De Hiv Vereniging en PrEP

Gepubliceerd: 24 oktober 2017

De Hiv Vereniging Nederland vindt dat PrEP (afkorting voor pre expositie profylaxe) in Nederland op zo kort mogelijke termijn beschikbaar moet komen voor allen die een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te worden met hiv. PrEP is een onmisbaar hulpmiddel om het aantal nieuwe hiv-infecties in Nederland  omlaag te brengen. Om dat doel te bereiken moeten alle bestaande preventiemiddelen inzetbaar zijn. En niet alleen behandeling van mensen met hiv zodat zij niet meer infectieus zijn, voorlichting en het gebruik van condooms.

truvada_150 Hiv-preventie

PrEP bestaat uit hiv-remmers die mensen zónder hiv kunnen innemen om te voorkomen dat ze hiv oplopen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat PrEP het risico op infectie met hiv met 92-98 procent verlaagt door dagelijks één combinatiepil van twee hiv-remmers te slikken.

Toepassing goedgekeurd

Het Europese  Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft op 22 juli 2016 de hiv-remmer Truvada toegelaten op de Europese markt in de toepassing als PrEP. Truvada bestaat uit de medicijnen emtricitabine en tenofovir disoproxil fumarate. Deze combinatie wordt in Nederland en elders ter wereld vaak gebruikt als standaard bestanddeel in de behandeling van hiv-infecties en is dus ook in staat hiv-infecties te voorkomen.

De-stigmatiserend

PrEP is niet alleen een zeer effectief middel om nieuwe hiv-infecties te voorkomen, het biedt ook mensen zonder hiv die niet consistent condooms gebruiken de mogelijkheid om zich goed te beschermen tegen hiv. Daarnaast ziet de Hiv Vereniging in PrEP een middel dat een belangrijke bijdrage kan leveren in het de-stigmatiseren van hiv en hen die leven met hiv. Hoe meer mensen in staat zijn zich op een veilige en effectieve manier tegen hiv te beschermen hoe minder bang mensen hoeven te zijn om met het virus in aanraking te komen. En daar hebben alle mensen, met en zonder hiv, baat bij.

Begeleiding belangrijk

Omdat Truvada in Nederland vaak wordt toegepast in de behandeling van hiv-infecties wil de Hiv Vereniging voorkomen dat er virus ontstaat dat resistent is voor één of beide bestanddelen van Truvada. De Hiv Vereniging vindt daarom dat PrEP alleen moet worden ingevoerd in een gecontroleerde medische setting waarbij gebruikers van PrEP regelmatig worden gescreend op een zorgvuldig gebruik van Truvada en de mogelijke bijwerkingen van het medicijn.

Aandacht voor andere soa’s

Daarnaast betekent de introductie van een preventiepil tegen hiv dat er extra aandacht moet komen voor andere bacteriële en virale soa’s. Voor een goede seksuele gezondheid dienen seksueel actieve mensen zich ervan bewust te zijn dat PrEP alleen tegen hiv beschermt en niet tegen andere soa’s. Voor andere soa’s is het zaak specifieke preventiestrategieën te ontwikkelen zoals condoomgebruik en regelmatig testen en behandelen.

De Hiv Vereniging strijdt voor onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid van mensen met hiv. Zij zet zich in voor een optimale kwaliteit van leven voor allen die in Nederland leven met hiv. Daarnaast zet zij haar kennis over (leven met) hiv ook in om bij te dragen aan het onder controle krijgen en stoppen van de hiv-epidemie.

Deze informatie is nuttig