De Ledenraad van de Hiv Vereniging bestaat één jaar

Gepubliceerd: 05 juli 2023

Afgelopen maand kwam de Ledenraad van de Hiv Vereniging weer bijeen. Deelnemer Cees brengt verslag uit: graag meer aandacht voor ouder worden met hiv en veranderende zorgbehoefte, informatie over nieuwe medicatie op de website, en informatie over onderling contact en activiteiten in de regio. 

Voordat ik vrijwilliger werd bij de Hiv Vereniging was ik onder andere vrijwilliger bij COC Eindhoven en bij gay sportvereniging Kouros. Ik ervaar vrijwilligerswerk als geven en nemen. Ik geef kennis en tijd. En wat ik terugkrijg? Ik leer interessante mensen kennen die ik anders waarschijnlijk niet had ontmoet.

De Ledenraad van de Hiv Vereniging vergadert vier keer per jaar. De eerste keer was in februari, dat was meteen ons eerste jaarfeest. Een jaar van informeren aftasten en elkaar helpen om te komen tot optimale belangenbehartiging voor onze leden. Die eerste ontmoeting stond verder ook in het teken van teambuilding. Wij bezochten een kookstudio in Amsterdam en nadat de zakelijke punten waren afgehandeld, werden we onder de bezielende leiding van de eigenaren van de kookstudio aan de hand genomen. Met elkaar maakten we een voedzame en verantwoorde maaltijd klaar: vier gangen, met een keur aan heerlijke en gezonde ingrediënten.

In de ontspannen sfeer die ontstaat tijdens zo'n kookworkshop komen de gesprekken over alle thema’s en aanverwante zaken uitgebreid aan bod. Na afloop kunnen wij concluderen dat de onderlinge saamhorigheid inderdaad gegroeid is. En dat het tweede jaar van de Ledenraad een mooi jaar belooft te worden. 

Onlangs stond de tweede vergadering op de agenda. En ja, er moest weer ‘gewerkt’ worden. Er was een uitgebreide agenda. Een niet-ongebruikelijk punt zo rond deze tijd is de terugblik op het vorige jaar en het strategisch vooruitkijken op de prioriteiten voor 2024 - daarvoor is de Ledenraad ingesteld. De activiteiten van het huidige jaar staan in het Jaarplan en zijn in goede handen van de staf in Amsterdam, en natuurlijk alle vrijwilligers.

Wat ons al in februari opgevallen was, is de uitputtende lijst met activiteiten die door de staf en de vrijwilligers afgelopen jaar opgepakt zijn. Sommige zijn ondertussen geheel afgerond, andere zullen ook dit jaar verder onder hand genomen worden. Met interesse kijk ik uit naar ‘ons’ jaarverslag. De conceptteksten zijn klaar, een definitieve versie volgt spoedig.

Behalve de activiteiten buigt de Ledenraad zich ook over de financiële situatie van de vereniging. De financiële commissie en de Ledenraad zijn er al snel uit: het ziet er goed uit. Ik weet zeker dat ook de nieuwe accountant tot dezelfde conclusie zal komen.

Met de in het vorig jaar verrichte activiteiten in gedachten, werd de Ledenraad uitgedaagd mee te denken over belangrijke speerpunten voor 2024, aansluitend bij de Theory of Change, het strategisch plan van de vereniging. Immers, na de zomer dienen de plannen voor het nieuwe kalenderjaar gemaakt te worden. De Ledenraad geeft haar visie op de prioriteiten en gaf aan dat aandacht voor ouder worden met hiv en veranderende zorgbehoefte, informatie over nieuwe medicatie op de website en onderling contact en activiteiten in de regio in het nieuwe jaar de nodige aandacht verdienen.

Verder werd de Ledenraad geconsulteerd over een extern voorstel om mee te werken aan een nieuwe website hivplatform.nl, een zogenaamde startpagina voor hiv-zorg. Dat voorstel haalde het niet. De problemen die er zouden zijn voor mensen met hiv en voor professionals werden niet herkend door de Ledenraad. Gesteld kan worden dat er geen behoefte is aan een extra website die de bestaande betrouwbare websites bij elkaar zou brengen. We stellen liever de optimale en actuele info te geven via onze website omdat die al heel goed gevonden wordt door zorgprofessionals en door mensen met hiv. 

Nadat alle agendapunten afgetikt waren, sloot de voorzitter de vergadering en was het tijd voor een afsluitende borrel. Gezien het lekkere weer en de aangename temperatuur hebben wij hiervoor de tuin opgezocht.

Deze informatie is nuttig