Voorzitterswissel bij de vereniging

Gepubliceerd: 11 november 2017

Zaterdag 11 november 2017 heeft tijdens de algemene ledenvergadering Alexander Pastoors afscheid genomen als voorzitter en de hamer overgedragen aan Bertus Tempert.

Blijvend actief voor mensen met hiv, nationaal en internationaal

voorzittershamer overdracht 250Alexader Pastoors (links op de foto) is al jaren actief binnen de vereniging, waarvan de afgelopen vier jaar in de functie van voorzitter. Hij is blij met de ontwikkeling en modernisering die de vereniging de laatste jaren heeft doorgemaakt. Op het onderwerp hiv blijft hij actief in het kader van de Wereld Aids Conferentie die in juli 2018 in Amsterdam plaatsvindt. Verder blijft hij het verhaal van mensen met hiv ook internationaal onder de aandacht houden.
De secretaris, Ed Rosbergen, meldde ter afscheid nog een aantal hoogtepunten uit de periode van zijn voorzitterschap. Zoals het introduceren van structurele gezondheidsbevordering, het bevechten van stigma en het symposium in Driebergen naar aanleiding van het onderzoek Positief Geluid.
Een van de aanwezige leden bedankte Alexander voor de kwaliteit die hij heeft neergezet en de fijne manier van omgang binnen de vereniging.

Een verbindende factor voor mensen die samen ergens voor staan of gaan

De nieuwe voorzitter is geen onbekende. Bertus Tempert verruilt de portefeuille migrantenbelangen voor de voorzittershamer. Hij wil de diversiteit van mensen met hiv zichtbaar maken en houden op verschillende plekken binnen de vereniging en bij activiteiten. Ook benadrukt hij dat de verenging zich hard moet blijven maken voor goede zorg aan mensen met hiv. Vaak gaat veel aandacht uit naar de preventie van hiv en het uit de wereld helpen van aids in 2030. Maar dit gaat soms voorbij aan mensen die dagelijks leven met hiv. ‘Zij hebben recht op ondersteuning en een goed leven. We moeten er voor zorgen dat zij gezien en gehoord worden’. De vereniging moet een beeld hebben van de omstandigheden en wensen van de leden en daarop inspelen. Zo houden we die vitale en gezonde vereniging.
Ook benadrukt Bertus het belang van het afbreken van stigma waar mensen tegenaan lopen. ‘De komende campagne die de vereniging daarover gaat voeren zal mensen met hiv zeker empoweren, bemoedigen en ondersteunen’.

Deze informatie is nuttig