdat ons doel bereikt is: een onvoorwaardelijk gelijkwaardig leven voor iedereen met hiv. Achter het woord ‘iedereen’ schuilt een zeer diverse groep mensen, die  ieder haar of zijn leven op eigen wijze leidt. Daarin moet iedereen vrij kunnen zijn, daarover zullen wij nooit een oordeel vellen. In de loop van de tijd zullen wij daarbij ook nieuwe inzichten krijgen. Vanuit onze eigen doelgroep, vanuit het hiv-veld, vanuit de wereld. Elk inzicht is welkom en beschouwen we met open nieuwsgierigheid. Eén standpunt is voor ons wel onwrikbaar: hiv doet er niet toe in jouw waarde als mens. Iedereen die deze waarde aantast, bestrijden wij.
 4. De vereniging is verbindend
  Wij verenigen. Dat klinkt logisch als je jezelf  een vereniging noemt voor je leden. Toch zit daar voor ons een spanningsveld, want we behartigen vooral de belangen van vele individuele mensen met hiv (nota bene: we realiseren ons dat het kan voorkomen dat we niet alle leden altijd even sterk bedienen). De belangen van ‘de een’ zijn niet altijd de belangen van ‘de ander’. Toch beloven we hen, dat we altijd de kracht zullen nastreven die voortkomt uit verbondenheid. We werken in nauwe verbondenheid met de zorg, de politiek en andere verenigingen om krachten te bundelen en daardoor ieders belangen te behartigen. We gaan deze verbindingen aan omdat we juist dan in staat zijn veranderingen te bewerkstelligen. Op die manier kan het doel van onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid tot stand komen.
 5. De vereniging is positief
  Onze grondhouding ten opzichte van mensen met hiv en de wereld is gebaseerd op de wens om te bouwen, te creëren, naar de toekomst te kijken, zonder onze herkomst te vergeten. We hebben in de loop der jaren veel vrienden verloren. Er was veel te bevechten en te winnen. Er was verdriet, tegenslag en hoop. Dat gaf en geeft ons de kracht om door te gaan in onze strijd. We zijn dat aan de verloren vrienden schatplichtig en verplicht aan hen die nu leven met hiv. In de afgelopen jaren hebben we ook veel expertise opgebouwd over hiv en samen met vele anderen resultaten geboekt die voor vrijwel onmogelijk werden gehouden. Van vrees via hoop naar gefundeerd optimisme. De kracht van dat optimisme stelt ons in staat positief in ons leven te staan en positief te strijden voor de belangen van mensen met hiv.

Bovenstaande organisatiebeloften helpen de vereniging om de komende jaren met structureel lagere inkomsten en budgetten haar financiële middelen efficiënt in te zetten voor projecten en diensten die het meest effectief zijn in het realiseren van de missie van de vereniging: onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid van mensen met hiv.

 

 

Deze informatie is nuttig