Nieuwe bestuursleden versterken de vereniging, en we nemen afscheid…

Gepubliceerd: 26 mei 2017

Empowerment – stigma doorbreken – comorbiditeit – migranten – financieel sparringspartner. Een belangenvereniging is gebaat bij bestuursleden met visie en expertise. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn vier gemotiveerde bestuursleden unaniem gekozen.

Financieel sparringspartner

Leo de Kam heeft het afgelopen jaar al kennis gemaakt met de vereniging. Als algemeen bestuurslid heeft hij zich ingewerkt en na het wegvallen van de penningmeester zijn expertise op dit gebied ingezet. Vanaf nu is hij officieel onze penningmeester. Hij zal nadenken over de hooflijnen van het financieel beleid en keuzes die daarin gemaakt moeten worden en deze bewaken. Verder wil hij graag de sparringpartner van het bestuur en de directie zijn op het gebied van financiën, personele kwesties en vrijwilligersbeleid.

Comorbiditeit

Peter van Delft is al jaren actief vrijwilliger binnen de vereniging. De laatste tijd als lid van de werkgroep seksuele gezondheid en testen. Nu gaat hij zich als bestuurslid voor dit onderwerp inzetten. Hij gaat het onderwerp seksuele gezondheid hoog op de agenda houden en de werkgroep als adviserende kracht inzetten. Onderwerpen die hij nu al op wil pakken zijn PrEP als preventiemiddel, comorbiditeit (denk daarbij aan hepatitis C, AIN en andere (psychische aandoeningen) en het aanbieden van sneltesten bij evenementen als tegenhanger van thuistesten. Daarbij ook speciaal het oog richten op migranten.

Stigma doorbreken

Christiaan Gladel vindt het belangrijk dat mensen met hiv voor hun belangen gaan staan. Samen ervoor zorgen dat hiv als thema op de maatschappelijke agenda blijft staan. Terwijl de medische vooruitgang heel snel is gegaan, vind hij dat op het gebied van stigma nog veel te bereiken is. Er moet meer gesproken worden over stigma en hiv. Hij wil daaraan bijdragen door constructieve communicatie. Bijvoorbeeld door blogs of artikelen in kranten en tijdschiften.

Empowerment

Sieds Wildenbeest brengt 25 jaar ervaring als verpleegkundige in de hiv-zorg mee. Vanaf nu wil hij niet alleen als hulpverlener zich inzetten mar veel meer nog als lotgenoot. Hij wil meer aandacht voor de gezondheidsproblemen die zich voordoen nu mensen met hiv oud worden. Dat iedereen die zorg nodig heeft dit ook krijgt en dat die aangepast is aan de behoefte van de zorgvrager. Empowerment is daarbij het sleutelwoord: mensen sterk maken zodat ze die medische zorg krijgen die ze nodig hebben.

Rots in de branding

Kenners van de vereniging en oplettende lezers zullen nu misschien zelf al een conclusie hebben getrokken. Blijkbaar is ook afscheid genomen van een bestuurslid. De afgelopen zes jaar is Loek Elsenburg actief geweest op de portefeuille medische zaken en zorg. De maximale termijn die iemand als bestuurslid kan hebben. Een constructief en actief bestuurslid. Iemand die enorm waardevol is geweest nadat Kees Rümke plotseling overleed en ondersteuning op medische gebied extra nodig was. Veel dank en een warm applaus was wat hem op het eind van de vergadering werd gegeven!

Deze informatie is nuttig