Geld terug van de Belastingdienst? Let bij je aangifte op deze ziektekosten

Gepubliceerd: 22 februari 2023

Het is weer tijd voor de belastingaangifte - jippie. Als je hiv hebt, kun je voor extra kosten komen te staan. Sommige hiervan kun je opvoeren in je aangifte over 2022. Ook als je niet of nauwelijks belasting hoeft te betalen kun je toch in aanmerking komen voor teruggave. Zeker als je krap zit: laat geen geld liggen.

Welke kosten kun je opvoeren?

Alleen kosten die je in 2022 hebt gemaakt. Denk aan kosten van huisarts, tandarts of specialist. Voorgeschreven medicijnen, acupunctuur, homeopathie of gemaakte reiskosten naar ziekenhuis, arts of apotheek. Ook dieetkosten, maar alleen als het dieet is voorgeschreven door een arts of diëtist en het dieet vermeld staat in de Dieetlijst 2022 van de Belastingdienst. Maar ook bijvoorbeeld extra uitgaven voor kleding en beddengoed, indien deze direct verband houden met (de behandeling van) hiv.

Niet aftrekbaar

Gemaakte kosten in 2022 die je vergoed hebt gekregen (of vergoed had kunnen krijgen) kun je niet opvoeren. Dit geldt ook voor kosten voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen die in het basispakket van je zorgverzekering zitten, of die door de gemeente verstrekt worden of waar je een indicatie voor hebt. Ook je zorgpremie of kosten die voor eigen rekening kwamen vanwege het eigen risico in de basisverzekering zijn niet aftrekbaar.

Zorgkosten

Onder Uitgaven vink je het onderdeel Zorgkosten aan. Dan krijgt je een lijstje te zien met de verschillende onderdelen. Maak voor elk van de onderdelen een overzicht van de kosten die je in 2022 hebt gemaakt. Trek de vergoedingen die je hiervoor eventueel hebt ontvangen af. Let steeds goed op alle voorwaarden.

Check ingevulde gegevens

De Belastingdienst heeft allerlei gegevens al voor je ingevuld. Ook gegevens over je loon, uitkering of pensioen. Vergelijk deze goed met de bedragen in je Jaaropgaven voor de inkomstenbelasting 2022. Gegevens die niet kloppen kun je aanpassen of aanvullen.

Inkomensafhankelijke drempel

Alleen als je in totaal meer zorgkosten hebt dan de drempel, mag je de kosten boven de drempel opvoeren. De drempel is afhankelijk van je inkomen. De online aangifte berekent jouw drempel automatisch, op basis van de gegevens die je eerder hebt ingevuld.

Voordeel ook bij laag of geen inkomen

Als je niet of nauwelijks  belasting hoeft te betalen kun je toch belastinggeld terugkrijgen als je de uitgaven voor extra zorgkosten hebt opgevoerd in je aangifte. Misschien heb je dan recht op heffingskortingen. Dit zijn kortingen op de belasting afhankelijk van je persoonlijke  situatie. Als je zorgkosten opvoert bij je aangifte, hoor je van de Belastingdienst of dit ook voor jou geldt.

Dubbel voordeel

Aangifte doen loont vaak dubbel. Je kunt belastinggeld terugkrijgen, en door de aftrek wordt ook je inkomen voor de berekening van eigen bijdragen voor zorg, hulp of voorzieningen lager. Daardoor gaan ook deze kosten naar beneden. En mogelijk heb je recht op meer zorgtoeslag of huurtoeslag.

Maak zo nodig bezwaar

Gaat de Belastingdienst niet akkoord met je aangifte? Of is je aangifte door de Belastingdienst bijgesteld, zonder dat je begrijpt waarom of om een reden waar je het beslist niet mee eens bent? Maak dan binnen zes weken bezwaar. Op de aangifte staat hoe je dat moet doen.

Bereid je aangifte goed voor

Belastingvoordeel komt niet vanzelf naar je toe. Een goede voorbereiding is belangrijk (zie hieronder). Vraag desnoods hulp bij belastingwinkel, gemeente, wijkcentrum of bibliotheek, ook als je niet goed weet hoe je bezwaar moet indienen. Laat geen geld liggen dat je misschien hard nodig hebt.

Een paar handige tips

  • Aangifte doen kan tot 1 mei 2023. Lukt dat niet, vraag dan uitstel aan tot 1 september. Dat kan via de gratis Belastingtelefoon 0800-0543 of lees hier meer
  • Meer informatie over welke kosten je kunt opvoeren bij hiv en welke inkomensafhankelijke drempels er gelden voor de belastingaangifte 2022 vind je hier.
  • En klik hier voor een handig stappenplan hoe je aangifte in te vullen, alsmede informatie over belastingvoordelen voor mensen met een chronische aandoening.
  • Goed voornemen: hou dit jaar alvast een overzicht bij van gemaakte zorgkosten: facturen, bonnetjes, overschrijvingen en reiskosten. Dit overzicht kun je dan volgende jaar bij de Aangifte 2023 goed gebruiken. 
Deze informatie is nuttig