Verslag Ledenraad: Jaarplan 2023 goedgekeurd, wijzigingen in bestuur

Gepubliceerd: 13 december 2022

Op zaterdag 19 november was de Ledenraad weer bijeen op het kantoor van de Hiv Vereniging aan de Eerste Helmerstraat in Amsterdam. Er was flink wat belangrijk werk te doen tijdens dit overleg: het bestuur heeft het Jaarplan 2023 en de conceptbegroting vastgesteld. Het is daarna aan de Ledenraad om deze te beoordelen en goed te keuren.

Michael de Graaf, secretaris van het bestuur, heeft de bestuursrapportage toegelicht. Nadat hierover eerst de nodige vragen worden gesteld, zijn het Jaarplan en de begroting unaniem door de ledenraad goedgekeurd. Ook wordt uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen rond de vorming van de Nationale Hiv Alliantie. De budgetverdeling tussen alle vijf organisaties (ShivA, Stichting Mara, hello gorgeous, b3postive en Hiv Vereniging) heeft voor felle discussies gezorgd. Er moet worden voorkomen dat de stuurgroep vastloopt in deze discussie.

Alliantie doorzetten

Het blijft voorlopig een spannende onderneming, maar we streven ernaar om met de alliantie de doelen van de Theory of Change samen te bereiken. De Ledenraad voelt zich erg betrokken bij het proces en is vol lof over de inzet van het bestuur. Het doel van de alliantie is om het leven te verbeteren van mensen met hiv door samen te werken, en om het hebben van hiv te normaliseren in de maatschappij. 

Wijzigingen in bestuur

We nemen op deze middag ook afscheid van Peter van Delft. Peter zat twee termijnen van drie jaar – dus zes dienstjaren - in het bestuur. Hij heeft zijn taken met veel liefde vervuld en hij wenst de Ledenraad en het bestuur veel succes. Wij op onze beurt hebben hem hartelijk bedankt voor zijn inzet: we gaan Peter missen!

Loek Elsenburg heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur en wordt voorgedragen ter benoeming. Loek wordt unaniem gekozen als bestuurslid en we zijn blij dat hij weer terug is van weggeweest. Loek zat namelijk al eerder in het bestuur, van 2010 tot 2016. We wensen hem veel succes en plezier.

Tot slot hebben we met elkaar gebrainstormd over de teambuildingactiviteit die voor begin volgend jaar op stapel staat, met het bestuur en de Ledenraad samen. Na afloop beseffen we dat we terug kunnen kijken op een succesvol jaar. De eerstvolgende bijeenkomst van de Ledenraad staat gepland op 11 februari 2023.

Door: Edwin van Dam

(Foto: 24oranges.nl, via Openverse)

 

Deze informatie is nuttig